ATEK MİKRODALGA A.Ş.

ATEK Mikrodalga A.Ş.
Kategori : Ar-Ge
Firma Adı : ATEK MİKRODALGA A.Ş.
Sektör : Elektronik
Yerleşke : YILDIZ TEKNOPARK DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ
Bina : Kuluçka Merkezi D2 Blok
Web Site : http://atekmidas.com
Şirketin amacı ve bu amacı doğrultusunda yapacağı işlemler ve üzerinde çalışacağı konular şunlardır:<br> <br> 1) Entegre elektronik devre tasarımı yapmak, geliştirilen tasarımların üretimini yapmak, üretilen elektronik entegre devrelerin satış, pazarlama ve ticaretini yapmak.<br> 2) Elektronik sistem tasarımı yapmak, geliştirilen tasarımların üretimini yapmak, üretilen elektronik sistemlerin satış ve pazarlamasını yapmak.<br> 3) Entegre elektronik devre ve elektronik sistem tasarımlarının prototiplerini test etmek ve ölçüm işlemlerini yapmak ve ilgili teknikler geliştirmek.<br> 4) Entegre elektronik devre ve elektronik sistem tasarımları konusunda ulusal uluslararası tüzel kişilere danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.<br> 5) Faaliyet konusu ile ilgili gerekli makine, teçhizat ve araçlarını almak ve satmak, ithal ve ihraç etmek, ve kiralamak.<br> 6) Entegre devre tasarımında kullanılan yazılımları geliştirilmek ve geliştirilen yazılımların satış, pazarlama ve ticaretini yapmak.<br> 7) Entegre elektronik devre ve elektronik sistem tasarımı için gerekli olan her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.<br> 8) Entegre elektronik devre tasarımı talebinde bulunan sistem üreticisi firmalar ile entegre devre üreticisi firmalar arasında bağlantı kurulmasında aracılık yapmak.<br> 9) Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ye tüzel kişilerle işbirliği yapmak.<br> 10) Faaliyet konusu ile ilgili olarak, tanıtma, geliştirme, pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yurt içi ve dışı fuarlara, sergilere katılmak, konusu ile ilgili kuruluşlarına üye olmak.
Şirketin amacı ve bu amacı doğrultusunda yapacağı işlemler ve üzerinde çalışacağı konular şunlardır:<br> <br> 1) Entegre elektronik devre tasarımı yapmak, geliştirilen tasarımların üretimini yapmak, üretilen elektronik entegre devrelerin satış, pazarlama ve ticaretini yapmak.<br> 2) Elektronik sistem tasarımı yapmak, geliştirilen tasarımların üretimini yapmak, üretilen elektronik sistemlerin satış ve pazarlamasını yapmak.<br> 3) Entegre elektronik devre ve elektronik sistem tasarımlarının prototiplerini test etmek ve ölçüm işlemlerini yapmak ve ilgili teknikler geliştirmek.<br> 4) Entegre elektronik devre ve elektronik sistem tasarımları konusunda ulusal uluslararası tüzel kişilere danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.<br> 5) Faaliyet konusu ile ilgili gerekli makine, teçhizat ve araçlarını almak ve satmak, ithal ve ihraç etmek, ve kiralamak.<br> 6) Entegre devre tasarımında kullanılan yazılımları geliştirilmek ve geliştirilen yazılımların satış, pazarlama ve ticaretini yapmak.<br> 7) Entegre elektronik devre ve elektronik sistem tasarımı için gerekli olan her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.<br> 8) Entegre elektronik devre tasarımı talebinde bulunan sistem üreticisi firmalar ile entegre devre üreticisi firmalar arasında bağlantı kurulmasında aracılık yapmak.<br> 9) Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ye tüzel kişilerle işbirliği yapmak.<br> 10) Faaliyet konusu ile ilgili olarak, tanıtma, geliştirme, pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yurt içi ve dışı fuarlara, sergilere katılmak, konusu ile ilgili kuruluşlarına üye olmak.
< Geri Dön: Firmalarımız
Invalid object name 'Unigate_Cookie'.