YTÜ Yıldız Teknopark’ta kurallara uyumun izlenmesi amacıyla gözetim ve denetimler sistematik olarak, planlı ve günlük yapılıyor.

Nitelikli personel tarafından yapılan bu gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçları kaydediliyor ve objektif olarak değerlendiriliyor.

Gözetim ve denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ve hedeflenen sonuçlara varmak üzere yapılması gerekenler hızlıca planlanarak devreye alınıyor.

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.