Tematik Araştırma Grupları

Gıda Teknolojileri
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Osman SağdıçKimya - Metalurji FakültesiGıda MühendisliğiGıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Doğal Antioksidan Ve Antimikrobiyaller, Probiyotikler, Laktik Asit Bakterileri Ve Starter Kültürler, Baharat, Ekstraktlar Ve Uçucu Yağlar, Bal Ve Arı Ürünleri, Kaplamalık Çikolatanın Reolojisi, Non-Karyojenik Çikolata Üretimi, Ekzopolisakkarit Üreten Laktik Kültürler, Sebzelerin Mikrobiyal ve Pestisit Güvenliğinin Sağlanmasında Ultrases ve Düşük Şiddet Elektrik Akımının Birlikte Kullanımı, Mayaların İzolasyonu, Lale Çiçeklerinden Doğal Gıda Boyası ve Biyoaktif Madde Üretimi, Probiyotik Boza Üretimiosagdic@yildiz.edu.tr
İbrahim DoymazKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiKurutma Teknolojisi, Dondurarak Kurutma, Rehidrasyon, Gıda Teknolojisi, Kömür ve Liynit, Piroliz Yöntemiyle Bioyakıt Eldesi, Gıdalarda Ozon Kullanımı ile Aflatoksinlerin Giderilmesidoymaz@yildiz.edu.tr
Osman İsmailKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiPolimerlerin Absorpsiyonu, Kurutma kinetiği, Matematiksel Modelleme, Polimerlerde İlaç Salınımı, Biyopolimerik Miseller, Anti-Kanser İlaçlar, Süper Absorban Kopolimerler, Akrilik Veya Vinil Esaslı Gözenekli Adsorban Polimerler, Gıda Teknolojisi, Kurutma Teknolojisiismail@yildiz.edu.tr
Kadir TurhanFen-Edebiyat FakültesiKimyaTekstil Atıksularında Bulunan Boyaların Ozonla Giderimi, Heterohalkalı Bileşikler, Biyoaktif Dihidropiridin Türevleri, Tekstil Endüstrisi Atıksularının Doğal Adsorbanlar İle Arıtım Yöntemleri, Çok Bileşenli Tek Kap Yöntemi ile Mannich Reaksiyonu, Henry Reaksiyonu, Başlatıcı-Yüzey Aktif Maddeler, Metal Sanayi Kaplama Banyoları Çalkalama Sularında Bulunan Metallerin Geri Kazanılması, Endüstriyel Uygulamalı Su Bazlı Latekslerin Üretimi, Aromatik Bileşiklerin Ozonlama Reaksiyonu İle Parçalanma Kinetiği, Polielektrolitlerin Sentezikturhan@yildiz.edu.tr
Salih KarasuKimya - Metalurji FakültesiGıda MühendisliğiGıda Reolojisi, Yağ Bilimi Ve Teknolojisi, Tahinlerde Yağ Ayrımı, Ultrases Yöntemi, Reolojik Özellikler, Lale Taç Yapraklarından Doğal Boya Üretimi, Gıda Güvenliğiskarasu@yildiz.edu.tr
Mustafa Tahsin YılmazKimya - Metalurji FakültesiGıda MühendisliğiNano Malzemeler, Nanoteknoloji, Fonksiyonel Gıdalar, Optimizasyon, Enkapsülasyon, Matematiksel Modelleme, Gıda Reolojisi, Gıdaların Depolama Stabilitesinin Arttırılması, Nanotaşıyıcılar, Mikroalgal Ekzopolisakkaritler, Doğal Polimerlerin Biyoaktif Ve Reolojik Özellikleri, Biyobozunur Nanokompozit Filmler, Elektrosprey Kaplama Yöntemimtyilmaz@yildiz.edu.tr
Elçin YılmazKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiGıdaların Kurutulması ve Rehidratasyon Özelliğinin İncelenmesidemirhan@yildiz.edu.tr
Belma ÖzbekKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiGıda Teknolojileri, Enzim, Biyoreaktörler, Enzim İmmobilizasyonu, Polimer Kaplı Mezo Gözenekli Silika Nanoparçacık Sentezi, Sonikasyon Ortamında Baklagillerin Su Alma Özellikleri, Kefir Fermentasyon Kinetiği, Protein Hidrolizi, Laktoz Hidrolizi, Gıdaların Mikrodalga Tekniği ile Kurutulması, Enzimatik Hidroliz, Endüstriyel Biyoreaktörlerbozbek@yildiz.edu.tr
Azmi Seyhun KıpçakKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiBor Mineralleri, Malzeme Karakterizasyonu, Nötron Zırhlama, Magnezyum Borat Sentezi, Çinko Borat Sentezi, Bakır Borat Sentezi, Potasyum Borat Sentezi, Lantan Borat Sentezi, İçeceklerde Element Analizleriskipcak@yildiz.edu.tr
Emek Möröydor DerunKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiBor Mineralleri, Yarı-iletken Malzemeler, Malzeme Karakterizasyonu, Nötron Zırhlama, Magnezyum Borat Sentezi, Çinko Borat Sentezi, Bakır Borat Sentezi, Potasyum Borat Sentezi, Lantan Borat Sentezi, İçeceklerde Element Analizleri, Medikal Bitkiler, Çimento Beton, Endüstriyel Atık Giderimimoroydor@gmail.com
Mehmet Burçin PişkinKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikBor Teknolojileri, Aerojeller, Nanaokompozitler, Kompozit Malzemeler, Hidrofobik Aerojellerin İnşaat Sektöründe Yalıtım Amaçlı Sıva Olarak Kullanımı, Endüstriyel Atıkların Yapı Sanayiinde Değerlendirilmesi, Bulk Fill Rezin Kompozitler, Elektrik İletkenliğine Sahip Boya ve Isıtıcı Sistem, Hidrofobik ve Nano Yapılı Çinko Borat Üretimi, Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar, Nanokompozit ve Nanokristal Malzemelermpiskin@yildiz.edu.tr
Nurcan TuğrulKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiKurutma, Bor Teknolojileri, Çimento, Ultrasonik Yöntem İle Çinko Borat Üretimi, Hidroksiapatitin Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Atık Sulardan Ağır Metal Geri Kazanımı, Hidrojen Depolama, Hidrofobik ve Nano Yapılı Çinko Borat Üretim Teknolojileri, Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar, Nanokompozit ve Nanokristal Malzemelerntugrul@hotmail.com
Özgül Dere ÖzdemirKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiAdsorpsiyon, Bor Teknolojileri, Hidrofobik Karakterli Hafif Köpük Beton Üretimi, Uçucu Külden Zeolit Sentezi, Hidrofobik Aerojeller, Elektrik İletkenliğine Sahip Boya ve Isıtıcı Sistemler, Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar, Nanokompozit ve Nanokristal Malzemeler, Hidrojen Depolama, Hidrofobik ve Nano Yapılı Çinko Borat Üretim Teknolojileri, Hidrojen Üretimi ve Yakıt Piliodere@yildiz.edu.tr
Muhammet ArıcıKimya - Metalurji FakültesiGıda MühendisliğiGıda Mikrobiyolojisi, Fonksiyonel Gıdalar, Gıda Toksikolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Fermentasyon Teknolojisi, Küflerin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu, Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Arı Ürünleri, Gıdalara Normal veya Tağşiş Amaçlı Katılan Jelatin Kaynağının Tespiti, Probiyotik Kültür Geliştirilmesi, Lale Taç Yapraklarından Doğal Boya Üretimi, Peyniraltı Suyundan Ksantan Gam Üretimi, Probiyotiklerin Farklı Kaynaklardan Üretimi Ve Broyler Yemlerinde Antibiyotik Yerine Kullanım Olanaklarımuarici@yildiz.edu.tr
M. Zeki DurakKimya - Metalurji FakültesiGıda MühendisliğiKarbohidrat Polimerler, Besin Kimyası, Besin Koruması, Yüzey Plazmon Rezonans Tabanlı Kit Sistemi, Gıda Patojenleri Tanısı, Sebzelerin Mikrobiyal Ve Pestisit Güvenliğinin Sağlanmasında Ultrases Ve Düşük Şiddet Elektrik Akımının Birlikte Kullanımı, Lale Taç Yapraklarindan Doğal Boya Üretimi, Yeni Nesil Ambalaj Metaryelleri,Mikrobiyal Güvenlik, Patojen Mikroorganizmaların Tesbiti, Hızlı İmmunoassay Gümüş Amlifikasyon Test Sistemimzd2@cornell.edu
Ömer Said TokerKimya - Metalurji FakültesiGıda MühendisliğiGıdaların Fiziksel Özellikleri, Gıda Reolojisi, Modelleme, Çikolata Teknolojisi, Şekerleme ve Sakız Teknolojisi, Gıdaların Yapısı, Laktik Asit Bakterileri, Fermente Sucukların Tekstür Profilleri, Tekstürel, Reolojik Ve Mikroyapısal Özellikler, Vakumlu Ortamda Ultrases Yardımıyla Etlerin Kurutulması, Bulanık Mantık Sistemleristoker@yildiz.edu.tr
Meral YıldırımKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiGıda Tekniğimeralyildirim21@hotmail.com
Meral YıldırımKimya - Metalurji FakültesiGıda MühendisliğiGıda Tekniği-
Polimer
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Çiğdem YolaçanFen-Edebiyat FakültesiKimyaOrganik Sentez, Asimetrik Sentez, Yeşil Kimya, Organokatalizörlerin Sentezi, Heterosiklik Tuzlar, Faz Transfer Katalizörleri, İndirgen Heck Reaksiyonları, Biyoetkin Konjugatlarının Üretimi, Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezicigdemyolacan@hotmail.com
Sevnur DoğruyolFen Bilimleri EnstitüsüKimyaFiziksel Kimya, Polimer Kimyası, Fotokimya, Fotobaşlatıcı Sentezi ve Karakterizasyonu, Fotopolimerizasyon, UV ile Kürleşme, Görünür Bölge Başlatıcıları, Lazer Flaş Fotoliz Uygulamaları, Floresans ve Fosforesans Uygulamaları, Foto-DSC Uygulamaları, İletkenliksevnurkeskin@yahoo.com
Fatma Tülay TuğcuFen-Edebiyat FakültesiKimyaOrganik Kimya, Yeşil Kimya, Multikomponent Reaksiyon, Organik Sentez, Yeşil Sentez,Pirimidin ve Kinazolin Türevleriftugcu@yildiz.rdu.tr
Hakan YılmazerKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiTitanyum Ve Alaşımları, Biyomalzemeler, Metalik Biyomalzemeler, Biyobozunur Malzemeler, Ultra İnce Yapılı (UIY)/ Nano-Yapılı (NY) Malzemeler, Aşırı Plastik Deformasyon, Alaşım Geliştirme, Yüksek Performanslı Vidalı Diş İmplant İmalatıhakanyil@yildiz.edu.tr
Kadir TurhanFen-Edebiyat FakültesiKimyaTekstil Atıksularında Bulunan Boyaların Ozonla Giderimi, Heterohalkalı Bileşikler, Biyoaktif Dihidropiridin Türevleri, Tekstil Endüstrisi Atıksularının Doğal Adsorbanlar İle Arıtım Yöntemleri, Çok Bileşenli Tek Kap Yöntemi ile Mannich Reaksiyonu, Henry Reaksiyonu, Başlatıcı-Yüzey Aktif Maddeler, Metal Sanayi Kaplama Banyoları Çalkalama Sularında Bulunan Metallerin Geri Kazanılması, Endüstriyel Uygulamalı Su Bazlı Latekslerin Üretimi, Aromatik Bileşiklerin Ozonlama Reaksiyonu İle Parçalanma Kinetiği, Polielektrolitlerin Senteziturhankadir@yahoo.com
Emel AkyolKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiKristalizasyon, Biyomineralizasyon, Polimerizasyon, Ayırma Prosesleri, Adsorpsiyon, Kağıdın Yaşlanma Kinetiği, Baryum Sülfat Kabuk Oluşumunu Engelleyici Katkı Maddeleri, Kalsiyum Karbonat Üretimi ve Adsorban Olarak Kullanımı, Kristalizasyon, Hidroksiapatit Kristallerinin İlaç Salınımında Kullanımı, Biyomineralizasyon, Hidroksiapatit Üretimi, Kopolimerlerin Radikal Polimerizasyon Yöntemiyle Sentezieakyol@yildiz.edu.tr
Yeşim ÖzcanlıFen-Edebiyat FakültesiFizikİletken Polimerler, Mühendislik Polimerleri, Yapay Zeka, Malzeme Mekaniği, Yapay Sinir Ağları Modelleri, Polimer Kompozitlerin Mekanik ve Elektrik Özellikleri, Termoelektrik Malzemelerlenger@yildiz.edu.tr
Macide Cantürk RodopFen-Edebiyat FakültesiFizikBiyomalzemeler, Malzeme Mekaniği, Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi ile İnceleme, Yönlendirmeli Moleküler Dinamik İnceleme, Fibrilyar Biyopolimerler, Elyaf Katkılı Sentetik Polimer Kompozitler, İki Boyutlu Jel Elektroforezi , Güneş Pillerinin Global Güneş Enerjisi Ölçümlerinde Kullanılmasımcrodop@yildiz.edu.tr
