Kimler Neler Söyledi

Zafer Gemici

MİR ARGE Genel Müdür Yrd.

Üniversite Sanayi İşbirliğinin bir “olmazsa olmaz” olduğunu günümüzün rekabetçi ortamı çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Her geçen gün ArGe süreçlerimizin içine daha fazla dış paydaşları koymamız gerektiğini duyuyor, görüyor ve hissediyoruz. Bugün ArGe metodolojileri içinde yer alan “tasarım odaklı düşünme” ve “açık inovasyon” kavramları da bu olgunun ortaya çıkardığı kavramlardır. Artık sadece üniversiteler değil diğer paydaşlarla da işbirliği kaçınılmazdır. İşte tüm bu kavramların en etkili bir şekilde hayata geçirilebildiği ve işbirliklerinin en kolay yeşerdiği bu ekosistemi biz üniversitelerin içinde yer alan teknoparklarda bulabiliyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin tüm yeteneklerinin faydaya dönüştürüldüğü Yıldız Teknopark´ta, kuruluşundan bu yana yer alan kurumumuz, tüm bu kavramları üniversiteden onlarca akademisyen ve öğrenciyle beraber birçok farklı SANTEZ, TÜBİTAK ve AB projeleriyle hayata geçirmektedir. Üniversitenin mezun, akademisyen ve öğrencileriyle beraber bir çok başarılı projeyi tamamladık ve bugün Türkiye’nin en inovatif firması olma başarısını birçok kez gösterdik, ödüller aldık.

Emre Emil

SPRO Yönetici Ortak

Yıldız Teknopark, ülkemizin ihtiyacı olan ARGE çalışmalarının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Üretim, hizmet vb. tüm sektörlere katma değer katacak farklılıkları ortaya çıkaracak olan bu geliştirme çabalarına gerekli ortamı sağlamaktadır. Bu şekilde Yıldız Teknopark bünyesinde kaliteli çalışmaların artması dileğiyle, tüm Yıldız Teknik ailesine ve yöneticilerine teşekkür ederiz.

M. Deniz Oktar

VNGRS Genel Müdür

Şirketimiz 3 temel üzerine kurulmuştur; “Doğruları savunmak, başarı odaklı olmak ve her zaman gelişime açık olmak. Bu değerler ışığında, yazılım kalitemizi arttırmak ve yazılımcılarımızın kariyerlerinde pozitif olarak ilerlemelerinde yardımcı olmak istiyoruz. Yazılımcılara sağlanan olanakların, onların gelişimiyle beraber, şirketimizi de geliştireceğinin farkındayız.

Alican Ökçün

NERO ENDÜSTRİ Genel Müdür

Kurumumuzun, Arge çalışmaları kapsamında, Yıldız Teknopark´ın sunduğu avantajlar çalışmalarımıza önemli katkı sağlamaktadır. Gerek akademisyen hocalarımızla ilişkilerimizde gerekse öğrencilerin kurumumuzu tanıması ve çalışma imkanları noktasında köprü vazifesi görmesi önemlidir.

Emre Tufan Emekli

KLE Kurucu Ortak

Bir teknopark firması olmak bizlere prestij, akademik kadrolara yakın olmak, insan kaynağına daha kolay ulaşmak ve vergi avantajları sunmaktadır. Ayrıca Yıldız Teknopark bünyesinde olma sayesinde uluslararası organizasyonları takip, teşvikleri takip gibi fırsatlar da sunmaktadır.

Hakan Yedier

YDR Başkan

YDR Teknoloji Geliştirme, inovasyon fikrini hayata geçirme iradesini doğru bir ekosistemin içerisinde olarak başarabilir. Bu ekosistemin teknoparklarda varolduğunu düşünüyoruz. Fark yaratmak isteyen firmalar, girişimciler ve bu fikirlere değer veren bir Üniversite kadrosu ve Teknopark yönetimi. Biz bunu Yıldız Teknopark’ta fazlasıyla buluyoruz.

