Kalite Politikamız

Yıldız Teknopark olarak, yüksek teknoloji geliştirmede öncü olmak, ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarına uyumlu, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak, sağladığımız hizmetlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri beklentilerini aşarak karşılamak, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalardan faydalanarak yüksek teknolojiler üretip bu teknolojilerin
ülke sanayisine kazandırılmasını sağlamak geleceğe yön vermek kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Bu yolculuğumuzda başarıya ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerimizi uygulamak ve sürekliliğini sağlamak temel kalite politikamızdır;


• ISO 9001 standardını karşılayacak şekilde dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
• Toplam kaliteyi esas alarak, birlikte çalışma kültürü ve ekip ruhu içerisinde, topluma ve çevreye duyarlı olarak misyonumuzun gerçekleştirilmesi,
• Paydaş gereksinim ve beklentilerinin karşılanması için araştırma, geliştirme ve hizmet süreçlerimizde gerekli iyileştirmenin sürekli sağlanması
• Bilimsel ve teknolojik konular ile teknopark hakkında yayınlanan mevzuatların takibi ve uygulanması,
• Yenilikçi ve girişimci yaklaşımların motive edilmesi.

 

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.