Önder YargıFen-Edebiyat FakültesiFizikFloresans ve Fosforesans Uygulamaları, Polimerlerden Film Oluşumu, Polimer-Grafen Oksit Kompozitlerden Film Oluşumu, Olystrene/Kil Kompozitler, Gözenekli Silisyum Yapılarda Oksijen Difüzyonuoyargi@yildiz.edu.tr
Orhan Canpolatİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiMalzemelerin Geri Dönüşümü, Beton, Betonda Mineral Katkılar, Çimento Üretimi, Sürdürülebilirlik , Yeşil Binalarcanpolat@yildiz.edu.tr
Binnur SağbaşMakine FakültesiMakine MühendisliğiMakine Malzemesi, İmalat Teknolojisi, Kalça ve Diz Protezleri, Yüzey Modifikasyonu, Kalça Protezlerinde Sürtünmeye Bağlı Olarak Değişim Gösteren Fiziksel Büyüklükler, Tıbbi Ölçüm ve Analizlerde Kullanılan Biyosensörler, Biyomekanik, İleri Ölçme Tekniği Metotları, Optik Ölçme Sistemleribzeybek@yildiz.edu.tr
Alperen AcarMakine FakültesiMakine MühendisliğiElektrik Ark Oluşturma Yöntemi, Grafen Sentezi, Grafen Takviyeli Epoksi Nano Kompozitler, Hidro-Termal Çevrime Maruz Kalan Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücrelerialpacar@yildiz.edu.tr
Muhammet U. KahveciKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikPolimer Kimyası, Polimer Sentezi, Fonksiyonel Polimerler, Biyomedikal Uygulamlar İçin Polimerler, Protein-Polimer Konjugatları, Fotopolimerizasyon, Polimerik Terapötik Ve Diyagnostikler, Biyo-Aktif Polimerik Yapılar, Kontrollü Polimerizasyon Ve Biyoortogonal Yöntemler, Biyo-Aktif Mikrojel Ve Nanojeller, Akıllı Biyo-Konjuge Polimerik Yapılar, Biyoteknolojik Sera, Biyosensörler Kullanılarak Hidroponik Sistemde Lale Üretimi, Fotobaşlatıcı Sistemlermkahveci@yildiz.edu.tr
Mihrigül Ekşi AltanMakine Fakültesi Makine MühendisliğiPolimerler, Polimer Kompozitler, Polimer Nanokompozitler, Biyopolimerler, Köpük Polimerler, Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı, Köpük Enjeksiyon Kalıplama, 3D Yazıcı Teknolojileri, İmalat Teknolojileri, Plastik İmalat Yöntemlerimeksi@yildiz.edu.tr
Özgen Ümit Çolak ÇakırMakine Fakültesi Makine MühendisliğiMakina Tasarımı, Viskoplastisite, Malzeme Davranışlarının Modellenmesi, Nanokompozitler, Polimerler, Fren Balataları, Dinamik Davranışlar, Elektrik Ark Oluşturma Yöntemi ile Grafen Sentezi, Grafen Takviyeli Epoksi Nano Kompozitler, Rüzgar Türbini Pervane Göbeği, Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücreleriozgen@yildiz.edu.tr
Otomotiv Teknolojileri
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Muammer ÖzkanMakine Fakültesi Makine MühendisliğiTaşıt Tekniği, Güç Aktarımı, Frenler Ve Güvenlik, İçten Yanmalı Motorlar, Emisyonlar, Yakıt Tüketimi, Yakıtlar, Alternatif Yakıtlar, Taşıt Sistem Modellemesi, Motor Test Sistemleri, Motor Kalibrasyonu, Motor Tasarmı, Biodiesel Yakıtlarmuaozkan@yildiz.edu.tr
Orkun ÖzenerMakine Fakültesi Makine Mühendisliğiİçten Yanmalı Motorlar, Emisyonlar, Alternatif Yakıtlar, Yanma Modellemesi, Motor Test Sistemleri, Taşıt Sistem Modellemesi, Alçak Tabanlı Araç Tasarımı, Diesel Motoru Performans Ve Emisyon Parametreleri, Motor Dayanımına/Ömrü, apay Sinir Ağları Metodu, Şehir içi Otobüs Filosunun Yakıt Tüketimi ve Emisyon Yayımının Azaltılması, Diesel Motorda Bio-Diesel Kullanılmasıoozener@yildiz.edu.tr
M. Selçuk ArslanMakine Fakültesi Mekatronik MühendisliğiAraç Dinamiği Ve Kontrolü, Elektronik Direksiyonlu Taşıtlar, Otonom Sualtı Araçları, Eksik Aktüatörlü Mekanik Sistemler, Optimal Kontrol, Sibernetik Rehabilitasyon Destek Sistemi, Rüzgar Türbini, Kontrol Performansının Artırılmasımsarslan@yildiz.edu.tr
Nurhan Türker TokanElektrik - Elektronik FakültesiElektronik & Haberleşme MühendisliğiAntenler, Mikrodalga ve Milimetrik Dalga Radar Tasarımı, Çok Geniş Bantlı (ÇGB) Anten ve Anten Dizisi Tasarımı, RF/Mikrodalga Düzlemsel İletim Hatları, RF/Mikrodalga Devreleri, Otomotiv Radarları, Radyoteleskopları, Elektromagnetik Alanlar ve Dalgalar, Destek Vektör Makineleri, Yapay Sinir Ağlarınturker@yildiz.edu.tr
Haydar LivatyalıMakine FakültesiMekatronik MühendisliğiPlastite Teorisi, Metal Şekillendirme Teknolojisi Ve Kalıpçılık, Otomasyon, Deney Tasarımı Ve İstatiksel Analiz, Bilgisayar Destekli İmalathlivatya@yildiz.edu.tr
İleri Teknoloji Malzemeleri
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Afife Binnaz Yoruç HazarKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiBiyomalzemeler, Dental Restoratif Malzemeler, Medikal Seramikler, Medikal Kompozitler, Nanomalzemeler, Biyomimetik, Üretim Metalürjisi, Cevher Hazırlama, Pirometalürji, Hidrometalürji, Elektrometalürji, Kemik Çimentosu, Mikrokapsül Üretimi, Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu Yöntemi, Ark Oluşturma (Arc Discharge) Yöntemi, Yumuşak Kalıplama Tekniği, Sentetik Vücut Sıvıları İçinde Hidroksiapatit Tozlarının Sentezlenmesi, Elektroforetik Yöntemle Hidroksiapatit Kaplanmasıyoruc@yildiz.edu.tr
Nurhan CanseverKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiKorozyon, Malzeme Testleri, İnce Film Teknolojileri, Metal-Dielektrik Nano Katmanlı Filmler, Yüzey İşlemlericansev@yildiz.edu.tr
Hakan YılmazerKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiTitanyum Ve Alaşımları, Biyomalzemeler, Metalik Biyomalzemeler, Biyobozunur Malzemeler, Ultra İnce Yapılı (UIY)/ Nano-Yapılı (NY) Malzemeler, Aşırı Plastik Deformasyon, Alaşım Geliştirme, Yüksek Performanslı Vidalı Diş İmplant İmalatıhakanyil@yildiz.edu.tr
Ali Erçin ErsunduKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzeme Termodinamiği, Faz Dengeleri, Ağır Metal Oksit Camlar, Tellürit Camlar, Antimonat Camlar, Sol-Jel İnce Film Kaplamalar, Termokromik Camlar, Amorf Yarı İletkenler, Holografik Kayıt Malzemeleri, Kuantum Nokta Katkılı Camlar, Cam Nanokompozitler, Malzeme Kinetiğiersundu@yildiz.edu.tr
Kerem Altuğ GülerKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiDöküm Teknolojileri, Hassas Döküm, Dolu Kalıba Döküm, Metal Matrisli Kompozitler, Hücresel Metaller, İki Metalli Yapılar, Demir Dışı Metaller, Yarı-Katı Dövme Yöntemi, Dubleks Paslanmaz Çelikler, Termal Yöntemlerle Magnezyum Üretim Teknolojisi, Sıkıştırmalı Döküm Yöntemi, Renkli Metalografi Yöntemikeremaltug@gmail.com
Cemalettin YamanKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiSeramik Malzemeler, Refrakter Malzemeler, Nano Tozlar, Çelik Malzemelerin Lazer Kesim Parametrelerinin Optimizasyonu, Mekanokimyasal Sentez Yöntemi, Dökülebilir Refrakterlerde Ultrasonik Hız Ölçme Yöntemi İle Çatlak Tayini, Kabuk Kalıplama, Yalıtkan Dökülebilir Refrakterleryaman@yildiz.edu.tr
Oğuzhan AvcıataFen Bilimleri EnstitüsüMetalurji ve Malzeme MühendisliğiSeramik Malzemeler, Nano Yapılı Seramik Malzemeler, Seramik Malzemelerin Sentezi, Seramik Malzemelerin Karakterizasyonu, Disiplinlerarası, Fonksiyonel Seramik Malzemelerin Uygulamaları, Yüzeyi Kaplanmış Ultrafiltrasyon Membranları, Kristal Sır Üretimi, Şeffaf Kaplamalaravciata@yahoo.com
Nimet Yılmaz CanlıFen-Edebiyat FakültesiFizikOrganik Güneş Hücresi, Sıvı Kristaller, Dielektrik Spektroskopi, Simetrik Fazlı Moleküller, Elektro-Optiksel İnceleme, Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin Dielektrik Özellikleri, Polimer Esaslı Esnek Organik Fotovoltaik Lifler, Organik Güneş Pilleri, Sıvı Kristal Malzemelerniyilmaz@yildiz.edu.tr
Hale OcakFen-Edebiyat FakültesiKimyaMesogenik Malzemelerin Sentezi, Polieter-Sülfon Membran Malzemelerinin Geliştirilmesi, Su Geçirgenlik, Polimer/Karbon Nanotüp ve Polimer/Karbon Nanotüp/Sıvı Kristal Kompozitler, Fizikokimyasal Karakterizasyon, Kiral Sıvı Kristal Malzemelerin Üretimi, Sıvı Kristal/Kil, Sıvı Kristal/Organokil Nanokompozitler, Kiral Sıvı Kristal Malzemeler, Organik Güneş Pilleri, Sıvı Kristal Polimer Filmlerhocak@yildiz.edu.tr
Pınar Çağlar Fen-Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik Doğal Ürünler, Sıvı Kristaller, Silikonlu Sıvı Kristallerin İletkenlik Mekanizması, Yapısal İzomerlerin Ayrılması, Antioksidan ve Anti-Alzheimer, Yağ Asitleri, Biyoaktivitefpcaglar@gmail.com
Emek Möröydor DerunKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiBor Mineralleri, Yarı-iletken Malzemeler, Malzeme Karakterizasyonu, Nötron Zırhlama, Magnezyum Borat Sentezi, Çinko Borat Sentezi, Bakır Borat Sentezi, Potasyum Borat Sentezi, Lantan Borat Sentezi, İçeceklerde Element Analizleri, Medikal Bitkiler, Çimento Beton, Endüstriyel Atık Giderimimoroydor@gmail.com
Nurcan TuğrulKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiKurutma, Bor Teknolojileri, Çimento, Ultrasonik Yöntem İle Çinko Borat Üretimi, Hidroksiapatitin Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Atık Sulardan Ağır Metal Geri Kazanımı, Hidrojen Depolama, Hidrofobik ve Nano Yapılı Çinko Borat Üretim Teknolojileri, Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar, Nanokompozit ve Nanokristal Malzemelerntugrul@hotmail.com
Müge Sarı YılmazKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiSol Jel Teknolojileri, Mineral, Malzeme Karakterizasyonu, Silika, Bor Teknolojileri, Hidrofobik Aerojeller, Mezogözenekli Silika Adsorbanlar, Hidrofobik Karakterli Hafif Köpük Beton Üretimi, Metatez Polimerizasyonu, Antimikrobiyal Hidrojel Kaplamalar, Elektrik İletkenliğine Sahip Boya ve Isıtıcı Sistemler, Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar, Nanokompozit Ve Nanokristal Malzemeler, Hidrofobik ve Nano Yapılı Çinko Borat Üretim Teknolojileri, Hidrojen Depolama, Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pilimugesari@yildiz.edu.tr
İnci SaltKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiKimyasal Reaksiyon Kinetiği, Katalizör Hazırlama, Proses Tasarımı, Membran Teknolojisi, Katı-Sıvı Ekstraksiyon Yöntemi, Pervaporasyon Yöntemi, Organik Çözücülerin Dehidrasyonu, Nanoyapılı Dolgu İçeren Membranlar, Kil-Demir Oksit Manyetik Kompozitler, Katalizörler, Kimyasal Isı Pompasıuygun@yildiz.edu.tr
Yavuz SaltKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiMembran Teknolojileri, Ayırma İşlemleri, Pervaporasyon Yöntemiyle Organik Çözücülerin Dehidrasyonu, Nanoyapılı Dolgu İçeren Membranlar, Pervaporasyon Membran Reaktörler, Kimyasal Isı Pompası, Katalizörler, İkili Sıvı Karışımların Pervaporasyonla Ayrılmasısalt@yildiz.edu.tr
