KAPSÜL 19 ´ ÇATIŞMA YÖNETİMİ ´ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

Çatışma kavramı genel manası ile sevimsiz bir kelime olarak algılanagelmiş ve yıkıcılığı, düşmanlığı, kötü ve olumsuz ilişkileri, şiddeti ve savaşı anlatmak için kullanılmıştır. Oysa çatışma sadece bu yıkıcı faaliyetleri ifade etmemektedir. Bununla birlikte kişiler veya gruplar arasındaki görüş ve tercih farklılığından ortaya çıkabilen bütün anlaşmazlıklar da çatışma kavramı ile açıklanmaktadır ki bu aynı zamanda çeşitlilik, zenginlik, farklılık ve canlılığın da bir göstergesi sayılmaktadır. İş hayatı ise doğası gereği çatışmanın yoğun olduğu, takım lideri seviyesinde en üstteki yöneticilere kadar pek yok kademedeki çalışanın karşılaştığı ve çözüm aradığı bir alan. Bu alana ilgi duyan teknopark çalışanlarını ve firmalarını bir araya getirerek çatışmayı oluşturan faktörleri değerlendirmek, nedenlerini ve çözüm yöntemlerini yaratmak için 5 Aralık Pazartesi günü, Y.T.Ü. Davutpaşa Kongre Merkezinde Yıldız Teknopark tarafından “Çatışma Yönetimi” semineri düzenlendi. Seminerin konuşmacısı Endüstri Yük. Müh. Onur Doğan oldu. Firma yöneticileri ve teknopark çalışanlarının katılım gösterdiği seminerde konuşmacı Doğan, Dünya’da ve Türkiye’de çatışma nedir, çatışma yönetimi nedir, çatışmayı oluşturan faktörler, işletmede çatışma çeşitleri, çatışma çözme yöntemleri, çatışma yönetimi stratejileri birçok konulara değindi. Dinleyicilerin aktif olarak katıldığı seminer soru-cevap bölümünün ardından başarıyla son buldu.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.