GYODER – YTÜ Teknopark

Gayrimenkul de yapay zeka ve veri bilimi uzaktan eğitim sertifika programı önerisi

Türkiye'de İlk Defa

18 Ocak - 13 Şubat

Haftada 4 Gün
45 Saat Online

4 Hafta

24 Saat Teorik
18 Saat Uygulama
3 Saat Sektörel Sunumlar

EĞİTİMİN ÖZETİ

GYODER, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark iş birliğinde düzenlenecek olan bu eğitim Gayrimenkul Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanında Türkiye’deki tek ve ilk program olma özelliğine sahiptir. Bu programa katılanlar, Gayrimenkul Teknolojisinde kullanılan Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi ve Veri Biliminde ortaya çıkan teknolojiler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan program içeriği, veri teknolojisi dünyasındaki gelişmeleri rahatlıkla takip etmenize ve gayrimenkul sektörünün geleceğinde rol almanıza katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Yapay Zekâ ve Makine Öğreniminin incelenmesi ve analizi yoluyla, veri teknolojisinin gayrimenkul sektörünü nasıl yeniden tanımladığını ve PropTech şirketlerinin sizlere nasıl bir gelecek vadettiği keşfedilecektir. Yine, Türkiye’de gayrimenkul teknolojileri konusunda uzman sektör liderlerinden vaka uygulamalarını birebir dinleme fırsatı bulunulacaktır. Bu sertifika programına katılan kişiler, eğitim sonunda çeşitli gayrimenkul teknolojisi uygulamalarını güncel veri setleri üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi ve Finansal uygulamalar ile gayrimenkul yatırımlarının geleceğindeki etkisini deneyimleyeceklerdir.

Sertifika programı kimler katılmalı?
Üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan başlangıç düzeyinde matematik / istatistik temeli olan tüm katılımcılar için uygundur. Herhangi bir veri analizi yazılımı deneyimi olmayan katılımcılar için giriş dersinde temel veri bilimi ve veri setleri hakkında eğitim videoları paylaşılacaktır.

Ele alınan konular yenidir ve temel veri bilimi derslerinin bir uzantısını oluşturur. Program çok disiplinli bir alanda olup farklı disiplinlerden katılımcılara uygundur. Gayrimenkul sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen, veri bilimine ilgi duyan, programın tüm bölümlerine katılmaktan önemli bir kazanç elde edecektir.

EĞİTİM DETAYLARI

 • Eğitimin süresi 45 saattir.
 • Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecektir
 • Eğitim süreci boyunca ara uygulama ödev teslimleri olacaktır.
 • Ödev konuları istenirse adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir.
 • Eğitim başarısı ödev teslimleri ile değerlendirilecek ve başarı notu minumum70 olacaktır.
 • Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.
 • Eğitimlere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan katılımcılara "Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Eğitimi" sertifikası verilecektir.
 • Eğitim faaliyetleri internet tabanlı uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca kurs başında giriş oryantasyon dersi ve kurs sonunda durum değerlendirmesi yapılacak ve sektör liderleri ile 3 saat internet üzerinden sanal ortamda bir etkinlik düzenlenecektir.
 • Sanal sınıf dersleri Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri 19:00- 22:00 saatleri arasında yapılacaktır. Geçmiş sanal dersler kaydedilerek, belli bir süreliğine katılımcılara açılacaktır.
 • Dersler Zoom uygulaması üzerinden verilecektir.
 • Katılımcıların hızlı ve sınırsız internet alt yapısı olması gerekmektedir.
 • Katılımcılara Zoom şifresi ders öncesi e-mail olarak bildirilecektir.
 • Aktif kullandığınız e-mail adresini kaydediniz.
 • Kontenjan sınırlıdır.

