Entegre Yönetim Politikamız

Yıldız Teknopark olarak, ülkemiz 2023 hedeflerini desteklemek üzere ulusal Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Yüksek teknoloji geliştirmede,  yerli ve milli markalar doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurmayı ve böylece ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı politika olarak belirlemiştir.

 Hizmetimiz kapsamında:

  • Bölgemizdeki sanayinin gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla altyapı ve üst yapı hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz. Hizmetimiz kapsamında:
  • Çevre ile uyumlu, çevreyi kirletmeyen, doğadaki tüm canlılara saygılı, doğal kaynakların kullanımında dikkatli hizmet verilmesini sağlamak,

  • Ulusal Yasa ve Yönetmelikleri uyum sağlamak,

  • Başarılı uygulamalar ile enerjiyi verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,

  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunmak,

  • Bünyemizdeki tüm personellerin ilgili konulardaki eğitim süreçleri takip edilerek, belirli periyotlar ile tekrarlanmasını sağlayarak,

  • Enerji performansımızı ve entegre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek prensibiyle hareket etmek

  • Entegre Yönetim politikamız ilgili tarafların erişimine internet sitemiz üzerinden açılmıştır. Kuruluş içerisinde asılarak çalışanların farkındalıkları arttırılmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.