YTÜ Yıldız Teknopark, sağlık ve iş güvenliği kültürünü, kendi kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul ediyor.

Bu konuda ortak davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm paydaşlarda oluşturulması ve geliştirilmesi, gerektiğinde toplum sağlığına zarar vermeden, bireyler hakkındaki bilgilerle ilgili gizlilik unsuruna dikkat edilmesi, tüm yöneticilerinin ve çalışanlarının öncelikli görevi olduğunun bilinci ile YTÜ Yıldız Teknopark, sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinlikler düzenliyor, çalışmaları destekliyor ve teşvik ediyor.


Proaktif Yaklaşım ve Tehlike Raporlama

YTÜ Yıldız Teknopark’ın yaklaşımı, olumsuzlukları ve kazaları önlemek, önlenemeyen olayların ise etkilerini hafifletmek odaklı...

Bu yaklaşım gereği faaliyet gösterilen her alanda gözlenen tehlikeler, yaşanan ramak kala olayları ve uygunsuzluklar raporlanıyor ve raporlar ile gelen bilgiler etkin bir şekilde analiz edilerek önleyici aksiyonlara dönüştürülüyor.

Risk yönetiminde reaktif, proaktif ve önleyici yaklaşımlar kullanılıyor. Ziyaretçilerin, idari çalışanların, alt yüklenicilerin tehlike belirleme ve risk değerlendirme yönteminin önemli katılımcıları olmasından hareketle, ziyaretçiler ve taşeronların yaşadıkları veya şahit oldukları ramak kala olaylar, tehlikeli durumların bildirimini sağlayacak iletişim kanalları oluşturulmasına ve etkin bir şekilde işletilmesine imkân sağlıyor.

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.