Özlem CankurtaranFen-Edebiyat FakültesiKimyaSıvı Kristal/Kil, Sıvı Kristal/Organokil Nanokompozitler, Polimer-Polimer Karışımlarının Karakterizasyonu, Karbon Nanotüp Katkılı Polimerlerin Elektriksel Özellikleri, Elektriksel Ölçüm Sistemi, İnce Filmlerin Opto-Elektronik Karakterizasyonu, Mezomorfik Özelliklerin Ters Gaz Kromatografisi İle İncelenmesi, rganik/İnorganik Hibrit Nanopartiküller, Organik Gaz/Buhar Sensörlerikurtaran@yildiz.edu.tr
Mevlüde CanlıcaFen-Edebiyat FakültesiKimyaSimetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi, Metal-Hippürik Asit Kompleklerinin Sentezi, Spektrofotometrik Yöntemle İndirekt Tayinmc1111@e-kolay.net
Mehmet Burçin PişkinKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikBor Teknolojileri, Aerojeller, Nanaokompozitler, Kompozit Malzemeler, Hidrofobik Aerojellerin İnşaat Sektöründe Yalıtım Amaçlı Sıva Olarak Kullanımı, Endüstriyel Atıkların Yapı Sanayiinde Değerlendirilmesi, Bulk Fill Rezin Kompozitler, Elektrik İletkenliğine Sahip Boya ve Isıtıcı Sistem, Hidrofobik ve Nano Yapılı Çinko Borat Üretimi, Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar, Nanokompozit ve Nanokristal Malzemelermpiskin@yildiz.edu.tr
Gürkan KaranlıkFen-Edebiyat FakültesiKimyaPiridin Esaslı Mesogenik Malzemeler, Mesomorfik Davranışlar, Kiral Sıvı Kristal Malzemelerkaranlik.gurkan@gmail.com
Azmi Seyhun KıpçakKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiBor Mineralleri, Malzeme Karakterizasyonu, Nötron Zırhlama, Magnezyum Borat Sentezi, Çinko Borat Sentezi, Bakır Borat Sentezi, Potasyum Borat Sentezi, Lantan Borat Sentezi, İçeceklerde Element Analizleriskipcak@yildiz.edu.tr
Yüksel PalacıGemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi -Seramik alüminyum ypalaci@yildiz.edu.tr
Nano / Mikro / Opto-Elektronik ve Yarı İletken Teknolojileri
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Murat ÇalışkanFen-Edebiyat FakültesiFizikLikit Kristaller, Optoelektronik, Yapısal ve Elektriksel Özellikler, Bridgman Metoduna Göre Bir Kristal Büyütme Düzeneği, Alüminyum-Alüminyum Oksit-Yarıiletken Polimer MIS Yapıları, Organik/İnorganik Hibrit Eklemler, Hidrojen Üretimi, Yakıt Pili, İnce Film Güneş Pillericalis@yildiz.edu.tr
Özge KoyunFen-Edebiyat FakültesiKimyaElektroanalitik Kimya, Sensörler, Elektrot Malzemesi, Yıldız Polimerlerozgekyn34@gmail.com
Semih GördükFen-Edebiyat FakültesiKimyaFtalosiyanin, TiO2, Fotokatalitik Degredasyon, Yıldız Polimerlersemih_grdk@hotmail.com
Hüsnü CankurtaranFen-Edebiyat FakültesiKimyaElektroanalitik Kimya, Kimyasal Sensörler ve Biyosensörler, Analitik Kimya, Elektrokimyasal Yöntemlerle İlaç ve Kozmetik Ürünlerinde Etken Madde Tayinleri, Polimer Kompozitlerinin Sensör Özellikleri, Hibrit Filmlerinin Sensör Özellikleri, Polimerik Film Sensörler, Organik/İnorganik Hibrit Nanopartiküllerhcan@yildiz.edu.tr
Miray Çelikbilek ErsunduFen Bilimleri EnstitüsüMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzeme Termodinamiği, Kristalizasyon Kinetiği, Faz Dengeleri, Faz Dönüşümleri, Faz Diyagramları, Oksit Esaslı Camlar, Ağır Metal Oksit Camlar, Tellürit Camlar, Amorf Yarı İletkenler, Termokromik Camlar, Sol-jel Esaslı İnce Film Kaplamalar, Termal Analiz, Yapısal Analiz, Spektroskopik Analiz, Mikroyapısal Analizmiray@yildiz.edu.tr
Ferdane KaramanFen-Edebiyat FakültesiKimyaİletken Polimerler, Materyal Gelistirme, Polimer Kimyası, Nanokompozitler, Polimer Nanokompozitler, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Atıklardan Enerji Üretimifyilmaz@yildiz.edu.tr
Muhammed Enes OruçKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiMikroakışkan Sistemler, Nano Malzemeler, Nanoteknoloji, Kimyasal Sensörler Ve Biyosensörler, Yüzey Kimyasıenesoruc@yildiz.edu.tr
Pelin KavakFen-Edebiyat FakültesiFizikOrganik Güneş Hücresi, Güneş Pilleri, Sol-jel Esaslı İnce Film Kaplamalar, HIT Türü Güneş Pili, Yüksek Dielektrik Sabitli Alternatif Yalıtkan Filmler, Heteroeklemlerpelinay84@gmail.com
Serap GüneşFen-Edebiyat FakültesiFizikOrganik FET, Organik Güneş Hücresi, Organik Güneş Pilleri, Organik LED, Elektrik Karakterizasyon, İnce Filmlerin Fotovoltaik Hücre Uygulamalarında Kullanılması, Çift Heteroeklemli Güneş Pilleri, Organik Fotolvoltaik Hücreler, Hibrid Güneş Pilleri, Polimer Güneş Pilleri, Yeni Kiral Sıvı Kristal Malzemeler, Fotovoltaik Uygulamalarsgunes@yildiz.edu.tr
Serço Serkis YeşilkayaFen-Edebiyat FakültesiFizikKatıhal Elektroniği, İnce yaygılar, Güneş Pilleri, Hidrojen Enerjisi, İnce Filmlerin Kimyasal Püskürtme Yöntemiyle Üretilmesi, Fotovoltaik Uygulamalar, Hidrojen Üretimi, Yakıt Pili, Güneş Pillerinin Difüzyon ve İmplantasyon Yöntemleriyle Elde Edilmesi serkaya@yildiz.edu.tr
Esma Ahlatcıoğlu ÖzerolKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikİletken Polimerler, Dielektrik, Biyosensörler, Optoelektronik Özellikler, Lazer Ergitmeli Vakum Kaplama Cihazı, Polimer Kompozitler, Elektro Optik Özellikler, Güneş Pillerinde Kullanılacak Gözenekli Polimerleresmahlatcioglu@gmail.com
Merih SerinFen-Edebiyat FakültesiFizikLikit Kristaller, Optoelektronik, MIS Yapısının Yapısal ve Elektriksel Özellikleri, İnce Film Hibrit Eklemler, Ters Gaz Kromatografisi Metodu, Sıvı Kristal - Karbon Nano Tüp Karışımları, Schottky Diyot Yapılar, Güneş Pillerinin Rekombinasyon Mekanizmaları, Sıvı Kristal Polimerler, Fotoiletkenlik Mekanizmaları, Hibrit Eklemler, Oksit-Yarıiletken Polimer MIS Yapılar, Polimerik Film Sensörler, Sıvı Kristal Malzemeler, İnce Film Hibrit Eklemler, Organik/İnorganik Hibrit Nanopartiküller, Amfifilik Blok Kopolimerler, İnce Film Güneş Pilleriserin@yildiz.edu.tr
Ayfer SaraçFen-Edebiyat FakültesiKimyaPolimer Sentezi, Polimer Kimyası, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Polimerlerin Film oluşumu, Polimerizasyon, Emülsiyon Polimerizasyonu, Yapıştırıcılar, Yüzey Aktif Maddeler, Polimerik Diş Kompozitleri, Hidroksiapatit, Fotopolimerizasyon, Ters Gaz Kromatografisi, Biyokompozitlerasarac@yildiz.edu.tr
Sevil YücelKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikYağ Bilimi ve Teknolojisi, Biyomalzemeler, Biyomalzemeler-Doku İskelesi, Aerojel, Enzim Üretimi, Diş Hekimliği Malzemeleri, Biyoaktif Camlar, Mikroalgler, Metal Katkılı Adsorban, Nanogözenekli Aerojel, Mikroalglerin Biyodizel Olarak Kullanımı, Biyoaktif Camlar, Dental Kompozitlerde Pirinç Kabuğu Külünden Üretilen Silika Tozlarının Kullanılması, Mikrodalga Yöntemi ile Mısır Yağından Enzimatik Biyodizel Üretimi, Diş Restorasyon Malzemeleri, Yenilenebilir Biyomalzemeler, Biyokompozitlersyucel@yildiz.edu.tr
Burcu ErkmenElektrik - Elektronik FakültesiElektronik & Haberleşme MühendisliğiAnalog tümdevre tasarım, Yapay Zeka, Sensörler, Biyometri, Grafen Tabanlı Analog Devre Tasarımı, Gömülü Sistem Üzerinde Yüz Tanıma, Güç Kaynağı Optimizasyonu, Yapay Sinir Ağı Eğitimi, Geri Dönüşlü İnverterlerbkapan@yildiz.edu.tr
Dolunay Şakar DaşdanFen-Edebiyat FakültesiKimyaPolimer Sentezi, Polimer Teknolojisi, Polimer İlaç Taşıyıcı Sistemler, Kontrollü İlaç Salım Sistemi, Sıvı Kristalerin Optik Özellikleri, Nanokompozitler, Sıvı Kristal ve Sıvı Kristal Karbon Nanotüp Karışımları, İnce Film Hibrit Eklemler, Polimerik Film Sensörler, Hibrit Nanopartiküller, Ters Gaz Kromatografisidolunaykar@yahoo.com
Ayfer Tekinİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiÜç Katlı Elastik ve Viskoelastik Sandviç Kalın Plakların Delaminasyonu, İzogeometrik Analiz, Dinamik Davranış, Timoshenko Kirişinin Zorlanmış Titreşimleriatekin@yildiz.edu.tr
Nergis ArsuFen-Edebiyat FakültesiKimyaUV ile Kürleşme, Fotobaşlatıcı Sentezi ve Karakterizasyonu, Fotopolimerizasyon, Nanoparçacık Sentezi, Nanokompozitler, Polimerik Nanokompozitler, İlaç olarak fotobaşlatıcılar, Kompozitelerin antibakteriyel özellikleri, Antibakteriyel Kaplamalar, Serbest Radikal Polimerizasyonu, Katyonik Polimerizasyon, Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu, Kendi Kendini Onaran Malzemeler, Polimerlerin Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özellikleri, DNA Üzerinde Nanoparçacıkların Fotokimyasal Sentezi, Fotobaşlatıcıların DNA ile bağlanma mekanizmasınarsu@yildiz.edu.tr
Ali Erçin ErsunduKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzeme Termodinamiği, Faz Dengeleri, Ağır Metal Oksit Camlar, Tellürit Camlar, Antimonat Camlar, Sol-Jel İnce Film Kaplamalar, Termokromik Camlar, Amorf Yarı İletkenler, Holografik Kayıt Malzemeleri, Kuantum Nokta Katkılı Camlar, Cam Nanokompozitler, Malzeme Kinetiğiersundu@yildiz.edu.tr
Büyük Veri Grubu
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Ufuk TüreliElektrik - Elektronik FakültesiElektronik & Haberleşme MühendisliğiHaberleşme Şebeke ve Ağları, İşaret İşleme, İstatistiksel Sinyal İşleme, Oyun Kuramı ve Öğrenim, Haberleşme Teorisi, Radyolar, Dinamik Frekans ve Dalgaşekli Uyarlaması, Telsiz Sınama Ortamı, Akustik İşaretler ile Saptama, Radyo Sınama Ortamı, Telsiz Sınamaortamı, 60 GHz 5G Kablosuz Ağlar için Düzensiz Konstelasyonun Başarımıutureli@yildiz.edu.tr
Tülay YıldırımElektrik - Elektronik FakültesiElektronik & Haberleşme MühendisliğiElektronik Devreler ve Sistemler, Akıllı Sistemler, Biyometrik Sistemler, Medikal Elektronik, Elektronik Devre Otomasyonu, Yapay Zeka, Nesne Tanıma Uygulaması, Fiberoptik İstatistiksel Mod Sensörleri, Optimal Filtre Tasarımı İçin Performans Değerlendirmesi, Analog Devrelerin Boyutlandırılması, Partikül Sürüsü Optimizasyonutulay@yildiz.edu.tr
Tuba UğraşEğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimiİnsan-Bilgisayar Etkileşimi (İBE), Yeni Kuşak (Dijital Yerliler), Yeni Medya, Proje Yönetimi , Bilgi Yönetimi, E-Öğrenmetugras@yildiz.edu.tr
Burak Aydoğanİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiPerfore ve Pürüzlü Düşey Kıyı Duvarlarının Hidrolik Davranışı, Sürdürülebilir Kıyı Alanı İzleme, Hidrodinamiğinin Su Kalitesine Etkisibaydogan@yildiz.edu.tr
Fatih DemirkaleFen-Edebiyat FakültesiMatematikKombinatoryel Tasarım Kuramı, Deneysel Tasarım Kuramı, Kombinatoriyel Algoritmalar, Ortogonal Diziler, Bölünebilir Tasarımfatihd@yildiz.edu.tr
