Yeni fikirlere değer katan teknoloji üssü: YTÜ Yıldız Teknopark

Hedefler

  • MENA Bölgesi ve dünyanın dört bir yanında açılan Kuluçka ve Teknoloji Merkezleri ile teknolojide bölgesel liderlik.

  • Savunma, biyoteknoloji, temiz enerji ve dijital teknolojiler alanlarında yerli/milli projelerin destekçisi olmak

  • Finans, sigorta, sağlık ve oyun teknolojileri hamleleriyle paydaşlara öncülük etmek.

  • Sürdürülebilirlik kavramını ön plana alarak «Sustainable Development Zone» olmak.

  • Teknoloji ihracatı ile global rekabette söz sahibi olmak.

  • Oluşturulan stratejik plan çerçevesinde üniversite-sanayi iş birliğini kuvvetlendirmek.

  • Hedefler doğrultusunda hayata geçirilen projelerle katma değeri yüksek “unicorn”lar ortaya çıkarmak,

  • Teknopark olarak projeleri hem ulusal hem de uluslararası alanda hayata geçirerek bölgesel liderliği almak, global rekabette söz sahibi olmak,

  • Yenilikçi, ileri teknoloji ürün ve hizmetleri üretme potansiyeli olan girişimciler için buluşma noktası olarak konumlanmak.

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.