GİRİŞİMCİ EĞİTİMLERİ 6- ŞİRKET DEĞERLEMESİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

Girişimci Eğitimleri 6- Şirket Değerlemesi Eğitimi, 16.04.2019 Salı günü, A1 Blok- Yıldız Kuluçka Etkinlik Alanı'nda gerçekleşti.

Eğitimde Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölüm Başkanı Prof.Dr. Murat Donduran; Değerlemeye Giriş, Paranın Zaman Değeri, Anüiteler, Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi, Şirket Değerleme Yöntemleri, Start-up’larda Şirket Değerlemesi hakkında katılıcılara bilgi verdi.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.