NEUTEC

SENKRONİZE – İLAÇ SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETİM SİSTEMİ

 

Geliştirdiğimiz proje Türkiye’de bulunan benzer projelerden farklı olarak raporlama mantığı-kullanım şekli ve farklı iş akış senaryolarına uyum sağlayabilecek esnek yapısı, iş zekası ile insan kaynaklı hataları en aza indirgeyecek, veri bütünlüğünü sağlamak, kimlik doğrulama ve onaylama, inkar edilemezlik özellikleri doğrultusunda mobil imza uygulamasının kullanılması üst düzey güvenlik çözümleri sunacak, performans değerlendirme, personel eğitim, sınav ve Akıllı Arayüz uygulamaları ile hedefleri gerçekleştirmede büyük bir fayda getirecek farklı bir ürün niteliğindedir. Proje ile birlikte satış ve pazarlama çalışmalarının kapsamlı olarak merkezden yetkili kişiler tarafından yönetilebilecek, izlenebilecek ve operasyon kontrol altına alınabilecektir. Çözümümüz, müşterilerimizin satış ve pazarlama çalışmalarının kalitesini arttırmalarında önemli rol oynayacaktır.

 

DAPHNE – RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİ İLE DAĞITIM LOJİSTİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

Geliştirdiğimiz proje ilaç sektöründe Türkiye için yeni ve tek ürün olup RFID, karekod ve yazılım teknolojilerini kullanarak geliştirilecek donanım ve yazılım çözümleri sayesinde; doğru ilacın, doğru zamanda, doğru yerde olmasını sağlayacak biçimde dağıtım lojistiğinin başarıyla yönetilmesini sağlamak, ürünün hareketini tüm dağıtım kanalı boyunca hızlı, güvenli biçimde ve anlık olarak izlemek, bilgi güvenilirliğini daha da arttırmak, süreçleri insan kaynaklı hataları en aza indirecek biçimde otomatize etmek, iş süreçlerinde verimliliği, doğruluğu, görünürlüğü, güvenilirliği, güvenliği artırarak dağıtım lojistiği alanındaki iş süreçlerinde maliyetin düşürüleceği,  dolayısıyla gerçekleştirilen işin kalitesinin artırılacağı öngörülmektedir.

Sahte ilacın önüne geçebilmek, piyasaya sürülen ilaçları takip edebilmek ve gerektiğinde bu ilaçların toplatılması süreci kolaylıkla gerçekleştirebilmek amacıyla üretimlerin, üreticiler, ecza depoları arasında yapılan satışların/iadelerin T.C. Sağlık Bakanlığı’nın İlaç Takip Sistemi portalına bildirimi sağlanmaktadır.  

 

PASSİFLORA – PORTAL YÖNETİMİ

 

Doküman Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri İlişkileri Yönetimi süreçlerinde oluşturulan verilerde raporlamanın hızlı ve dinamik olarak yapıldığı ve İnsan Kaynakları süreçlerinin personelin işe giriş/çıkış kadar izlenebildiği, Eğitim Takvimi ile personellerin ihtiyacı olan eğitimlerin planlandığı ve takip edildiği bir Yönetim Sistemi ile entegre edilecektir. Tek bir portal üzerinde şirketlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı ve yönetebileceği bir yapı kurulmuş olacaktır. Yasal olarak geçerliliği olan ve sisteme entegre edilecek mobil imza sayesinde kağıt evraklara ihtiyaç olmayacak ve elektronik ortamda çıktı almadan formlar, sözleşmeler ve dokümanlar imzalanacak, imza tarihi, saati, imza sahibi bilgileri loglanarak izlenebilecektir. Dokümanlar mobil imza ile imzalanarak elektronik ortamda saklanabileceği için ayrıca bir arşiv odasına ihtiyaç olmayacak ve maliyeti oldukça düşürecektir.

 

SEDNA – SANAL SEKRETER

 

Sanal sekreter ofis, iş yeri ya da büronuzda insan ihtiyacı olmaksızın şirket içinde erişilmek istenen kişiye ulaşım en hızlı şekilde gerçekleşecektir.

Microsoft Lync teknolojisini kullanarak kurguladığımız bu proje ile tüm çalışanları sesli ve ya görüntülü arayarak ulaşabilirsiniz. Kişilerin firma, departman, çevrimiçi, çevrimdışı gibi durumlarını gözleyebilir ve grup ve durumlarına göre kişilere daha kolay ve hızlı erişim sağlarsınız.

Hizmet kalitesinin seviyesinde rakiplerinizden üstün ve rekabetçi olmak; üçüncü kişilere karşı olumlu kurum algısı yaratmaktaki avantajları en düşük maliyetle sunar. Ayrıca bir sekreter çalıştırma zorunluluğunuz kalmayacağı için çalışana ait bir lokasyon ayırmak yada maaş ödemek gibi masraflar olmadan sekreterlik hizmeti verilmiş olacaktır.

 

STABİLİTE – KABİN YÖNETİM SİSTEMİ

 

Neutec Teknoloji olarak geliştireceğimiz “Stabilite Kabin Yönetim Sistemi” projesi ile stabilite çalışmalarını kapsamlı olarak tek merkezden yetkili kişiler tarafından yönetebilmek, elektronik ortamda bilgiye kolay erişebilmek, serbest ve kapsamlı raporlama yapabilmek, stabilite çalışmaları için kişilerin sorumluluk ve yetkinlikleri doğrultusunda elektronik ortamda kısıtlamalar ve kontroller sağlayabilmek, sonrasında süreç içinde bu kısıt ve kontrollerin sonuçlarını takip edebilmek hedeflenmektedir.

Geliştirdiğimiz proje ile Türkiye için yeni bir ürün geliştirilecektir. Türkiye' de stabilite yönetimi için geliştirilmiş yeterli bir çözüm mevcut değildir. Projemiz kapsamında geliştirilen yazılım çözümü sayesinde, stabilite yönetimi alanındaki iş süreçlerinde maliyetin düşürüleceği ve gerçekleştirilen işin kalitesinin artırılacağı öngörülmektedir.

 

RATS – RUHSAT YÖNETİM SİSTEMİ

 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan hiçbir beşeri tıbbi ürün pazara sunulamaz. Türkiye sınırları dahilinde yerleşik bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bir ürünü pazara sunmak amacıyla ruhsat alabilmek için gereken bilgi ve belgeleri, her bir farmasötik form için hazırlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı’na sunar.

Geliştirdiğimiz proje ile ruhsat alınması gereken veya ruhsatı alınmış olan ürünlerin farklı özelliklerine göre izlenebilmesi için gerekli veri birleştirme ve görselleştirme çalışmalarının yapılabilmektedir. Akıllı raporlama ve iş zekâsı özelliği ile her bir ürüne ait ruhsat sürecinin takibinin ve izlenmesinin kolaylıkla yapılabilmektedir.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.