YTÜ Yıldız Teknopark’ta herkesin sağlığının korunması önemli... Bu yüzden Teknopark tesislerinde, YTÜ Yıldız Teknopark’ın adının geçtiği tüm organizasyonlarda daha planlama aşamasında tüm paydaşların sağlığını tehdit eden unsurlar belirleniyor.

Ayrıca Teknopark genelinde hijyen ve genel sağlık koruma kuralları kararlaştırılıyor ve tüm paydaşlar bu kurallar konusunda bilgilendiriliyor. Malzeme, ekipman, sistem ve kimyasallar seçilirken sağlığı en az tehdit edenler tercih ediliyor.

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.