PROGRAM ÜCRETİ

Sertifika Programı Ücreti Kişi Başı Ücret Aynı Firmadan 2 ve Üzeri (Kişi Başı Ücret)
Katılım Bedeli 1.950 TL (KDV dahil) 1.450 TL (KDV dahil)
GYODER Üyeleri 1.450 TL (KDV dahil) 950 TL (KDV dahil)
YTÜ Teknopark Çalışanları 1.450 TL (KDV dahil) 950 TL (KDV dahil)

Kredi kartına 2,3,4 veya 6 taksit imkanı bulunmaktadır

EĞİTİM İÇERİĞİ

18-19 Ocak 2021 Saat: 19:00-22:00

Gayrimenkul de Yapay Zekâ ve Veri Bilimi İlkeleri ve Temel Kavramları

Gayrimenkul sektöründe kullanılan yapay zekâ, makine öğrenimi veri bilimi ilkeleri ve temel kavramlarını anlama. Gayrimenkul de yapay zekâ ve veri bilimi konusunda uzmanlaşmış platformların incelenmesi hedeflenmektedir.

Gayrimenkul Sektöründe Kullanılan Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi, Veri Bilimi İlkeleri, Temel Kavramlarını Anlama, Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi, Veri Analitiği Genel Kavramlar, Dijitalleşen Gayrimenkul Sektörü / Ekosistemi, Gayrimenkul Sektöründe Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi Ve Veri Analitiği, Proptech, Fintech, Legaltech, Saas Ve Paas, Gayrimenkul De Yapay Zekâ Ve Veri Bilimi Konusunda Uzmanlaşmış Platformların İncelenmesi

Eğitmen: Doç. Dr. Serhat BAŞDOĞAN

21-22 Ocak 2021 Saat: 19:00-22:00

Gayrimenkul Sektör Verilerinin Toplanması, Hazırlanması ve Kullanılması

Veri kaynakları, verilerin toplanması, sorgulanması analize nasıl hazırlanacağı ve kullanılacağı konusunda eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Veri Kavramı, Kaynakları, Organizasyonu, Bileşenleri ve Veri Modellerinin açıklanacaktır. İlişkisel Veri Tabanı kavramı, Tablo, Alan kavramları ve Veri Tipleri incelenecektir. Oluşturulan tablolar üzerinde SQL sorgulamaları gerçekleştirilecektir. Büyük Veriler için Veri Bilimi kavramı ele alınacaktır.

Uygulama 3 saat olacak şekilde Örnek bir Gayrimenkul Veri Tabanının Düzenlenmesi, Sorgulanması Analize hazır duruma getirilmesi.

Eğitmen: Doç. Dr. Selçuk ALP

25-26 Ocak 2021 Saat: 19:00-22:00

Gayrimenkul Sektöründe Coğrafi Bilgi Sistemleri

Bu derste gayrimenkul sektörü için önem arz eden coğrafi bilgi sistemi konusu ele alınacaktır. Bu kapsamda, mekansal verilerin işlenmesi, analizi ve görselleştirilmesine yönelik temel kavram ve tekniklere değinilecek ve bazı pratik uygulamalar yapılacaktır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ve Haritalar, Mekansal Veriler Ve Bileşenleri, Mekansal Veri Modelleri, Koordinat Referans Sistemleri Ve Coğrafi Referanslama, Mekansal Veri Tabanı Ve Mekansal Veri Yönetimi, Mekansal SQL Ve Mekansal Analizler, Mekansal Görselleştirme Ve Tematik Harita Yapımı

Uygulamalar 3 saat olacak şekilde mekansal verilerin işlenmesi, analizi ve görselleştirilmesine yönelik olarak CBS ortamında yapılacaktır.