Sabiha Akgün YeniEğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar Destekli Öğretim, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (İBE), Göz İzleme Ve Geçmişe Dönük Sesli Düşünme Teknikleri İle İnternet Tabanlı Multımedya Eğitim Paketinin Kullanışlılığının İncelenmesi, Zihinsel Engelli Öğrencilere Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretiminde Eğitsel Tablet Bilgisayar Uygulamalarının Etkililiğinin İncelenmesisabihaakgun@hotmail.com
Gülüstan DoğanEğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiKablosuz Sensör Ağları, Güven Mimarisi, Ağ Güvenigulustan@yildiz.edu.tr
Fatih Alemdarİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiYorulma, Çelik, Asma Köprü, Yorulma Tamiri- İyileştirme, Ortotropik Tabliye, Güçlendirilmiş Karbon Lifi, Nano Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Kırılma Mekaniğifatihalemdar@gmail.com
Çiğdem Uz BilginEğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar Etiği Eğitimi ve Etik Karar Verme Süreçleriuzcigdem@gmail.com
Ayla ŞaylıKimya - Metalurji FakültesiMatematik Mühendisliğiİlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Algoritma Analizi Ve Veri Yapıları, Veri Madenciliği, Sistem Analizi Ve Tasarımı, Veri Analizi, Stok Tükenme Tahmin Modellemesi, Stok Minimizasyonu, Olası Ciro Kayıplarının Minimizasyonu, Sanal Veri Depolama ve Paylaşım Sistemi, Tekne Form Parametrelerinin Optimum Seçimisayli@yildiz.edu.tr
Nilgün Güler BayazıtKimya - Metalurji FakültesiMatematik MühendisliğiFuzzy Sistemleri, Neurofuzzy İntranatal Risk Değerlendirmeleri, Otomatik Metin Özetleme Sistemi, Darbe Oksimetrisi Ölçümleri, Karar Verme Yöntemleri, Puanlama Sistemiguler@yildiz.edu.tr
Mustafa Ümit Gümüşayİnşaat FakültesiHarita MühendisliğiCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Sismik Mikrobölgeleme, Kentsel Alanlarda Altyapı Yönetimi, Yapay Sinir Ağı Aracı, CBS Arayüzlerin Hazırlanması, İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleriumitgumusay@hotmail.com
Fatmagül Kılıç Gülİnşaat FakültesiHarita MühendisliğiCBS, Fotogrametri, Tektonik Jeomorfoloji, Çok Kriterli Karar Verme, Çok Işınlı Batimetri, Sismik Yansıma, Uzaktan Algılama Teknikleri, Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisi, Konumsal Veri Altyapısı Tasarlanması, Kentsel Büyümenin Simulasyon Modeli, Üç Boyutlu Mekansal Nesneler,Kent Bilgi Sistemi fkilic@yildiz.edu.tr
Ali Hakan BüyüklüFen-Edebiyat FakültesiİstatistikZaman Serileri Tahmin Yöntemleri, Ekonometri, Veri Madenciliği, Veri Analizi, Kategorik Veri Analizi, Finansta İstatistik Yöntemler, Risk Analizi, R program Uygulamaları, Mühendislik İstatistiği, İstatistiksel Analizhbuyuklu@yildiz.edu.tr
Sinan Çetinkayaİnşaat FakültesiHarita MühendisliğiTopografik Veri Tabanları,Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması, Tematik Haritaların Yapılmasısicetin@yildiz.edu.tr
Uğur Acarİnşaat FakültesiHarita MühendisliğiUzaktan Algılama, Sayısal Görüntü İşleme, CBSuacar@yildiz.edu.tr
Coşkun ParimFen-Edebiyat FakültesiİstatistikYöneylem Araştırması, Nonparametrik Regresyon Analizinde Farklı Band Genişliklerine Göre Model Kestirimicoskunparim@gmail.com
Erhan ÇeneFen-Edebiyat FakültesiİstatistikÇok Değişkenli Veri Analizi, Regresyon analizi, Anket Düzenleme, İstatistiksel Modelleme, Veri Görselleştirme, İstatistik, Biyoistatistikerhancene@hotmail.com
Serpil Kılıç DeprenFen-Edebiyat FakültesiİstatistikBoylamsal Veri Analizi, Çok Aşamalı Modeller, Regresyon Analizi, Gizli Sınıf Analizi, Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri, Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller, Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, İstatistiksel Modellemeserkilic@yildiz.edu.tr
Enerji Teknolojileri
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Adnan MidilliMakine FakültesiMakine Mühendisliği BölümüYenilikçi teknoloji tasarımı ve analizi, Makine imalat, elektroliz teknojileri, Yenilenebilir enerji teknolojileri, Yenilikçi çevre teknolojileri, Yenilikçi katı ve sıvı atık bertaraf teknolojileri, Yenilikçi temiz yakıt üretim teknolojileri, Basınçlı hidrojen depolama teknolojileri, Yenilikçi ürün Kurutma teknolojileri, Entegre güneş enerjili teknolojiler, Yenilenebilir hidrojen üretim teknolojileri, hidrojen yakıt pilleri, Yenilikçi gazlaştırma teknolojileri, Yenilikçi piroliz teknolojileri, Yenilikçi enerji geri kazanım teknolojileri.midilli@yildiz.edu.tr
Ramazan AyazElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiYenilenebilir Enerji Sistemleri, Aydınlatma Teknolojileri, Yol Aydınlatma Armatürleri, Enerji Performansı Yazılımı, PV Teknolojilerinin Gerçek Ortam Verileri Kullanılarak Modellenmesiayaz@yildiz.edu.tr
Ali AjderElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiYenilenebilir Enerji Sistemleri, Mikroiktisat, Hukuk ve İktisat, Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi, Endüstri Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, Ulaştırma Ekonomisi, Kamu Ekonomisialiajder@yildiz.edu.tr
Mustafa BaysalElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiAkıllı şebekeler, Mikroşebekeler, Enerji Tasarrufu, Verimlilik, Gerilim Beslemeli İnverterler, Yol Aydınlatması Sistemleri, Harmonik Analiz, Üç Fazlı İnverterler, Hibrit Enerji Üretim Sistemlerimbaysal76@gmail.com
Uğur Savaş SelamoğullarıElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiYenilenebilir Enerji Sistemleri, Akıllı Sebekeler, Güç Elektroniği, Ev Enerji Yönetim Algoritması, Motor Sürücü Devresi Verim Analizi, Sistem Analizi, İnverter Devresinin Veriminin Artırılması, Enerji İletim Hatlarında Verim Artırımı, HVDC Sistemleri, Akıllı Prizselam@yildiz.edu.tr
Aslan İnanElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiEnerji Verimliliği, Topraklama, Tek Fazlı Evsel ve Ofis Elektrikli Cihazlar, Harmonik Analiz, Harmonik Etkinlik Kestrimi, Hibrit Enerji Sistemleri, Güvenilirlik Analizi, Risk Yönetimi Temelli Rüzgar Enerjisi Ekonomisi, Enerji Depolama Sistemleri, Dalgacık Analizi, Olasılıksal Sinir Ağları Yöntemi, Harmonik Simülasyoninan@yildiz.edu.tr
Uğur Kurtİnşaat FakültesiÇevre Mühendisliğiİleri Oksidasyon Yöntemleri, Elektrokimyasal Arıtım, Çevre Kimyası, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Mühendisliğinde Kimyasal Temel İşlemler, Atık ve Atık Sulardan Kimyasal Yöntemlerle Enerji ve Madde Geri Kazanımı, Fenton Oksidasyonuukurt@yildiz.edu.tr
Eyüp Debikİnşaat FakültesiÇevre MühendisliğiSu ve Atıksu Arıtımı, Çevre Biyoteknolojisi, Biyolojik Atıksu Arıtımı, Membran Teknolojisi, Nano malzemeler, Nanoteknoloji, Nanokompozit Membran ile Arıtım, Hayvansal Atık Yönetimi, KOİ Giderimi, Sabit Granül Yataklı Anaerobik Reaktördebik@yildiz.edu.tr
Hasan Can KılıçkıranElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiYenilenebilir Enerji Kaynaklarının Şebeke Entegrasyonu, Mikro Şebekelerhasan_can_kilickiran@hotmail.com
Hüseyin AkdemirElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiYenilenebilir Enerji Sistemleri, Aydınlatma Teknolojilerihakdemir@yildiz.edu.tr
Mehmet Öztürkİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiAkışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Hidrolik, Kıyı Mühendisliği, Dalga Mekaniği, Boru hattı, Optimizasyon, Liman Planlama ve Tasarımı, Hidromekanik, Dalgakıran Tasarımı, Dalga İstatistiği, Liman İşletmesi, Kıyı Yapılarında Deprem Etkileri, Katı Madde Taşınımı, Sualtı Akustiğimeozturk@yildiz.edu.tr
İbrahim DinçerMakine FakültesiMakine MühendisliğiEnerji Sistemleri,Yenileneiblir Enerji,Enerji Depolama,Hidrojen ve Yakıt Hücreleriibrahimd@yildiz.edu.tr
Hasan SadıkoğluKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiMatematiksel Modelleme, Kurutma Teknolojisi, Dondurarak Kurutma, Uygulamalı Matematik, Taşınım Olayları, Yüksek Basınçlı Doğalgaz İletim Sisteminde Hidrat Oluşumunun Önlenmesi, Rüzgar Santral Tasarımı, Zeytin Karasuyundan Anti-Oksidanların Ayrıştırılması, Hidroelektrik Santrellerhsadik@yildiz.edu.tr
Fatma Jale GülenKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiBiyoenerji Teknolojileri, Adsorpsiyon, Aktif Karbon Üretimi, Ultrasonik Yöntemle Boyarmadde Giderimi, Bitkisel Kabukların Adsorban Olarak Kullanımı, Endüstriyel Atık Maddelerin Karbonizasyonugulenj@yildiz.edu.tr
Ebru Akkayaİnşaat FakültesiÇevre MühendisliğiSu ve Atıksu Arıtımı, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Entegre Sürdürülebilir Mikroalg Biyokütle Üretimi, Fotobiyoreaktörde Mikroalg Yetiştirilmesi, Mikrodalga Liç Yöntemi, Biyolojik Arıtım, Aerobik ve Anaerobik Ayrışma Prosesleri, Membran Sistemleriekoca@yildiz.edu.tr
Ahmet Dursun AlkanGemi İnşaatı ve Denizcilik FakültesiGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiGemi Dizaynı, Gemi Hareketleri, Enerji Verimliliği, Sanal Entegre Ortaklık, Hızlı Deplasman Tekneleri, Gemi Baş Formları, Hidrodinamik Açıdan İncelemealkanad@yildiz.edu.tr
Erol KamFen-Edebiyat FakültesiBelirtilmemişNötron Zırhlama, Nötron Saçılmaları , Çevresel Radyoaktivite, Nötron Jeneratörleri, Dijital Nötron Radyografi ve Tommografierolkam@hotmail.com
Ozan ErdinçElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiAkıllı Şebekeler, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Talep Cevabı Uygulamaları, Dağıtıma Gömülü Sistemler, Akıllı ve Sürdürülebilir Izolasyonlu Elektrik Izgaraları, Hibridizasyon, Hibrit Taşıtlar İçin Enerji Yönetim Sistemioerdinc@yildiz.edu.tr
Revna Acar VuralElektrik - Elektronik FakültesiElektronik & Haberleşme MühendisliğiAnalog Tümdevreler, Devre Tasarım Otomasyonu, RFID Sistemleri, Güç Dönüştürücüleri, Evrimsel Hesaplama, Sensör Tabanlı Iot Uygulamaları, Siber Güvenlik, Güç Kaynağı Optimizasyonu, apay Sinir Ağları ile Elektronik Devre Tasarımı, Kısa Kanallı CMOS Devrelerin Yapay Sinir Ağları İle Üretimiracar@yildiz.edu.tr
Şeref Naci EnginElektrik - Elektronik FakültesiKontrol ve Otomasyon MühendisliğiRüzgar Enerjisi, Enerji Otomasyonu ve Akıllı Şebekelernengin@yildiz.edu.tr
Fedai İnanırFen-Edebiyat FakültesiFizikSüperiletkenlik, Süperiletken Güç Aygıtlarının Modellenmesi, Süperiletken Mikrodalga Aygıtlar, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi, Süperieltken İndüksiyon Isıtıcılar, Süperiletken Rüzgar Turibinlerinin Modellenmesi, Açık MR Mıknatıs Tasarımı, Sayısal Yöntemlerle İnceleme, Üstüniletkenlerin Manyetik Kaldırma Kuvveti, Sonlu Elemanlar Yöntemiinanirfedai@gmail.com
