WARWICK BUSINESS STRATEGY AND STRATEGIC MANAGEMENT MODÜLÜ

 

 

Warwick’in ‘BUSINESS STRATEGY AND STRATEGIC MANAGEMENT’ modülü
28 Ocak-1 Şubat 2015,YTÜ Beşiktaş Kampüsü

Türkiye sanayiinde çalışan üst ve yönetici ve Ar-Ge elemanlarının dünyadaki teknolojik değişimleri takip edecekleri, Warwick Üniversitesi Manufacturing Group tarafından hazırlanan ‘Endüstriyel Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi’ lisans üstü eğitim programının,yukarıda belirtilen modülü 28,Ocak-1,Şubat 2015 de veriliyor. ‘Business Strategy and Strategic Management’ modülü endüstri ve sanayi alanında uzman Dr. Nigel Brennan tarafından verilecektir.

NIGEL BRENNAN

Nigel Brennan, Warwick Manufacturing Group’un önde gelen öğretim üyelerindendir. WMG bünyesinde 20 yılı aşkın süredir stratejik yönetim üzerine dersler vermekte üç kıtada altıdan fazla ülkede bu alanda yöneticiler yetiştirmektedir. Ayrıca profesyonel bir mühendis olarak 30 yıldan fazla uluslararası sanayi tecrübesine sahip olmakla birlikte İngiltere’nin önde gelen elektronik ve mühendislik şirketlerinde 10 yılı aşkın genel müdürlük görevinde bulunmuştur. Görev yapmış olduğu bazım kurum ve kuruluşlar BAE Systems, Network Rail, O2 ve çeşitli telekomünikasyon şirketleridir. Kurumsal strateji, yönetimsel ve organizasyonel stratejiler, işletme yönetimi başlıca uzmanlık alanları arasında gelmektedir.

İŞLETME SRATEJİSİ & STRATEJİK YÖNETİM MODÜLÜ

Günümüz işletmecileri karmaşık ve hızla değişen global iş dünyasında yöneticilik yapmaktadırlar. Bu modül özellikle iş dünyasındaki stratejik sorunları ve etkilerini anlama ihtiyacı duyan ve etkin stratejiler formule etmeyi gerektiren tekniklere dair bilgi sahibi olmayı hedefleyen katılımcılar için tasarlanmıştır. Bu modül katılımcıların, ayrıca iş dünyasındaki bir dizi karmaşık ve dinamik süreçleri anlamaya ve stratejik değişim ve kurumsal büyümeler için gerekli olan unsurları tanımlamalarına yardımcı olmayı hedefler. Bu modül sayesinde katılımcılar farklı stratejik formülasyonlar geliştirebilir, iş dünyasına ait makro ve mikro girdileri tanımlayabilir, analitik araç ve teknikleri kullanarak stratejiye yön verebilir, farklı stratejik düşünme biçimlerini öğrenerek stratejik bir iş planı oluşturabilir. Bu modülde stratejik planlama ve karar verme durumları için stratejik simülasyon programı, çeşitli analizleri kullanılmaktadır.

MODÜL İÇERİĞİ
• Stratejik Formülasyon
• Henry Mintzberg’in Stratejik Düşünme Teorisi
• Mavi Okyanus Stratejisi: Çağdaş Stratejik Düşünceye Bakış
• Dış Faktör Değerlendirmesi: Fırsatlar ve Dış İş Ortamında Tehditler
• İç Faktör Değerlendirmesi: Şirketin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Analizi
• Sürdürülebilir Rekabet Avantajı ve Farklılaşma
• Stratejik değişimin Mali ve İnsan Kaynağı Yönlerini Karşılaştırma

Gelecek modüller:
Operations Strategy for Industry Nisan 2015 (Tarihi netleştirilecektir)
Project Planning Management and Control 24-28 Haziran 2015
Financial Analysis and Control Systems 9-13 Eylül 2015
Technology Management 18-22 Kasım 2015

Kayıt ve daha fazla bilgi için, 
www.warwick.yildiz.edu.tr
Tel: 0212 383 21 35 – 0212 383 21 04

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.