Akademisyenler ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı temel amaçlarından biri olarak benimseyen Yıldız TTO, bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerini sunuyor.

Yıldız TTO, ‘yıkıcı inovasyon’un önemine inanarak, bu tanımın tam karşılığı olan birçok projeye destek oldu, olmaya da devam ediyor. Harvard Business School Profesörü ve dünyada inovasyon konusunda önde gelen isim olan Clayton M. Christensen tarafından geliştirilmiş bir teori olan ‘yıkıcı inovasyon,’ şirketlerin rakiplerinin olmadığı pazara yeni bir hizmet sunması veya lider olan firmanın odaklanmadığı müşterilerine odaklanması anlamına geliyor.

Teknoloji transferi ise yıkıcı inovasyonu destekleyen bir mekanizma... Yıldız TTO da ‘yıkıcı inovasyon’un gerekleri ışığında yoluna birbirinden önemli başarılara imza atarak devam ediyor.

YTÜ’nün bilgi ve teknoloji birikimini sanayiye aktaran inovatif çözüm ortağı olmak vizyonu ile çalışan Yıldız TTO, küresel gelişmelere ilham verici araştırma, inovasyon ve ticarileşme faaliyetlerinde öncü bir yapı...

Türkiye’den dünya markaları doğmasına öncülük edecek, ilham verici bir ekosistem kurmayı ve böylece uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmayı misyon edinen Yıldız TTO, insan, verimlilik, dijital dönüşüm, sürdürülebilir iş, pazarlama iletişimi ve marka, girişimci ve pazar odaklı çalışmalarıyla alanında lider ve yol gösterici olmaya devam ediyor.

  • Girişimcilik ve Kuluçka
  • Patent ve Lisanslama
  • Üniversite - Sanayi İş Birliği
  • Uluslararası Projeler
  • Kurumsal İletişim
Invalid object name 'Unigate_Cookie'.