Yasemin Yıldız YararFen-Edebiyat FakültesiFizikRadyasyondan Korunma, Sağlık Fiziği, Radyoaktivite Ölçümü, Nötron Zırhlama, Nükleer Enerji, Malzeme Karakterizasyonu, Tanısal Radyoloji, Termolüminesans Özellikleryarar@yildiz.edu.tr
Ahmet EkerimKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiÜretim Metalürjisi, Döküm, Termodinamik, Kalite Yönetimi, Ölçme ve Kalibrasyon, Elektrometalürji, Isı ve Kütle Transferi, Temiz Enerji, Sıçratma Yöntemiyle Üretilen Pürüzlendirilmiş Çinko Oksit Cam Kaplamalar, Süperkapasitör Elektrot, Grafen Bazlı Metaloksit Nanokompozitler, PEM Tipi Yakıt Hücreleri, Grafen Destekli Pt Katalizörler, Elektrikle Biriktirme Yöntemi, Rüzgar Türbünü Pervane Göbeğiekerim@yildiz.edu.tr
Fatma Keskin ArabulElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiTransformatör, Elektrikli Araçlar, Elektrik Makina Tasarımıfatmakeskin89@gmail.com
Ahmet Faruk BakanElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiGüç Elektroniği, Düşük Harmonikli ve Yüksek Güç Faktörlü Yüksek Güçlü Doğrultucular, Üç Fazlı İnverterler, Yumuşak Anahtarlamalı İzoleli PWM DC-DC Dönüştürücüler, Hibridizasyon, Asansör Kontrol Sistemi, AC-DC Dönüştürücüler, Bilgisayar Tabanlı NIMC Kontrol Algoritması, Asenkron Motor Denetimi, Üç Fazlı Şebekeye Bağlı İnverterlerde Optimum Filtre Tasarımıfbakan@yildiz.edu.tr
Mesut AkgünKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiSüperkritik Akiskan Teknolojileri, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği, Proses Dinamiği ve Kontrolü, Matematiksel Modelleme, Atıksu Arıtımı, Biyokütle Gazlaştırma, Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Uygulamalarakgunm@yildiz.edu.tr
Didem ÖzçimenKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikBiyokütle, Algler (Mikroalgler ve Makroalgler), Biyoteknoloji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Biyoyakıtlar, Aktif Karbon, Biyoaktif ve Reolojik Özellikler, Alglerden Biyogaz Üretimi, Biyolojik Atıksu Arıtma Çamurları, Biyoyakıt Üretimi, Mikroalg Yağından Biyodizel Üretimi, Biyoteknolojik Sera, Hidroponik Topraksız Tarım Sistemleri, Biyosensörlerdidem.ozcimen@gmail.com
Doç. Dr. Şaban PUSATMakine FakültesiMakine Mühendisliği BölümüEnerji Üretim Sistemleri, Termik Santraller, Kömür, Kurutma, Buhar Kazanları, Fırınlar, Termal Sistemler, Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri, Pompalar, Fanlar, Kompresörler, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Oksijen Gazı Ölçümü, Karbonmonoksit Gazı Ölçümüspusat@yildiz.edu.tr
Ekin KıpçakKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiAtık Su Arıtımı Biyokütle Enerjisi, Süperkritik Akışkan Teknolojileri, Katalitik- Katalitik Olmayan Gazlaşma Süreçleri, Hidrojen ve Biyoyakıt Üretimiekinyildirim@hotmail.com
Cihan Şahinİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiDüzensiz Dalga Şartlarında Perfore Kıyı Duvarlarının Hidrolik Performansı, Askıdaki Kohezyonlu Katı Madde Özelliklerinin Akustik Yöntemlerle Ölçülmesi, Parametrik Dalga Modellemesicisahin@yildiz.edu.tr
Gemi İnşaatı ve Denizcilik
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Nedim Onur Aykutİnşaat FakültesiHarita MühendisliğiHidrografik Ölçmeler, Mühendislik Ölçmeleri, RTK GNSS Ölçmeleri, Çok Bimli İskandil Sistemleri, Elektronik Uzunluk Ölçerlerin Kalibrasyonu, GNSS Anten Kalibrasyonuoaykut@yildiz.edu.tr
Hüseyin YılmazGemi İnşaatı ve Denizcilik FakültesiBelirtilmemişGemi Stabilitesi, Yat Tasarımı, Deniz Taşımacılığı, Gemi Hidrodinamiği, Savaş Gemisi Dizaynı, Küçük Tekne İmalatı, Kabotaj Hattı Deniz Taşımacılığıhyilmaz@yildiz.edu.tr
Bekir ŞenerGemi İnşaatı ve Denizcilik FakültesiGemi Makineleri İşletme MühendisliğiKalifikasyonlar, Gemi Teorisi, Gemi Dizaynı, Savaş Gemisi Optimizasyon, Toplu Konut Yerleşimlerinin Rüzgar ve Gürültü Denetimi Açısından Optimizasyonu,Gemilerde Dümen Donanımının Isı Değiştirici Olarak Kullanılması, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Kabotaj Hattı Deniz Taşımacılığıbsener@yildiz.edu.tr
Janset DaşdemirElektrik - Elektronik FakültesiKontrol ve Otomasyon MühendisliğiRobotik, Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri, Küçük Enformasyon Uydularının Tümleştirilmiş Yönelme Belirleme Sistemleri, Yörüngede Sensör Kalibrasyonu, Uzun Süreli Güdüm ve Arıza Toleranslı Yönelme Kontrolü, İki Eksenli Dinamik Kamera Stabilizatörü, Mekanik Sistemlerde Titreşim Ölçümüjanset@yildiz.edu.tr
Özgür DemirGemi İnşaatı ve Denizcilik FakültesiGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiYapısal Analiz, Sualtı Patlama, Sonlu elemanlar Yöntemi, Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Raylı Sistem Titreşimlerinin Çevreye Olan Etkileri, İnce Cidarlı Kompozit Sandviç Plaklar, Çok-Hedefli Genetik Algoritmalar, İstatistiksel Enerji Analiz Metodu, Gemilerin Titreşim ve Gürültü Analizi, Hareketli Yük Altındaki Kirişlerin Dinamik Analizi, ozgurd@yildiz.edu.tr
Eda TuranGemi İnşaatı ve Denizcilik FakültesiGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiDeniz Taşımacılığı, Çok Modlu Taşımacılık, Üretim Planlama, Tersane İşletme ve Organizasyon, Multimodal Taşımacılık, Ulaştırma Ekonomisi, Üretim Planlama ve Kontrol, Üretim Teknikleri ve İleri Teknolojileredaturan@yildiz.edu.tr
F.Cuneyd KorkmazGemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi-Deneysel Akışkanlar Mekaniği,Titreşimfkorkmaz@yildiz.edu.tr
Mehmet Öztürkİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiAkışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Hidrolik, Kıyı Mühendisliği, Dalga Mekaniği, Boru hattı, Optimizasyon, Liman Planlama ve Tasarımı, Hidromekanik, Dalgakıran Tasarımı, Dalga İstatistiği, Liman İşletmesi, Kıyı Yapılarında Deprem Etkileri, Katı Madde Taşınımı, Sualtı Akustiğimeozturk@yildiz.edu.tr
Cihan Şahinİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiDüzensiz Dalga Şartlarında Perfore Kıyı Duvarlarının Hidrolik Performansı, Askıdaki Kohezyonlu Katı Madde Özelliklerinin Akustik Yöntemlerle Ölçülmesi, Parametrik Dalga Modellemesicisahin@yildiz.edu.tr
Yaman ErarslanKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiKompozit Malzemeler, Alüminyum Alaşımları, Biyomalzemeler, Magnezyum Kompozitler, Al Alaşımının Ekstrüzyon Kabiliyeti, Talaşlı İmalat, Toz Metalurjisi Yöntemi, Korozyon, Grafen Kaplamalı Dökme Demirin Asidik Ortamdaki Davranışı, Alüminyum Matrisli Kompozitlereryaman@yildiz.edu.tr
Ramazan TekercioğluKimya - Metalurji FakültesiMatematik MühendisliğiCMES Bilgisayar Modelleme, Kompozit Malzemeler, Kesirli Supersimetriktramazan@yildiz.edu.tr
Arzu Turan DincelKimya - Metalurji FakültesiMatematik MühendisliğiCMC Bilgisayar Malzemeleri, Kompozit Malzeme Mekaniği, Uygulamalı Matematik, Matematiksel Modelleme, Şerit-Plakta Çekme-Basınç Öngerilmelerinin Gerilme Birikimlerine Etkisiartur@yildiz.edu.tr
Yüksel PalacıGemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi -Seramik alüminyum /Toz Metalurjisi/Kompozitypalaci@yildiz.edu.tr
Mustafa Ümit Gümüşayİnşaat FakültesiHarita MühendisliğiCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Sismik Mikrobölgeleme, Kentsel Alanlarda Altyapı Yönetimi, Yapay Sinir Ağı Aracı, CBS Arayüzlerin Hazırlanması, İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleriumitgumusay@hotmail.com
Tolga Bakırmanİnşaat FakültesiHarita MühendisliğiCBS, Web CBS, Hidrografya, Hidrografik Ölçmeler, Uzaktan Algılama, Fotogrametritolga008@hotmail.com
Alan Adı:Ulaştırma/Akıllı Ulaşım Sistemleri
Beyhan KılıçElektrik - Elektronik FakültesiElektrik MühendisliğiEnerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Raylı Sistemler Elektrifikasyonu, Raylı sistemlerde sinyalizasyon, Demiryolu Tarihi, Elektrik Güç Tesisleri, Enerji Yönetimibeykilic@yildiz.edu.tr
İsmail Şahinİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiTünel İnşaatı, Tek Hatlı Demiryolunda Dispeçer, Otoyollarda Katılım ve Anayol Trafik Akımı İlişkileri, Ulaşımsahin@yildiz.edu.tr
Fatma Yıldız TaşçıkaroğluElektrik - Elektronik FakültesiKontrol ve Otomasyon MühendisliğiYol Ağı Simülasyonu, Rüzgar Türbini, PLC Otomobil Araç Süspansiyonu, Atık Su Arıtımının Gerçek Zamanlı Olarak İzlenmesi, Dört Rotorlu Hava Araçları, fayildiz@yildiz.edu.tr
Fahrettin EldemirMakine FakültesiEndüstri MühendisliğiUlusal Stratejik Kararların İstanbul Trafiği ve Yaşam Kalitesine Etkileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çok Ölçütlülük Kararları, Çok Kriterli Mekansal Yaklaşım, Otomatik Paletleme Sistemlerifeldemir@fatih.edu.tr
Hale Gonce KöçkenKimya - Metalurji FakültesiMatematik MühendisliğiYöneylem Araştırması, Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Karar Verme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bulanık Lineer Denklem Sistemleri, Şebeke Problemleri, Oyun Teorisi, Zaman Çizelgeleme Problemleri, Karar Verme Yöntemlerihgonce@yildiz.edu.tr
Beyza Ahlatcıoğlu ÖzkökFen-Edebiyat FakültesiMatematikMatematik Modelleme, Karar Verme Yöntemleri, Finans Matematiği, Oyun Teorisi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bulanık Karar Verme, Çok Kriterli Karar Vermebahlat@yildiz.edu.tr
Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Teknolojileri
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Ayşen CiravoğluMimarlık FakültesiMimarlıkMimari Tasarım, Mimarlık Eğitimi, Sürdürülebilir Mimari , Mimari Tasarım Eğitimi, Yapı Ürünlerinin Üretim Enerjisinin Mimari Tasarımda Değerlendirilebilmesi, Sürdürülebilir Yerleşim Modelleri, Sosyal Sürdürülebilirlikaysenc@yildiz.edu.tr
Gülay Zorer GedikMimarlık FakültesiMimarlıkIsı, Nem, Güneş Işınımlarıyapı Fiziği, Rüzgar, Pasif Tasarım, Yüzeyden Isıtma Soğutma Sistemli Modüler Hibrit Duvar Yapısı, Toplu Konut Yerleşimlerinin Rüzgar Ve Gürültü Denetimi, Binalarda Enerji Performansı, Binalarda Güneş Enerjisinden Yararlanma, Işık-Isı-Ses Açısından Optimum Yapı Kabuğuggedik@yildiz.edu.tr
