Hedef ve İlkeler

  • Üniversite ve sanayi işbirliğinde sürdürülebilirliği sağlamak.
  • İleri teknolojiye ve yüksek standartlara sahip üretken bir teknoloji merkezi olmak.
  • Fikirlerin hızla ürüne dönüşmesine olanak sağlayan kuluçka hizmeti sunmak.
  • Akademisyen ve öğrencilerin teknolojik fikirlerini destekleyerek şirket kurmalarını sağlamak.
  • Teknoparkımızda yer alan firmaların Ar-Ge ve üretim desteklerine ulaşımını ve faydalanmasını sağlamak.
  • Uluslararası firmaların da Ar-Ge faaliyetleri için tercih ettiği bir teknoloji geliştirme bölgesi olmak.
  • Öncelikli alanlara yönelik hedeflerini belirleyerek “Kümelenme” çalışmaları yürütmek.
Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.