Eğitmen: Prof. Dr. A. Melih BAŞARANER

28-29 Ocak 2021 Saat: 19:00-22:00

Gayrimenkul Sektöründe Mekansal İstatistik

Gayrimenkul sektörü için önem arz eden mekânsal veri setlerinin istatistiksel olarak analiz edilmesi, mekânsal örüntü analizi ve mekânsal otokorelasyon yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Mekansal Betimleyici İstatistik, Mekansal Eğilimin Ölçülmesi, Mekânsal Dağılımın Ölçülmesi, En Yakın Komşuluk Analiz Teknikleri, Ripley’in K Fonksiyonu, Moran’ın I Endeksi, Getis-Ord G* Yerel İsatistiği, Anselin Yerel Moran’ın I İstatistiği

Uygulamalar 3 saat olacak şekilde mekansal verilerin işlenmesi, istatistiksel olarak analizi ve görselleştirilmesine yönelik olarak CBS ortamında yapılacaktır.

Eğitmen: Dr. Alper ŞEN

01-02 Şubat 2021 Saat: 19:00-22:00

Gayrimenkul de Verilere İstatiksel Bakış

Bu ders kapsamında gayrimenkul veri setlerinin istatiksel olarak analiz edilmesi, tahmin modelleri öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği, Sınıflandırmaya Giriş, Karar Ağaçları, Destek Vektör Makinaları, Lojistik Regresyon, Bayes Sınıflandırıcıları, K En Yakın Komşu Algoritması, Kümeleme Analizi

Uygulama 3 Saat olacak şekilde algoritmaların çalıştırılması, analizlerin yapılması ve yorumlanması, Gayrimenkul ve Finans sektörü üzerine yazılım ile örnek uygulamalar şeklinde olacaktır.

Eğitmen: Prof. Dr. Ersoy ÖZ

04-05 Şubat 2021 Saat: 19:00-22:00

Gayrimenkul Sektörüne Yönelik Yapay Sinir Ağı Modelleri ve Uygulamaları

Gayrimenkul sektörüne yönelik yapay sinir ağı modelleri ile karar verme süreçlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Makine Öğrenmesinin Sektördeki Yeri ve Uygulama Alanları, Modelleme ve Sınıflandırma Kavramları, Yapay Sinir Ağlarına Yönelik Temel Kavramlar, Eğiticili ve Eğiticisiz Öğrenme Yöntemleri, Yapay Sinir Ağı Mimarileri, Perceptron Modeli, Derin Öğrenme Yöntemleri (Çok Katmanlı Perceptron, Evrişimsel Sinir Ağları, Yinelemeli Sinir Ağları), Veri Önişleme, Probleme Uygun Ağ Modeli Seçimi, Sınıflandırma Performans Metrikleri konuları 3 saat sürecek teorik içeriği oluşturacaktır.

Farklı boyutta veri kümelerinin üzerinde çeşitli Yapay Sinir Ağı uygulamaları, sınıflama ve tahmin işlemleri, sonuçların görselleştirilmesi ve yorumlanmasına yönelik 3 saat sürecek uygulama yapılacaktır.

Eğitmen: Doç. Dr. Burcu ERKMEN - Dr. Revna ACAR VURAL

08-09 Şubat 2021 Saat: 19:00-22:00

Gayrimenkul Verilerine Ekonometrik Bakış

Bu derste gayrimenkul piyasalarında oluşan verilerle makroekonomik ve finansal verilerin arasındaki ilişkilerin ekonometrik zaman serisi yöntemleriyle incelenmesi ve öngörü modellerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Regresyon ve korelasyon: temel kavramların gözden geçirilmesi. Regresyon ve nedensellik kavramı, kurmaca ilişkiler. Zaman serilerinin özellikleri, trend, mevsimsellik, durağanlık (stationarity). Granger nedenselliği. Eşbütünleşme (cointegration) ve uzun dönem denge kavramı. Çok değişkenli modeller: Vektör Otoregresyon (VAR) ve Vektör Hata Düzeltme (VEC) modelleri.

Farklı boyutta veri kümelerinin üzerinde çeşitli Yapay Sinir Ağı uygulamaları, sınıflama ve tahmin işlemleri, sonuçların görselleştirilmesi ve yorumlanmasına yönelik 3 saat sürecek uygulama yapılacaktır.