Mustafa ArslanEğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Hava Kalitesi ve Meteorolojik Modellerin Online Entegrasyonu,ihidroksikumarinler ile Siklotrifosfazenlerin Reaksiyonları,Karbonil Taşıyan Fenoksi Sübstitüe Siklotrifosfazenden Yeni Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Biyolojik Aktiviteleri, İletkenlik ve Fluoresans Özelliklerinin İncelenmesi07marslan@gmail.com
Fatma İlter Türkdoğanİnşaat FakültesiÇevre MühendisliğiEvsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Altyapı Tesis Projeleri, Çevre Ekonomisi, Geri Kazanım, Anaerobik Biyoteknoloji, Sediment Çamuru, İleri Oksidasyon Sistemleri, Dip Çamuru Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bertaraf Yöntemleri aydin@yildiz.edu.tr
Saadet Arzu Berilgenİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiZemin Mekaniği, Zemin Özellikleri ve Deneysel Zemin Mekaniği, Temel İnşaatı, Geoteknik Uygulamalarıkoc@yildiz.edu.tr
Özgür Çakirİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiMalzeme Bilimi, Yapı Malzemeleri, Geri kazanılmış Agrega, Sürdürülebilirlik , Geri Kazanılmış Agregalı Beton, Beton, Yeşil Binalar, Betonda Mineral Katkılar, Yapıların Deneysel Analizi (Malzeme)cozgur@yildiz.edu.tr
Mehmet Alkanİnşaat FakültesiHarita MühendisliğiMülkiyet ve Kadastro , Arazi Yönetimi, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentsel Dönüşüm, Taşınmaz Değerlemesialkan@yildiz.edu.tr
Havvanur Kılıçİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiZemin Mekaniği, Zemin Özellikleri ve Deneysel Zemin Mekaniği, Zeminlerin İyileştirilmesi, Zemin Yapıları, Geoteknik Deprem Mühendisliğ, Temel İnşaatıkilic@yildiz.edu.tr
Zeynep Işıkİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapım Yönetimi, Proje Yönetimi , Stratejik Yönetim, Sürdürüleblir Yapım, Performans Yönetimi , Sözleşme Yönetimi, Risk Yönetimi, Kentsel Dönüşüm, İnşaat Maliyet Analizi ve Tahmini, Yapı Bilgi Modellemezeynep@yildiz.edu.tr
Hande Aladağİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiProje Yönetimi , Sürdürülebilirlik , Sürdürülebilir Mimari , Performans Yönetimi , Risk Yönetimi, Koruma Yönetimi, Kentsel Dönüşüm, Kamu Özel Sektör İşbirliklerihandealadag@hotmail.com
Gökhan Demirdöğenİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiAltyapı Tesisleri Yapımı, Yapı Bilgi Modellemesigokhandemirdogen@hotmail.com
Ömer BilenFen-Edebiyat FakültesiİstatistikVeri Madenciliği, Suç İstatistikleri, Kent Suçları, Eğitim, Çok Değişkenli Veri Analizi, Suç Araştırmalarıobilen@yildiz.edu.tr
Senem KozamanMimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaBölge Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sürdürülebilirlik, Kültür Ekonomisisenemkozaman@gmail.com
Mehmet M. Berilgenİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiOyulma Derinliklerinin İncelenmesi, Sıvılaşma, Sismik Davranışlar, Konsolidasyon-Desikasyon-Mukavemet Özellikleri, Zemin Destekleme Yapılarıberilgen@yildiz.edu.tr
Funda Kerestecioğlu ÖztürkMimarlık FakültesiMimarlıkTurizm Binaları, Turizm Binalarının Çevresel Etkileri, Kıyı Alanları Yönetimi (Bütünleşik), Mimari Tasarım Ve Güneş Enerjisi, Mevcut Konut Stoğunda Yenilenebilir Enerji Kullanımı, Yaşanılır Çevre Oluşumu, Yeşil Yerleşim Değerlendirme Sistemleriozturk@yildiz.edu.tr
Orhan Canpolatİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiMalzemelerin Geri Dönüşümü, Beton, Betonda Mineral Katkılar, Çimento Üretimi, Sürdürülebilirlik , Yeşil Binalarcanpolat@yildiz.edu.tr
Sosyal Bilimler
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Songül DemirFen-Edebiyat FakültesiFelsefeAnalitik felsefe: İrade Özgürlüğü, Fiil Özgürlüğü, Sorumluluk teorisi, Karar Verme Teorisi. Çağdaş Kültür Felsefesi, Pratik Felsefe (Değer ve Haklar), Alman Felsefe Tarihi (Kant, Hegel, Nietzsche)ds.demir.de@gmail.com
Cevdet ŞanlıEğitim FakültesiTemel EğitimEski Türkçede Sıfatlar, Kosova - Makedonya Türk Ağızları, Kazak Türkçesi, Divan-ı Hikmet’te Ses ve Şekil Özellikleri,Karahanlı Türkçesi Grameri, Spor Terimleri, Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanımıcevdes@hotmail.com
Onur Güneş AyasFen-Edebiyat FakültesiSosyolojiMüzik Sosyolojisi, Sanat Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Tarihsel Sosyoloji, Türk Modernleşmesigunesayas@gmail.com
Fatma Tunç YaşarFen-Edebiyat Fakültesiİnsan ve Toplum BilimleriOsmanlı Tarihi, Kent Tarihi, Gündelik Yaşamın Tarihi ve Kültürel Tarih, Son Dönem Osmanlı Tarihi, II. Meşrutiyet Dönemi Malumat-ı Medeniyeftyasar@yildiz.edu.tr
İsmail CoşkunSanat ve Tasarım FakültesiSanatFotoğraf Optiği, Dijital Fotoğraf Teknolojisi, Foto-Grafik Tasarım, Endüstriyel Fotoğrafi, İleri Çekim Teknikleri, Yapı Fotoğrafı, Fotografik Çözümleme, Panoramik Fotoğraf Tekniğiicoskun@yildiz.edu.tr
Seza Sinanlar UsluSanat ve Tasarım FakültesiSanat19. Yüzyıl Osmanlı Kültür Ve Sanat Yaşamı, Kültürel Politikalar, Osmanlı Resim Tarihi, Tasarım Tarihi, 20.Yy Türk Sanatı, Kültür Yönetimi ve Etkenleri, Sanatta Pazarlama, Sanat ve Eleştiri, Arkeoloji, Oryantalizm ve Türk Sanatı, Sanat Politikasısinanlar@yildiz.edu.tr
Candan Çınar ÇıtakMimarlık FakültesiMimarlıkKonut Piyasası Ve Ekonomisi, Eğitim Yapıları Ve Gereksinimleri, Mimarlık Eğitimi Ve STK İlişkileri, Konut Üretimi Ve Örüntüleri, Yapı Üretimi, Yapım Yönetimi ve Ekonomisi, Piyasa Ekonomisi ve Yapım Endüstrisi İlişkisi, Kitlesel Konut Projelerinde Marka Değeri Oluşturma, Ulaşım Örüntülericandancinar@hotmail.com
Özlem Bayram AkbayRektörlükEnformatikBilgisayar Destekli Öğretim, Uzaktan Egitim, Öğretim Tasarımı, Görsel Tasarım, Veri Görselleştirmepega_sus1@yahoo.com
Kadriye Tezcan AkmehmetSanat ve Tasarım FakültesiSanatMüzebilim, Müze Eğitimi, Müze İletişimi, Sanat Tarihi, Çağdaş Müzecilik, Sanat Pedagojisi, Müzelerde Proje Yönetimi, Minyatürlerin Sanat Tarihi Eğitiminde Kullanılması, Müzelerin Tarih Öğretiminde Nesne Merkezli Eğitim Etkinlikleri ile Kullanılmasıkadriyetezcan@gmail.com
Reşit ÇelikFen-Edebiyat FakültesiİstatistikRegresyon Analizi, Örnekleme, İstatistiksel Simulasyon, İleri Regresyon Analizi, Konjoint Analizrcelik@yildiz.edu.tr
Sanem Kaptanoğluİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeGörev Alanları İş Süreçlerisanemk@yildiz.edu.tr
Ömer BilenFen-Edebiyat FakültesiİstatistikVeri Madenciliği, Suç İstatistikleri, Kent Suçları, Eğitim, Çok Değişkenli Veri Analizi, Suç Araştırmalarıobilen@yildiz.edu.tr
Eğitim Bilimleri 2. Grup
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Ferda İlertenEğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİkinci Dil Edinimi, ikidillilik, uygulamalı dilbilimf.ilerten@gmail.com
Mithat KorumazEğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Politikaları, Yansıtıcı Öğretim, Yetenek Yönetimi, İş yerinde Yalnızlık, Psikolojik Şiddet Algısı, Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımımithatkorumaz@hotmail.com
Banu Yücel ToyEğitim FakültesiEğitim BilimleriProgram Geliştirme, Program Değerlendirme, Öğretmen yetiştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Araştırma Yöntemleribyuceltoy@gmail.com
Sertel AltunEğitim FakültesiEğitim BilimleriÖğrenme Kuramları, Öğretim, Öğretmen Yetiştirme, Eğitim İstatistiği,Öğretim Model ve İlkeleri,E-eğitim, Çok Kültürlü Bütünleşik Öğretme, Karma Öğrenme, Öğrenme Organizasyonusaltin@yildiz.edu.tr
M. Betül YılmazEğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiÇevrimiçi Psikolojik Danışma, Okuduğunu Anlama Davranışlarının Bireysel Farklılıklara Göre İncelenmesi ,Bilgisayar Eğitimibeyilmaz@yildiz.edu.tr
Zehra Taşpınar ŞenerEğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik eğitimi, Matematiksel Modelleme, Problem Kurma, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimizehrataspinarr@gmail.com
Filiz KaramanFen-Edebiyat FakültesiİstatistikÖrnekleme, İstatistiksel Simulasyon, İstatistiksel Modelleme, Regresyon analizi, Biyoistatistik, Bayesgil İstatistik, Panel Veri Analizi, Ekonometrifiliz_karaman@hotmail.com
Selin YıldızMimarlık FakültesiMimarlıkEvrensel Tasarım, Turizm, Sanat Ve Mimarlık, Eskiz Teknikleri, Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kent Otellerinde Evrensel Tasarım İlkeleri, Mimarlık Eğitiminde Edebiyattan Faydalanmak, Fiziksel Erişilebilirlikselinydz@gmail.com
Mustafa SağdıçEğitim FakültesiSosyal Bilimler ve Türkçe EğitimiCoğrafya Eğitimi, Endemik Bitki Türleri, Kırsal Kalkınma, Coğrafya Eğitiminde Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımı, Sıcaklık Dalgalanmaları ve Değişimimsagdic@yildiz.edu.tr
Meryem Hayir KanatEğitim FakültesiİlköğretimŞehir Coğrafyası, Yerleşme Coğrafyası, Ekonomik Coğrafya, Kentsel Değişim, Sosyal Coğrafyameryemhayir@hotmail.com
Elif BahadırEğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Matematik ve Matematik Dersi Eğitimi, Bulanik Mantık, Sinir Ağı ve Lojistik Regresyon Analizi, Şifreleme Etkinliği, Canlandırma Tekniği, Yer Değiştirme Şifrelemesi Etkinliği, Harf Değiştirme Şifrelemesi Etkinliği, Materyal Tasarımı, Yapay Sinir Ağlarıelifbahadir42@hotmail.com
Gülbin ÖzkanEğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen bilgisi, STEM eğitimi, Aktif Öğrenme Etkinliklerigozkan@yildiz.edu.tr
Robotlar ve Akıllı Sistemler
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Tuba UğraşEğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimiİnsan-Bilgisayar Etkileşimi (İBE), Yeni Kuşak (Dijital Yerliler), Yeni Medya, Proje Yönetimi , Bilgi Yönetimi, E-Öğrenmetugras@yildiz.edu.tr
Muharrem MercimekElektrik - Elektronik FakültesiKontrol ve Otomasyon MühendisliğiMakine Öğrenmesi, Şekil Tanıma, Nano-Görüntüleme, Yüksek Çözünürlüklü Görüntü Çatma, Hareket Bölütleme Temelli Video/Görüntü Analizi, Sayısal Video/Görüntü İşleme, Yapay Sinir Ağları Temelli Konum Kontrolü, Dinamik Sinir Ağı, Katalizörler için 3D Tarama İletimi Elektron Mikroskobisimercimek@yildiz.edu.tr
İsmail TonbuloğluEnformatikEnformatikRobotik Eğitim - İnsan Bilgisayar Etkileşimiismailtonbuloglu@gmail.com
Birol AslanyürekKimya - Metalurji FakültesiMatematik MühendisliğiNonlineer Yaklaşımlar, Matematiksel Modelleme, Numerik Analiz, Dalga Hareketi, Meme Kanseri Görüntüleme İçin Mikrodalga Tomografi Yaklaşımı baslan@yildiz.edu.tr