Arda Işık

THBB Kalib. Lab. Müdürü

Sanayi - Üniversite işbirliği ile kurulan Yıldız Teknopark’ta bulunmanın, Türkiye’nin en büyük inşaat projelerinde yer alan laboratuvarımız adına bir marka niteliği taşıdığını düşünmekteyim. Üniversite işbirliğinin şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz ve gelecek için planlamasını yaptığımız AR-GE çalışmalarında bize ışık tuttuğu kanaatindeyim.

Op. Dr. Hacı Kutlu

SPINAMER Firma Yöneticisi

Yıldız Teknopark, Araştırma-Geliştirme ve üniversite sanayi işbirliğine doğrudan katkı yapması sebebiyle önemli faliyetler göstermektedir.Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla sağladığı destekler Ar-Ge firmaları açısından önemli bir ayrıcalıktır. Üniversite bünyesindeki akademisyenlerden ve üniversiteninlaboratuvar imkanlarıyla projelerde doğrudan destek alabilmesi de çok önemli bir avantajdır. Bu yaklaşımlardan dolayı Yıldız Teknopark yönetim ve ekibine şükranlarımı sunarım.

Serkan Karahanoğlu

SMARTIKS CEO

Yıldız Teknopark´ın , üniversite öğrencileri ve akademik personelleri ile biz yazılım firmalarının birlikte proje geliştirmesine imkanı vermesi bizler için önemlidir. Uluslararası yazılım geliştiren Smartiks firması olarak, Yıldız Teknopark ‘ın ülkemiz için önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle sürekli kendisini yenileyen ve gelişen teknoloji dünyasında uluslararası alanda ciddi bir avantajımız oluyor.

Levent Kocatürk

SKYATLAS Genel Müdür

Yıldız Teknopark, bir yandan bünyesinde faaliyet gösteren firmaların fuarlar ve organizasyonlarda yeralmaları , yanısıra yerli-yabancı firmalar ile işbirlikleri kurabilmeleri konusunda çaba sarfederken, firma çalışanlarına da sağladığı eğitimler, seminerler ve sunduğu sosyal imkanlar ile Teknoparklar içerisinde vizyonu ve aksiyonları ile öncü durumundadır.

Erdal Özkan

SENKRON Genel Müdür

Temmuz 2013 tarihinden bu yana Yıldız Teknopark’da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 1996 yılında kurulan şirketimiz için bir teknopark yapılanmasının içinde olmak gerçek anlamda bir dönüm noktası oldu. Yıldız Teknopark bize öncelikle ar-ge’ye daha fazla zaman ve kaynak ayırma imkanı olmak üzere, benzeşen iş kollarında çalışan yazılım şirketleri ile sinerji yapmayı sağlamak, kalifiye personele daha kolay ulaşmak, yeni fikir ve konsept geliştirme konusunda yaratıcılığımızı desteklemek gibi bir çok konuda kurumumuzun gelişimine katkı sağladı. Yıldız Teknopark ve içindeki değerli şirketlerle işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz.

Murat Lama

NEUTEC Genel Müdür

Teknoparklar; üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarını geliştirdikleri, birbirleri arasında teknoloji transferine imkân tanıyan, üniversite ve sanayinin kaynaklarının yeni bir tarzda bir araya getirerek bilim kaynaklarını bilgi üretimi ve uygulamasına tatbik etme metodunu yeniden organize eden bir yeniliktir. Ülkemizde ve dünyada teknoparklar bu buluş sahiplerinin birarada olmaları nedeniyle önemi büyüktür.

Murat Geylani Aktaş

MGASOFT Genel Müdür

Yıldız Teknopark bünyesine katılmamız ile birlikte, üniversite ile işbirliği içinde olmanın kısa sürede sonuçlarını aldık. Geliştirmekte olduğumuz projelerimizde YTÜ fakülteleri ile olan iletişimimiz ve kadromuza dahil ettiğimiz son derece yetenekli YTÜ mezunları ürünlerimizin yenilikçi ve gelişimci yönüne önemli katkılar sağladı.

Metin Altun

METGLOBAL - FOUNDER

İnovasyonun aydınlattığı yolda yeni fikirler üretebilmek; farklı markalarla ve sektörlerde yarışa her daim bir adım önde başlamak, uluslararası çapta AR-GE çalışmalarımızı sürdürebilmek için Yıldız Teknopark bize ihtiyaç duyduğumuz verimli çalışma ortamını sunuyor dolasıyla dünyada bir teknoloji devi olarak müşteri hayatını kolaylaştırmak vizyonumuzu tamamlıyor.

