Yıldız Teknopark - Teknoloji Transfer Ofisi

Etiketler

19.01.2022
Yıldız Teknopark - Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversite ile sanayi arasında gerçekleştirilen iş birliği mekanizması ve ticarileştirme faaliyetlerinin koordinasyonu YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisimiz tarafından gerçekleştiriliyor.

Akademisyenler ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı temel amaçlarından biri olarak benimseyen Yıldız TTO, bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerini sunuyor.


Gerçekleştirilen çalışmalar 4 ana birim tarafından yönetiliyor:

  1. Girişimcilik
  2. Patent(Fikri-Sınai Mülki Haklar)
  3. Üniversite – Sanayi İşbirliği(USİ)
  4. Uluslararası Projeler Birimi (UPB)

< Geri Dön: Blog Anasayfa
Invalid object name 'Unigate_Cookie'.