Herman SedefElektrik - Elektronik FakültesiElektronik & Haberleşme MühendisliğiPulsatil Akış Sinyali, PID ve P-Dinamik Değişim Sınırlayıcı ile Debi Kontrolü, Otomatik Park Sistemi, Flash Bellekli Mikrodenetleyici ile Düşük Maliyetli Otomasyon Sistemleri, Mikrodenetleyici Kontrollü Göstergeler, LC Devreler, İleri Mikrodenetleyicili Eğitim Seti Tasarımları, Mikroişlemci Tasarımısedef@yildiz.edu.tr
Vasfi Emre ÖmürlüMakine Fakültesi Mekatronik MühendisliğiParalel Robotlar, Dinamik Sistemlerin Modellenmesi, Kontrol, Dokunsal Sistemler, İnsansız Otonom Araçlar, Hareket Algı Algoritması, Hızlı Tel Büküm Makinesi, Uzaysal Konum Denetimi, Çok Maksatlı Hibrid İnsansız Hava Aracı Sistemi, Mem Tabanlı Ataletsel Yönlendirme Sistemleri, 5 Eksen Deprem Simülatörü, İnsansız Dört Rotorlu Hava Araçları, Anaerobik Atıksu Arıtma Proses Sisteminin Modellenmesi, Aktarma Organlarının Dinamik Analizi, Deprem Karakteristiklerinin Simülasyonuomurlu@yildiz.edu.tr
Tülay YıldırımElektrik - Elektronik FakültesiElektronik & Haberleşme MühendisliğiElektronik Devreler ve Sistemler, Akıllı Sistemler, Biyometrik Sistemler, Medikal Elektronik, Elektronik Devre Otomasyonu, Yapay Zeka, Nesne Tanıma Uygulaması, Fiberoptik İstatistiksel Mod Sensörleri, Optimal Filtre Tasarımı İçin Performans Değerlendirmesi, Analog Devrelerin Boyutlandırılması, Partikül Sürüsü Optimizasyonutulay@yildiz.edu.tr
Ufuk TüreliElektrik - Elektronik FakültesiElektronik & Haberleşme MühendisliğiHaberleşme Şebeke ve Ağları, İşaret İşleme, İstatistiksel Sinyal İşleme, Oyun Kuramı ve Öğrenim, Haberleşme Teorisi, Radyolar, Dinamik Frekans ve Dalgaşekli Uyarlaması, Telsiz Sınama Ortamı, Akustik İşaretler ile Saptama, Radyo Sınama Ortamı, Telsiz Sınamaortamı, 60 GHz 5G Kablosuz Ağlar için Düzensiz Konstelasyonun Başarımıutureli@yildiz.edu.tr
Janset DaşdemirElektrik - Elektronik FakültesiKontrol ve Otomasyon MühendisliğiRobotik, Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri, Küçük Enformasyon Uydularının Tümleştirilmiş Yönelme Belirleme Sistemleri, Yörüngede Sensör Kalibrasyonu, Uzun Süreli Güdüm ve Arıza Toleranslı Yönelme Kontrolü, İki Eksenli Dinamik Kamera Stabilizatörü, Mekanik Sistemlerde Titreşim Ölçümüjanset@yildiz.edu.tr
Modelleme ve Simülasyon 1. Grup
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Janset DaşdemirElektrik - Elektronik FakültesiKontrol ve Otomasyon MühendisliğiRobotik, Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri, Küçük Enformasyon Uydularının Tümleştirilmiş Yönelme Belirleme Sistemleri, Yörüngede Sensör Kalibrasyonu, Uzun Süreli Güdüm ve Arıza Toleranslı Yönelme Kontrolü, İki Eksenli Dinamik Kamera Stabilizatörü, Mekanik Sistemlerde Titreşim Ölçümüjanset@yildiz.edu.tr
Ali Fuat GüneriMakine FakültesiEndüstri MühendisliğiTeknoloji Yatırım Projelerinin Risk Değerlendirmesi, Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli, Üretim Planlama Modeli Geliştirilmesi, Bulanık Mantık Tekniği, Proje Yönetimi, Üretim Düzgünleştirme ve Çizelgeleme, Rüzgar Enerjisi Santral Yer Seçimi, Sıralı Akış Çizelgeleme Problemleri, Arı Algoritması, Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri, Benzetim Tabanlı Optimizasyon, Tedarikçi Seçimi, Bütünleşik Sinirsel Bulanık Mantık Yaklaşımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bulanık Analitik Ağ Prosesi Yaklaşımı, Araç Rotalama Problemleri, Lojistik Yönetiminde Süreçlerin Stokastik Şebekeler Yardımıyla Analizi, Değer Analizi, Tedarik Zinciri Yönetimiguneri@yildiz.edu.tr
Rahmi GüçlüMakine Fakültesi Makine MühendisliğiMakina Dinamiği, Araç Dinamiği Ve Kontrolü, Titreşimlerin Aktif Kontrolü, Sistem Dinamiği Ve Kontrolü, Yapısal Sistemlerin Farklı Bozucu Girişler Etkisi Altındaki Titreşimleri, Raylı Sistem Araçlarının Modellenmesi ve Titreşimlerinin Kontrolü, Sonlu Elemanlar Metodu, Dinamik Gerilme Analizi, Dişliçark Mekanizma Sistemleri, Bilgisayar Destekli Şanzıman Dişlileri, Aktarma Organlarının Dinamik Analizi, İnsansız Hava Araçları Kanat Tasarımı, Bulanık Mantık ile Aktif Kontrol, Elektrikli Spor Arabası Tasarımıguclu@yildiz.edu.tr
İlkay KurtMakine FakültesiMakine MühendisliğiMakine Teorisi, Sistem Dinamiği Ve Kontrol, Plak ve Çubuk Sistemleri Üzerinde Akıllı Malzemeler Yardımıyla Aktif Titreşim Kontrolü, Ön Gerilmeli Piezoelektrik Örtü Tabakası, Rayleigh Dalgalarının Dispersiyonuikurt@yildiz.edu.tr
Reşat KöşkerKimya - Metalurji FakültesiMatematik MühendisliğiKompozit Malzeme Mekaniği, CMC Bilgisayarlar, Üç Boyutlu Elastisite Teorisi, Yerel Eğrilikli Çift Duvarlı Karbon Nanotüplerkosker@yildiz.edu.tr
Filiz KaramanFen-Edebiyat FakültesiİstatistikÖrnekleme, İstatistiksel Simulasyon, İstatistiksel Modelleme, Regresyon analizi, Biyoistatistik, Bayesgil İstatistik, Panel Veri Analizi, Ekonometrifiliz_karaman@hotmail.com
Fatma NoyanFen-Edebiyat FakültesiİstatistikModelleme, Simülasyon, Süpermarketlerde Müşteri Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinoyanf@gmail.com
Beyza Ahlatcıoğlu ÖzkökFen-Edebiyat FakültesiMatematikMatematik Modelleme, Karar Verme Yöntemleri, Finans Matematiği, Oyun Teorisi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bulanık Karar Verme, Çok Kriterli Karar Vermebahlat@yildiz.edu.tr
Hale Gonce KöçkenKimya - Metalurji FakültesiMatematik MühendisliğiYöneylem Araştırması, Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Karar Verme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bulanık Lineer Denklem Sistemleri, Şebeke Problemleri, Oyun Teorisi, Zaman Çizelgeleme Problemleri, Karar Verme Yöntemlerihgonce@yildiz.edu.tr
Akın DelibaşıElektrik - Elektronik FakültesiKontrol ve Otomasyon MühendisliğiDoğrusal Matris Eşitsizlikleri üzerinde Dışbükey En İyileştirme Teknikleri, Çok Terimli Matris Eşitsizlikleri , Doğrusal Parametreleri Değişen Sistemler, Doyumlu Eğleyicilere Sahip Kontrol Sistemleri, H_Sonsuz Kontrol, Çeyrek Taşıt Aktif Süspansiyon Modeli, Dayanıklı PD Kontrolcü, Elektronik Sistemlerin Kontrolü, Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık ve Kaydırma Modu Kontrolü, Titreşim Test Cihazı, İşlevsel Yol Oluşturucu Robotadelibas@yildiz.edu.tr
Türker TürkerElektrik - Elektronik FakültesiKontrol ve Otomasyon MühendisliğiDoğrusal Olmayan Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Elektromekanik Sistemlerin Kontrolü, Yetersiz Eyleyicili Mekanik Sistemlerin Kararlı Kılınması, İleri Otomasyon Sistemleri(I4.0), Geri-Adımlamalı Kontrolcü, Ters Sarkaç Sistemiturker@yildiz.edu.tr
Levent UcunElektrik - Elektronik FakültesiKontrol ve Otomasyon MühendisliğiZaman Gecikmeli Sistemler, Lineer Sistem Teorisi, Dayanıklı Kontrol, Endüstriyel Otomasyon, Hava Aracı Tasarımı, Kent İçi Yol Ağlarının Modellenmesi, Rüzgar Türbini, İşbirliği Ağı Eğitimi,Çeyrek Taşıt Aktif Süspansiyon Sistemleri, Elektromekanik Sistemlerin Kontrolülucun@yildiz.edu.tr
Murat Altekinİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiHesaplamalı Mekanik, Sayisal Yöntemler, Katı Mekaniği, Uygulamalı matematik, Simülasyonaltekin@yildiz.edu.tr
Hasan Dilbasİnşaat Fakültesiİnşaat MühendisliğiMalzeme mekaniği, Yapı Malzemeleri, Malzemelerin Geri Dönüşümü, Geri Kazanılmış Agrega, Yapısal Davranış, Malzeme İç Yapısı, Malzeme Modellemehdilbas@yildiz.edu.tr
Ufuk BölükbaşMeslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari ProgramlarStratejik Karar Verme, Teknoloji Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme, Proje Yönetimi, Teknoloji Yetkinliği Ve Verimlilik, Enerji Yönetimi ve Politikaları, Finansal Hizmetler Ekonomisi, Enerji Ve Çevre Ekonomisi Dersi, Bulanık Çok Kriterli Karar Yaklaşımıbolukbas@yildiz.edu.tr
Özgür AkçalıFen-Edebiyat FakültesiFizikNükleer Fizik, Radyasyon Etkisi, Elektrik Karakterizasyon, Hava Kalitesinin Çevredeki Sanayi Tesislerinden Etkilenme Potansiyeliakcali@yildiz.edu.tr
Muzaffer MetinMakine Fakültesi Makine MühendisliğiTitreşim Analizi, Raylı Taşıt Dinamiği, Titreşimlerin Aktif Kontrolü, Raylı Sistem Titreşimlerinin Çevreye Olan Etkilerinin Azaltılması, Kontrol Sistemleri Tasarımı, Raylı Sistem Araçlarımmetin@yildiz.edu.tr
Özgür DemirGemi İnşaatı ve Denizcilik FakültesiGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiYapısal Analiz, Sualtı Patlama, Sonlu elemanlar Yöntemi, Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Raylı Sistem Titreşimlerinin Çevreye Olan Etkileri, İnce Cidarlı Kompozit Sandviç Plaklar, Çok-Hedefli Genetik Algoritmalar, İstatistiksel Enerji Analiz Metodu, Gemilerin Titreşim ve Gürültü Analizi, Hareketli Yük Altındaki Kirişlerin Dinamik Analizi, ozgurd@yildiz.edu.tr
Bekir ŞenerGemi İnşaatı ve Denizcilik FakültesiGemi Makineleri İşletme MühendisliğiKalifikasyonlar, Gemi Teorisi, Gemi Dizaynı, Savaş Gemisi Optimizasyon, Toplu Konut Yerleşimlerinin Rüzgar ve Gürültü Denetimi Açısından Optimizasyonu,Gemilerde Dümen Donanımının Isı Değiştirici Olarak Kullanılması, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Kabotaj Hattı Deniz Taşımacılığıbsener@yildiz.edu.tr
Tuğba EfendigilMakine FakültesiEndüstri MühendisliğiOlasılık Ve İstatistik Hesaplamaları, Talep Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Uygulamaları, Sağlık Tedarik Zinciri, Pazarlama Yönetimi, Stratejik Yönetim, Yapay Sinir Ağları, Karar Verme Yaklaşımlarıtugbae@yildiz.edu.tr
Batuhan ÖzkanFen-Edebiyat FakültesiİstatistikGizli Sınıf Analizibaozkan@yildiz.edu.tr
Gülhayat Gölbaşı ŞimşekFen-Edebiyat FakültesiİstatistikYapısal Eşitlik Modelleri, Simülasyon, Regresyon Analizi, Faktör Analizi, Geçerlik ve Güvenirlik, Çok Aşamalı Modelller, Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlergulhayat@yildiz.edu.tr
Gülder KemalbayFen-Edebiyat FakültesiİstatistikSıra İstatistikleri, Uygulamalı Olasılık, Kapulalar , Optimizasyonkemalbay@yildiz.edu.tr
Ufuk TüreliElektrik - Elektronik FakültesiElektronik & Haberleşme MühendisliğiHaberleşme Şebeke ve Ağları, İşaret İşleme, İstatistiksel Sinyal İşleme, Oyun Kuramı ve Öğrenim, Haberleşme Teorisi, Radyolar, Dinamik Frekans ve Dalgaşekli Uyarlaması, Telsiz Sınama Ortamı, Akustik İşaretler ile Saptama, Radyo Sınama Ortamı, Telsiz Sınamaortamı, 60 GHz 5G Kablosuz Ağlar için Düzensiz Konstelasyonun Başarımıutureli@yildiz.edu.tr