Uygulamalar 2 ya da 3 saat olacak şekilde;
 • Uygulama I: Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH-GDP) ve gayrimenkul yatırımları arasında uzun dönem denge ilişkisi var mı? GDP ve gayrimenkul yatırımları arasındaki Granger nedensellik ilişkisi nasıldır?
 • Uygulama II: Gayrimenkul fiyatları ile faizler arasındaki ilişkinin VAR modelleriyle incelenmesi
Eğitmen: Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN

13 Şubat 2020

Sektör Buluşması

Moderatör: Prof. Dr. Ali HEPŞEN ve Mete VARAS
 • Gayrimenkulde Yapay Zeka, Veri Bilimi ve Analitiği - Sektörel Sunuşlar
 • Her firmaya özel 30 dakikalık seans planlanmaktadır
 • Her firma kendi seansında, sertifika programındaki bir konuyla ilgili uygulamasını anlatacak ve sunum yapabilecektir. Seansın son 10 dakikası soru-cevap bölümü olacaktır
 • Bu seminer sadece sertifika programına katılanlarla sınırlı olmayıp, genele açık şekilde yapılacaktır

EĞİTMENLER

Dr. Alper ŞEN
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ersoy ÖZ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Revna ACAR VURAL
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. A. Melih BAŞARANER
Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk ALP
Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr.  Burcu ERKMEN
Yıldız Teknik Üniversitesi

SEKTÖREL SUNUMLAR

13 Şubat 2021

Sertifika Programının son kısmı olan Sektörel Sunumlar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacak olup, GYODER Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komite Başkanı Prof. Dr. Ali Hepşen ve GYODER Gayrimenkul Teknolojileri Komitesi Başkanı Mete Varas ve YTÜ Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Işık’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Her firmaya özel ayrılacak 30’ar dakikalık seanslar süresince firma temsilcilerinin sertifika programındaki konularla ilgili kendi şirket uygulamalarını örneklerle anlatma fırsatına sahip olacaktır. Sertifika programının son haftası gerçekleşecek olan bu sunumlar online olup, sadece program katılımcılarına değil, tüm GYODER üyelerinin ve sektör temsilcilerinin katılımına açılacaktır.


MODERATÖRLER

SEKTÖREL SUNUM YAPACAK FİRMALAR


KAYIT FORMU

ÖN KAYIT OLUN

Eğitimin Adı:Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
Tarihi:04.01.2021-30.01.2021
Saati:Hafta içi 19:00-22:00
Süresi:4 hafta (45 saat)

(Eğitim günü ve saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde size ulaşabilmemiz için lütfen e-posta adresinizi ve cep telefonu numaranızı yazınız.)

Program Ücreti ve Ödeme Bilgileri
Sertifika Programı (KDV dâhil) Tek Kişi Katılım Ücreti Aynı Firmadan İki ve Üzeri (Kişi Başı Ücret)
Genel Ücret 1.950 TL 1.450 TL
GYODER üyelerine özel 1.450 TL 950 TL
YTÜ Teknopark Çalışanlarına özel 1.450 TL 950 TL
Ödemelerinizi banka havalesi yoluyla yapabilir veya kredi kartı ile taksitli olarak aşağıdaki linke tıklayarak web sitemizden yapabilirsiniz. Kredi kartı taksit imkanları için lütfen aşağıdaki adresimizi ziyaret ediniz.

https://www.gyoder.org.tr/egitim-programlari
Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Merter Tekstil Merkezi Şubesi (0630) İsim: Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İşletmesi Hesap No: 0067555 (TL hesabı) IBAN NO: TR93 0004 6006 3088 8000 0675 55

Kayıt işleminizin tamamlanabilmesi için doldurduğunuz bu kayıt formu ile birlikte ödeme banka dekontunuzu egitim@gyoder.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Programa Kayıt Hakkında Detaylı Bilgi İçin:: egitim@gyoder.org.tr / GYODER


GYODER – YTÜ TEKNOPARK

GAYRİMENKULDE YAPAY ZEKA VE VERİ BİLİMİ
 UZAKTAN EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI