AR-GE ÇIKTILARI VE PATENTLERİN TİCARİLEŞMESİNE YÖNELİK HİBE DESTEKLERİ BİLGİ GÜNÜ

Ar-Ge Çıktıları Ve Patentlerin Ticarileşmesine Yönelik Hibe Destekleri Bilgi Günü

ÜBİTAK ve KOSGEB başta olmak üzere Ar-Ge ve inovasyon temelli proje fikirlerine yönelik hibe destekleri sunan kurumlar nezdinde gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri neticesinde elde edilen çıktılar ile TGB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan Ar-Ge ürünleri ile İncelemeli / İncelemesiz Patent Tesciline sahip ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik olarak devlet tarafından verilen yatırım desteklerinin anlatılacağı bir eğitim düzenliyoruz.

Not: Minimum 1 adet Patent Tescil Belgesi olan ve/veya başarılı Ar-Ge projesi tamamlamış firmaların katılımı için uygundur.

 

Etkinliğe kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Program:

09:00 – 09:30 Kayıt

09:30 – 10:15 Başar KAYA, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi,

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı’nın Tanıtımı, Program Kapsamında Teklif Hazırlanması ve Başvuru Yapılması

10:15 – 11:00 Can GARİPOĞLU, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi,

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’nın Tanıtımı, Program Kapsamında

Teklif  Hazırlanması ve Başvuru Yapılması

11:00 –11:15 Kahve Arası

11:15 – 12:30 Başar KAYA, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi,

İSTKA Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programının Tanıtımı, Program Kapsamında Teklif Hazırlanması ve Başvuru Yapılması

12:30 – 13:30 Öğle Arası

13:30 – 17:00 İkili Görüşmeler:

Başar KAYA, Can GARİPOĞLU (Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi)

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.