MİR ARGE

Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (Mir ArGe)

Vizyonu “Teknolojinin sınırlarını zorlayarak insanlığın aşamadığı sorunlara çözüm geliştirmek.” olan Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. , bütünleşik ARGE yaparak yıkıcı-radikal arge çıktıları oluşturan ve geliştirdiği teknolojilerin know how satışını yaparak ve gerektiğinde başlangıç şirketi (spin-off) kurarak bunları ticarileştiren bir ARGE firmasıdır.  Bu faaliyetlerin yanı sıra Mir ArGe, ürün geliştirme ve makine ve kalıp geliştirme faaliyetleri de yürütmektedir. Yürütülen AR-GE faaliyetlerinin çıktısı olarak endüstriye dönüşmüş 100’ün üzerinde patent alınmıştır. 

Faaliyet gösterdiği stratejik sektörler aşağıdaki gibidir.

• Enerji Teknolojileri 
• Yapı Teknolojileri 
• Akışkan Taşıma Teknolojileri 
• Savunma Sanayii Teknolojileri
• Tarım Teknolojileri

Yapılan çalışmalar proje bazlı ve disiplinler arası çalışmalardır. Stratejik görülen, üzerinde çalışma kararı verilen konular için proje lideri, proje ekibi ve uygun altyapı oluşturulmakta ve üniversitelerle işbirlikleri yapılmaktadır. Her projede muhakkak en az bir akademisyen yer almakta, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de proje ekibine dâhil edilmektedir. Bu sayede akademik yönü çok güçlü çalışmalar hayata geçirilmektedir.

GÜÇLÜ ORGANİZASYON YAPIMIZ

80'e yakın doktoralı ve doktorasını yapmakta olan AR-GE mühendisi ve 30’a yakın “yarı zamanlı”  makina, kimya, inşaat, elektrik, elektronik, bilgisayar, ziraat, çevre ve gıda mühendisliklerinden ve kimya, fizik gibi temel bilim dallarından akademisyen araştırmacı personeliyle faaliyetlerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra tez konuları kurum tarafından belirlenmiş yüksek lisans ve doktora öğrencileri “Asistan Mühendis” kadrosu ile projelerde yer almaktadır. Bu şekilde Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş bünyesinde her yıl 10’a yakın öğrenci istihdam edilerek desteklenmektedir. ARGE ekibi dışında, destek birim olarak Strateji ve iş Geliştirme,Teknoloji Satış ve Pazarlama, Proje Yönetim Ofisi ve kalite misyonuyla çalışan Proje ve Kurumsal Yönetim birimleri yer almaktadır.

LABORATUVAR ALTYAPISI

Polimerik ürün geliştirme ve test laboratuvarı, Termoset ve termoplastik polimer kompozit laboratuvarı, Genel kimya ve elektrokimyasal sensör test ve geliştirme laboratuvarı, Kaplama ve karıştırma altyapıları, Plastik işleme ekipmanları üretim altyapıları, Yüksek başarımlı hesaplama (HPC) altyapısı ile 5000 m2 alanda bulunan ofis, laboratuvar ve atölyelerinde “araştırma ve geliştirme”, “ürün geliştirme”, “makine ve kalıp geliştirme”, “makina ve kalıp üretim”, “prototip imalat”, “pilot tesis geliştirme ve üretim”, “simülasyon analiz” ve “test” konularında hizmet vermektedir.

CAD/CAM ALTYAPISI

Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş.  bünyesinde her türlü analiz ve simülasyon çalışmalarının yapılabildiği bilgisayar destekli mühendislik altyapıları mevcuttur. Bu altyapılarla mekanizma analizleri, simülasyonları, hesaplamalı akışkanlar mekaniği analizleri (CFD), non-newtonien akışkanların analizleri, darbe ve patlama analizleri, kompozit malzemelere yönelik analizler, kalıp içi akış analizleri yapılabilmektedir. Ayrıca matematik modelleme için Matlab, proje yönetimi için MS Project Server, PLM, elektronik tasarım ve mekanik tasarım için Alias altyapıları da mevcuttur. Enjeksiyon kalıp optimizasyonuna yönelik çalışmalarda Moldex 3D R13 kullanılmaktadır. Tüm otomasyona yönelik çalışmalar LabVIEW programı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

PROJELER

Firma bünyesin de birçok tamamlanmış ve henüz devam etmekte olan projeler mevcuttur. 2015 yılında başlatılan (KAMAG, SANTEZ, TEYDEB, Avrupa Birliği, Savunma Sanayi Müsteşarlığı) AR-GE  projelerinin rakamsal büyüklüğü 40.000.000 TL'dir. Çatı şirket olan Mir Holding, toplam cirosunun %6'sını AR-GE'ye ayırmaktadır.

Yürütücü olarak yer aldığı, %100 Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın desteklediği ve TUSAŞ’ın uygulayıcı pilot ortak olarak bulunduğu bu ArGe projesinde Mir ArGe, ileri kompozit malzemeler geliştirecektir. Ayrıca bu proje kapsamında üretim prosesinin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. Projenin toplam bütçesi 10.000.000 USD’dir. Yanı sıra halihazırda iki AB projesi yürütülmektedir. Bu projelerden CITYFIED bugün Türkiye’de bir firma tarafından AB’den alınan en yüksek desteği almıştır. Söz konusu projede bir bölgenin enerji optimizasyonu yapılmaktadır. İspanya, İsveç ve Türkiye’nin yer aldığı bu projede sadece Mir ArGe’nin bütçesi yaklaşık 3.500.000 EUR’dur. Diğer 7. Çerçeve projesi ise R2CITIES isimli projedir. Bu projede de Mir ArGe ARGE iş paketleri ile aktif olarak yer almaktadır.

Ek olarak Mir ArGe’nin tarım teknolojilerine yönelik yürütmekte olduğu ARGE projeleri vardır. Bu kapsamda tarım analiz sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje TTGV tarafından desteklenmiştir. Ayrıca Holding tarafından Eskişehir Mahmudiye’de organize sera bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu bölgede Mir ArGe’nin geliştirmiş olduğu sera teknolojileri kullanılacaktır. Hâlihazırda YTÜ kampüsünde bu teknoloji ile çalışan 1000 m2’lik bir ARGE serası mevcuttur. Bu serada da KOSGEB ve TEYDEB çalışmaları yürütülmektedir.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.