Tülay YıldırımElektrik - Elektronik FakültesiElektronik & Haberleşme MühendisliğiElektronik Devreler ve Sistemler, Akıllı Sistemler, Biyometrik Sistemler, Medikal Elektronik, Elektronik Devre Otomasyonu, Yapay Zeka, Nesne Tanıma Uygulaması, Fiberoptik İstatistiksel Mod Sensörleri, Optimal Filtre Tasarımı İçin Performans Değerlendirmesi, Analog Devrelerin Boyutlandırılması, Partikül Sürüsü Optimizasyonutulay@yildiz.edu.tr
Özgen Ümit Çolak ÇakırMakine Fakültesi Makine MühendisliğiMakina Tasarımı, Viskoplastisite, Malzeme Davranışlarının Modellenmesi, Nanokompozitler, Polimerler, Fren Balataları, Dinamik Davranışlar, Elektrik Ark Oluşturma Yöntemi ile Grafen Sentezi, Grafen Takviyeli Epoksi Nano Kompozitler, Rüzgar Türbini Pervane Göbeği, Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücreleriozgen@yildiz.edu.tr
Alperen AcarMakine FakültesiMakine MühendisliğiElektrik Ark Oluşturma Yöntemi, Grafen Sentezi, Grafen Takviyeli Epoksi Nano Kompozitler, Hidro-Termal Çevrime Maruz Kalan Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücrelerialpacar@yildiz.edu.tr
Genetik ve Biyoteknoloji
Ad Soyad Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı E-posta
Hakan YılmazerKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiTitanyum Ve Alaşımları, Biyomalzemeler, Metalik Biyomalzemeler, Biyobozunur Malzemeler, Ultra İnce Yapılı (UIY)/ Nano-Yapılı (NY) Malzemeler, Aşırı Plastik Deformasyon, Alaşım Geliştirme, Yüksek Performanslı Vidalı Diş İmplant İmalatıhakanyil@yildiz.edu.tr
Elçin Demirhan YılmazKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiEnzim Teknolojileri, Gıda Teknolijileri, Kurutma Teknolojileri, Biyokimyasal Prosesler, Kefir Fermentasyon Kinetiği, Protein Adsorpsiyonu, Protein Hidrolizi, Gıdaların Mikrodalga Tekniği ile Kurutulmasıdemirhan@yildiz.edu.tr
Belma Kın ÖzbekKimya - Metalurji FakültesiKimya MühendisliğiGıda Teknolojileri, Enzim, Biyoreaktörler, Enzim İmmobilizasyonu, Polimer Kaplı Mezo Gözenekli Silika Nanoparçacık Sentezi, Sonikasyon Ortamında Baklagillerin Su Alma Özellikleri, Kefir Fermentasyon Kinetiği, Protein Hidrolizi, Laktoz Hidrolizi, Gıdaların Mikrodalga Tekniği ile Kurutulması, Enzimatik Hidroliz, Endüstriyel Biyoreaktörlerbozbek@yildiz.edu.tr
Cem AkçaKimya - Metalurji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzeme Bilimi, Biyomalzemeler, Magnezyum ve Alaşımları, Biyopolimerler, Magnezyum Alaşımlarının Ergitilmesinde Çevreye Duyarlı Alternatif Eriyik Koruyucu, Magnezyum Kompozit, Balistik Test Cihazı, Partikül Takviyeli Hafif Metal Kompozitlerakca@yildiz.edu.tr
Fatma Tülay TuğcuFen-Edebiyat FakültesiKimyaOrganik Kimya, Yeşil Kimya, Multikomponent Reaksiyon, Organik Sentez, Yeşil Sentez,Pirimidin ve Kinazolin Türevleriftugcu@yildiz.rdu.tr
Emel OrduFen-Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji, Enzim Biyoteknolojisi, Protein Mühendisliği, Biyoyakıt Endüstrisi İçin Potansiyel Biyokatalizörler, Moleküler Analiz, Yeni Enzim Sistemlerinin Geliştirilmesi, Bölge Saturasyon Mutagenez Yöntemi, Format Dehidrogenaz Enzimi, Koenzim Spesifitesi, İlaç Endüstrisine Yönelik Enzim Bazlı Hammadde Üretimi, Pamuk Genotiplerinin Ağır Metal Stresine Karşı Taranması, Genetik Mühendisliği ile Dayanıklılık Kazandırılmasıbemel@yildiz.edu.tr
Günseli Kurt GürFen-Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik Biyoteknolojik Yöntemler, Anhidraz Enzimi, Gen Karakterizasyonu, Moleküler Analiz, Ağır Metallere Karşı Dayanıklı Pamuk Türlerinin Geliştirilmesigunseli@yildiz.edu.tr
Banu MansuroğluFen-Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik Deneysel Diyabet Modeli, Diyabetik Sıçanlarda Enkapsüle Kateşin Molekülünün Antioksidan Aktivitesi, Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi, Quercetin Yüklü Nanopartiküller, Peptid Aşı Modelleri, Antimikrobiyal Tedavi, Hidroponik Topraksız Tarım Sistemleri, Katı Ortam Bitki Yetiştirme Materyalleri, Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular, Diş Restorasyon Malzemeleri, Fonksiyonel Polimer Peptid Konjugatları, onksiyonel Biyopolimer Sistemler, Aşı Uygulama Amaçlı Polimer Peptid Konjugatlarıbmansur@yildiz.edu.tr
Semiha ErişenFen-Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik Bitki Biyoteknolojisi, Doku Kültürü ve Gen Aktarımı, Hızlı Çoğaltım, Doku Kültürü ve Sitogenetik Çalışmalar, Tarım, Gen Teknolojisi, Adventif Sürgün Rejenerasyonserisen@yildiz.edu.tr
Tülin ArasoğluFen-Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Genetik, Mikrobiyoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Fitokimyasal Özellikler, İlaç Sanayi, Nanopartikül Sistem, Antigenotoksik Aktivite, Aflatoksin Miktarlarının Tayini, Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi, Endemik Rekombinant Protein Üretimi, arasoglu@yildiz.edu.tr
Serap DermanKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikKovalent Konjugasyon, Nanopartikül Sentez, İlaç Salımı, Kontrollü İlaç Salınımı, Nanopartiküllerin Sentezi, Ebola Virüs Hastalığına Karşı Yeni Nesil Peptid Aşı Modellerinin Geliştirilmesi, Biyobozunur Nanopartiküler Sistemler, Antimikrobiyal Aktivite, Nanopartikül Temelli Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi, Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokularsacar@yildiz.edu.tr
Aslı Görgülü ArıEğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Gıda Sağlığı, Çoklu Zeka Kuramı, Yapılandırmacı Yaklaşım, Çevre Biyoteknolojisi, Fotodinamik terapi, biyotransformasyonagorgulu@yildiz.edu.tr
Kadir TurhanFen-Edebiyat FakültesiKimyaTekstil Atıksularında Bulunan Boyaların Ozonla Giderimi, Heterohalkalı Bileşikler, Biyoaktif Dihidropiridin Türevleri, Tekstil Endüstrisi Atıksularının Doğal Adsorbanlar İle Arıtım Yöntemleri, Çok Bileşenli Tek Kap Yöntemi ile Mannich Reaksiyonu, Henry Reaksiyonu, Başlatıcı-Yüzey Aktif Maddeler, Metal Sanayi Kaplama Banyoları Çalkalama Sularında Bulunan Metallerin Geri Kazanılması, Endüstriyel Uygulamalı Su Bazlı Latekslerin Üretimi, Aromatik Bileşiklerin Ozonlama Reaksiyonu İle Parçalanma Kinetiği, Polielektrolitlerin Senteziturhankadir@yahoo.com
Rabia Çakır KoçKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikAşı, Tanı, Toksoplazma, İmmunokromatografi Yöntemi, Hızlı Tanı Kiti, Nano Boyutta Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi, İnsülin İle Kimyasal-Kontrollü İlaç Salınım Sistemleri, Diyaliz Hastaları İçin Taşınabilir Fosfat, Üre ve pH Ölçüm Sistemi, Lipofosfoglikan (Lpg)-Polimer Konjugatları, Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokularrabiacakir@gmail.com
Mustafa Tahsin YılmazKimya - Metalurji FakültesiGıda MühendisliğiNano Malzemeler, Nanoteknoloji, Fonksiyonel Gıdalar, Optimizasyon, Enkapsülasyon, Matematiksel Modelleme, Gıda Reolojisi, Gıdaların Depolama Stabilitesinin Arttırılması, Nanotaşıyıcılar, Mikroalgal Ekzopolisakkaritler, Doğal Polimerlerin Biyoaktif Ve Reolojik Özellikleri, Biyobozunur Nanokompozit Filmler, Elektrosprey Kaplama Yöntemimtyilmaz@yildiz.edu.tr
Cem Bülent ÜstündağKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikNanomalzemeler, Biyomalzemeler, Grafen, Karbon Nanotüpler, Nanokompozitler, Seramik Malzemeler, Bor Karbür Takviyeli Hafif Ve Esnek Polimer Nanokompozitler, Akıllı Fonksiyonel Nanoenerjik Malzemeler, Yüksek Performanslı, Düşük Maliyetli Lityum-Sülfür Piller, Elektrokinetik Biriktirme ve Ekstrüzyon Yöntemleri,Karbon Nano Tüp, Beyaz Seramik Bünyelercbustun@yildiz.edu.tr
Özer Çınarİnşaat FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre Biyoteknolojisi, Çevre Ekolojisi , Evsel Atıksuların Biyolojik Arıtımı, Endüstriyel Atıksuların Arıtımı, Tekstil Atıksularının Arıtımı, Atıksu Arıtma Sistemlerinin Modellemesi, Biyolojik Nütrient Giderimi, Nitrifikasyon, Denitrifikasyon, Endüstriyel Ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Membran Biyoreaktörler, Mikrobiyal Yakıt Hücresiocinar@yildiz.edu.tr
Güleda Enginİnşaat FakültesiÇevre MühendisliğiBiyolojik Atıksu Arıtımı, Membran Biyoreaktörler, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi, Havza Yönetimi, Biyolojik Nütrient Giderimi, Ayırma Prosesleri, Su Kalitesi Kontrolügengin@yildiz.edu.tr
Emine KarakuşFen-Edebiyat FakültesiKimyaBiyokimya, Enzimoloji, Biyoteknoloji, Biyosensörler, Bal Protein ve Peptitlerinin Saflaştırılmasıkarakus@yildiz.edu.tr
Dilek Turgut BalıkKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikMoleküler Genetik, Biyoteknoloji, Genetik Mühendisliği, Hücre Biyolojisi, Gen Klonlama, Rekombinant Protein Üretimi, Protein Mühendisliği, İlaç Tasarımı, Kanser Genetiği, Biyoinformatik, Moleküler Modelleme Ve Docking, SNP Profilleme, Polimorfizm, Potasyum Kanal Geni, Enzimdilekbalik@gmail.com
Adil AllahverdiyevKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikÇeşitli Enfeksiyonlara Karşı Nanopartikül Temelli Aşı Formülasyonlarının Ve Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi, Antimikrobiyal Ve Antikanserojen Yeni Bileşiklerin Geliştirilmesi, Donör Kanlarında Tanısı Zor Koyulan Parazitlerin Tanısında Yeni Yaklaşımların Geliştirilmesi, Mikrobiyolojide Nanobiyoteknoloji Araştırmaları, Kök Hücre Ve Doku Mühendisliği, Kıkırdak Doku Mühendisliği, Meme Kanserinin Tedavisinde Kök Hücreye Dayalı Yeni Yaklaşımların Geliştirilmesi, Kök Hücre Ve İnfeksiya, Biyopolimerlerin Ve Nanobileşiklerin Toksisitesinin Tayininde Yeni Kültür Modellerinin Geliştirilmesi, Biyopolimer- Hücre Etkileşimiadilmoglu@gmail.com
Melahat BağırovaKimya - Metalurji FakültesiBiyomühendislikÇeşitli Enfeksiyonlara Karşı Aşı Geliştirilmesi, Antimikrobiyal ve Antikanserojen Yeni Bileşiklerin Geliştirilmesi, Kök Hücreler ve Doku Mühendisliği, Mikrobiyolojide Nanobiyoteknoloji Araştırmaları, Tıbbi Biyoteknoloji, Kriyobiyolojidr.melahatb@gmail.com
Ümran Duru KamacıFen-Edebiyat FakültesiKimyaFitazın İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karakterizasyonuumranduru@gmail.com
Fahrettin EldemirMakine FakültesiEndüstri MühendisliğiUlusal Stratejik Kararların İstanbul Trafiği ve Yaşam Kalitesine Etkileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çok Ölçütlülük Kararları, Çok Kriterli Mekansal Yaklaşım, Otomatik Paletleme Sistemlerifeldemir@fatih.edu.tr
Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.