Sıkça Sorulan Sorular

Teknoparklar(Teknoloji Geliştirme Bölgeleri); üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma merkezleridir.
Serbest bölgelerde sanayi, üretim ve ticari ağırlıklı faaliyetler, teknoparklarda ise Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri yürütülmektedir. Teknoparklarda Ar-Ge ve yazılıma dayalı faaliyetlere yönelik önemli yasal teşvikler sürmekteyken, serbest bölgelerdeki teşvikler 2008 yılı sonunda büyük ölçüde bitmiştir. Diğer yandan, serbest bölgelerde gümrük hattı dışında oldukları için dış ticaret rejimi geçerlidir. Teknoparklar ise gümrük hattı içerisinde olup Türkiye içinde yapılan satışlarda yazılım ürünleri için KDV muafiyeti bulunmaktadır.
Ülkemizde teknoparkların kurulup işletilmesine ve denetlenmesine imkan sağlayacak yasal düzenleme 06.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 01.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile büyük ölçüde sağlanmıştır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bölgede yer alan kuruluşlara, bölgede çalışmak isteyen üniversite ve kamu personeline ve bölge yönetici şirketine önemli avantajlar sağlanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar:

  • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet,
  • Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet,
  • Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının 31/12/2023 tarihine kadar muafiyeti,
  • Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti,

Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar:

  • Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı,
  • Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması,
  • Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı tanınacaktır.
Yıldız Teknopark’ta yer almak isteyen firmalar randevu alarak bölgedeki boş ofis alanlarını, binaları ve çevreyi gezme imkanı bulabilirler.
Yıldız Teknopark’a, 4691 sayılı yasada da özellikleri belirtilen Ar-Ge veya yazılım faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir. Bunlar dışında, teknoparkta yer alan firmalara destek ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek kuruluşlar da Yönetici Şirket’in uygun görmesi durumunda Teknopark’ta yer alabilir.
Yıldız Teknopark başvurularının değerlendirilmesi için Hakem Heyeti ücretini ödenmektedir.
Firmaların başvuru formlarını teslim etmelerinden itibaren 60 gün içerisinde başvuru talebi karara bağlanmaktadır.
Değerlendirme Komisyonu firmanın faaliyet alanına ve Teknopark ‘ta yürütülmek istenen AR-GE veya yazılım projesinin konusuna uygun uzman YTÜ öğretim üyelerinden oluşmaktadır.
Firmaların tekrar başvuru yapmalarını engelleyen herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Yıldız Teknopark’ta firmaların ihtiyaçlarına göre, değişen büyüklüklerde ofis alanları kiralanması mümkündür.
Yıldız Teknopark’ta belirlenen parsellerde arazi kiralamanız ve kendi binanızı inşa etmeniz mümkündür.
Şirket merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Firmalar mevcut Ar-Ge birimlerini Teknopark’a taşıyabilirler.
Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir.
Yıldız Teknopark’ta yer alarak 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Firmalar, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik faaliyet formlarını doldurulmakla yükümlüdür.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin laboratuvarından ve araştırma merkezlerinden yararlanmak isteyen firmaların ilgili bölüm başkanlıkları veya araştırma merkezi müdürlüğü ile görüşmeleri gerekmektedir.
Üniversite öğretim elemanları ile projelerde işbirliği yapmak isteyen firmalar, Yıldız Teknopark bünyesindeki YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.
Akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencilere hizmet veren YTÜ TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Patent ve Girişimcilik birimleri bulunmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, akademi-sanayi koordinasyonluğu sağlamak, araştırma çalışmalarını ticari ve danışmalık kapsamında desteklemek, bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, işbirliği, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme üzerine destek vermektedir.
İletişim bölümünde detaylı bilgi alabileceğiniz kontak bilgisine erişebilirsiniz.
Yıldız Teknik Üniversitesi, TeknoPark - Copyright © 2015.