Cem Kalyoncu

KAFEIN - CEO

Yıldız Teknopark bünyesinde Kafein Yazılım A.Ş. olarak çalışmaktan büyük verim ve keyif almaktayız. Teknopark bünyesinde ilgili mevzuatlara dayanan teşviklerden yararlanmamızın yanı sıra; çalışanlarımızın üniversite kampüsü ortamında huzur içinde çalışmalarını, verimliliklerini artırdıklarını ve aynı zamanda üniversite akademik çalışmaları ile bilgi ve  metodolojilerini geliştirdiklerini gözlemlemekteyim.

Sarven Sıradağ

GETRON - CEO

Yıldız Teknopark, firmamıza Ar-Ge projelerini hayata geçirme aşamasında inovatif ve sinerjik bir ortam sunmuş, Teknopark Genel Müdürümüz başta olmak üzere, tüm süreçlerde bize her türlü desteği vermiştir. Son dönemde fiziksel yapılanma sürecinin de sonuna gelmiş olan teknoparkımız, artık firmalararası iş birliği ve kümelenmeyi arttıracak adımları atmaya başlamıştır. Yurtdışı açılım girişimleri de bulunan teknoparkımızın, Türkiye’nin önde gelen teknoparkları arasındaki yerini sağlamlaştıracağına inanıyorum.

Adem Gidici

ARPIES Proje Yöneticisi

Yıldız Teknopark  ferah ofisleri, kapalı otoparkı, restoran ve kafeleri ile rahat bir çalışma ortamı sağlıyor.

Zeynep Aktaş

FINNET Genel Müdürü

Yıldız Teknopark’ a dahil olduğumuzda en büyük beklentimiz Yıldız Teknik Üniversitesi’nin akademik birimleri ile işbirliği yaparak ar-ge çalışmalarımızın niteliğini güçlendirmekti. Yıldız Teknopark bünyesinde çalışmalarımıza başlamamızın üzerinden bir yıl bile geçmeden, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile kadromuzu genişletip yeni projelerimizi hızlıca hayata geçirdik.

Aslan Doğan

ETIYA Genel Müdürü

Yıldız Teknopark sonradan açılan teknoparklardan olmasına rağmen kısa süre içinde ortaya koyduğu vizyon ve attığı adımlarla her gün önemli aşamalar kaydediyor. Bugün birçok kurum ve kişi, teknoloji üretmenin Türkiye´nin kalkınmasında ve gelişmiş ülkelerle aradaki farkı kapatmasındaki tek anahtar olduğundan bahsediyor. Yıldız Teknopark ise buna gerçekten inanan ve bunu somutlaştırmak için çalışan bir teknopark. Burada olmaktan mutluyuz, birlikte daha büyük adımlar atacağımıza inanıyorum.

Nusret Can Yanyalı

ELEKTRONET Yönetici Ortağı

Günümüzde teknoparklar üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalara ARGE yapma ve kendi ürün ve teknolojini üretme imkanı sağladığı gibi üniversitelerle çalışma imkanı da vermekte ve milli ekonomiye önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır. ” bu nedenle Yıldız Teknopark’ ın bizlere destekleri çoktur.

Özcan Değirmenci

CRS SOFT® Yönetim Kurulu Başkanı

Crs Soft® olarak gerek inovasyon ve Ar-Ge odaklı hedeflerimize katkısı olması açısından gerekse üniversiteler ile iş birlikteliklerimizi güçlendirmek adına Ar-Ge ofisimiz olarak Yıldız Teknopark’ı tercih ederek doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz.

Altuğ Şimşek

DOĞAL ZEKA Genel Müdürü

Doğal Zeka ailesi adına, farklı sektörden birçok firmaya ev sahipliği yapan Yıldız Teknopark´ ın, yeni fikirlerin değer yaratan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan bir işbirliği olma vizyonunu destekliyor ve çalışmalarının devamını diliyoruz.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.