Yıldız TTO, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark firmalarını bilim ve teknoloji ile inovasyon alanlarında daha da ileri taşıyacak, uluslararası proje temelli iş birliklerini geliştirmeye devam etmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark’ın uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunmak amacıyla, YTÜ Yıldız Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Ticarileştirme Bölümü Uluslararası Projeler Birimi tarafından YTÜ ile Yıldız Teknopark’taki firmalar bünyesindeki araştırmacılara uluslararası hibe programları (Ufuk Avrupa, Erasmus+, IPA, Era-Net, Eurostars, İkili İşbirliği, Unesco, vb.) hakkında proje başvuru aşaması süresince destek verilmektedir.

Bu bağlamda;

 • Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlayıcı kuruluşlar tarafından yayımlanan hibe programlarının takibi,
   
 • TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Destek ve Ödül programları için araştırmacıların hazırlayacağı başvurulara destek olunması,
   
 • Uluslararası hibe programları kapsamında açılan çağrı başlıkları ile araştırmacı profillerinin (YTÜ ve/veya Yıldız Teknopark'ta bulunan firmalar) eşleştirilmesi suretiyle ilgili araştırmacıların bu programlara yönlendirilmesi,
   
 • Uluslararası hibe programlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgi günleri ve eğitim düzenlenmesi,
   
 • Araştırmacıların uluslararası projelere başvurması için bire bir destek sağlanarak proje kalitelerinin arttırılması,
   
 • Uluslararası projeler için bütçe hazırlama, ortak bulma, eşleştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Yıldız TTO, Uluslararası Projeler Birimi, 2021 yılında;

 • YTÜ akademisyenleriyle birlikte toplam 77 adet uluslararası fon programına (50’si Era-Net, Erasmus+ ve AB Çerçeve Programlarına; 27’si ise TÜBİTAK İkili/Çoklu İşbirliği ve BİDEB 2236 programlarına olmak üzere) proje başvurusu gerçekleştirmiştir.
   
 • Yapılan proje başvurularından 11 tanesi desteklenmeye hak kazanmış; 47 tanesinin ise değerlendirme süreci devam etmektedir.
   
 • Başlatılan 8 uluslararası proje ile YTÜ AR-GE ve inovasyon sistemine toplam 6 Milyon TL'den fazla katkı sağlanmış ve 20 adet uluslararası projenin yürütülmesi devam edilmiştir.
   
 • Uluslararası hibe programlarıyla ilgili bilgi aktarımı amacıyla 18 adet Bilgi Günü, 3 adet TGB içi 44 adet TGB dışı firma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca başvurusu gerçekleştirilen uluslararası projeler kapsamında 181 adet proje konsorsiyum toplantısına katılım sağlanmıştır.
   
 • 27 adet uluslararası hibe programları bilgilendirme ve ağ geliştirme etkinliğine katılım sağlayarak UPB yetkinlikleri geliştirilmiştir.
   
 • TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları kapsamında; YTÜ bünyesine toplamda 30.000 € destek ve 60.000 ₺ ödül programından getiri sağlanmıştır.
   
 • Araştırmacılara bilgi ve destek hizmetleri sunan ve Avrupa çapında bir girişim olan ve Avrupa Komisyonu tarafından kurulmuş olan EURAXESS Platformunda Türkiye’deki dört adet Hizmet Merkezi’nden birisi olan YTÜ bünyesinde 40 araştırma projesi için ilanı yayımlanmıştır. Bu ilanlar neticesinde iletişime geçen yabancı araştırmacılar ile MSCA Postdostoral Fellowship kapsamında 10, BİDEB CoCirculation2 kapsamında ise 22 adet proje başvurusu gerçekleştirilmiştir.
Invalid object name 'Unigate_Cookie'.