Üretilen yüksek teknolojileri ülke sanayisine kazandıran sürdürülebilir yapı

Yüksek teknoloji geliştirmede öncü olmak, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarına uyumlu, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak, sağlanan hizmetlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri beklentilerini aşarak karşılamak, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalardan faydalanarak yüksek teknolojiler üretip bu teknolojilerin ülke sanayisine kazandırılmasını sağlamak ve geleceğe yön vermek YTÜ Yıldız Teknopark’ın kalite politikasının temelini oluşturuyor.

Bu politikayı doğru bir şekilde hayata geçirmek için uygulanan faaliyetler arasında şunlar var:

  • ISO 9001 standardını karşılayacak şekilde dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

  • Toplam kaliteyi esas alarak, birlikte çalışma kültürü ve ekip ruhu içerisinde, topluma ve çevreye duyarlı olarak misyonun gerçekleştirilmesi,

  • Paydaş gereksinim ve beklentilerinin karşılanması için araştırma, geliştirme ve hizmet süreçlerinde gerekli iyileştirmenin sürekli sağlanması,

  • Bilimsel ve teknolojik konular ile teknopark hakkında yayınlanan mevzuatların takibi ve uygulanması,

  • Yenilikçi ve girişimci yaklaşımların motive edilmesi.

Foto Galeri

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.