SANAYİ – TEKNOPARK İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI YILDIZ TEKNOPARK’TA GERÇEKLEŞTİ

 

TGBD ve İstanbul Sanayi Odası’nın işbirliği ile oluşturulan Sanayi – Teknopark  Ortak Çalışma Komisyonu’nun son toplantısı  Yıldız Teknopark Genel Müdürü Mustafa Albayrak’ın ev sahipliğinde, 1 Aralık 2015 tarihinde Yıldız Teknopark’ta gerçekleştirildi.

Toplantıya İSO Yönetim Kurulu Üyesi M.Ata Ceylan, Meclis Üyesi Ender Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Türker Çelik, Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Erhan Akın,  TGBD Üyesi Demet Kartal, Tübitak Marmara Teknokent (Martek) Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek ile birlikte Teknopark İstanbul, Türktek Teknoloji Geliştirme ve Transfer Merkezi, Teknopark Kullanıcıları Derneği, SAHA İstanbul Kümelenmesi Derneği ve Elektronet firmasının üst düzey yetkilileri katılım gösterdi.

Toplantıda 30 Kasım tarihinde Odakule’de gerçekleştirilen “Sanayi-Teknopark firmalarının ikili görüşme etkinliği”ne ilişkin sonuçlar paylaşıldı. Pilot çalışma olarak düzenlenen ikili görüşme etkinliğine 6 sanayi firması ve 21 teknopark firması katılım sağladı, toplam 27 ikili görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda bu eşleştirme etkinliklerinin daha verimli olabilmesi için görüşler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca komisyon altında faaliyet gösterecek özel bir eşleştirme komitesi kurulabileceği ve bu komite altında İSO Sanayi ve Kapasite Şubeleri için sanayi firmalarını ziyaret eden Eksperlerin de yer alabileceği konusu üzerinde duruldu.  Katılımcılar  teknopark firmalarının projelerini sanayi firmalarına duyuracak, sanayi firmalarının ihtiyaçlarını teknopark firmalarına duyuracak çift yönlü bir yaklaşım benimsenebileceği ve teknopark firmalarının imajını, sanayi firmaları nezdinde pozitif yönde artıracak ve güven duygusunu artıracak çalışmaların yapılması ihtiyacının olduğu hakkında görüş birliğine vardı.

Uzun vadede, İSO bünyesinde yürütülen CRM projesinin bir çıktısı olarak sanayi firmalarının problemlerinin bilgisi derlenerek, bunlara karşılık gelen Teknopark firmaları ile eşleştirilebileceği ve sanayi firmalarına, Teknopark firmalarını ziyarete götürerek tanışmalarına aracılık edilebileceği gibi konular görüşüldü. Ayrıca teknopark firmalarının görünürlüğünün artırılması için bir portal veya elektronik katalog oluşturularak, sanayi firmalarının bu kataloğa her alan ulaşması sağlanabilirliği ve sanayi firmalarının ihtiyaçlarının belirlenmesi için İSO tarafından profesyonel bir hizmet alımı yapılabilirliği konuşuldu.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.