Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi(BGYS), Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. içinde bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini varlık ve risk yönetimi süreçlerini de uygulayarak muhafaza etmek ve ilgili paydaşlara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek için kurulmuştur.

Bu amaçla oluşturulan bilgi güvenliği politikasıyla aşağıdaki hedefler gerçekleştirilecektir;

 • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları ortadan kaldırmak,
   
 • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
   
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
   
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,
   
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korumak,
   
 • BGYS’yi ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek.

   
Invalid object name 'Unigate_Cookie'.