YILDIZ TEKNOPARK KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR!

ISO 9001:2015 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerini uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sunduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin garantisi niteliğinde bir belgedir.

Yıldız Teknopark, kalite standartlarını daha yukarıya taşımak amacıyla, başvuruda bulunduğu ISO 9001:2015 Belgesi süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak, Türk Loydu tarafından hem Davutpaşa hem de İkitelli yerleşkeleri için TS EN ISO 9001:2015 kalite belgeleri ile onurlandırıldı.

Yıldız Teknopark yönetim sistemlerinin; sistematik ve çağın gereklerine uygun olduğunun, kuralları tanımlanmış ve gereklerine uygun şekilde uygulandığının delili niteliğinde olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, Yıldız Teknopark’ın tüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesini sağlayarak; verimlilik, performans ve karlılık artışına katkıda bulunacaktır.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.