Yeni Yetenek Stratejisi: YTU Startup House

YTU Startup House Yetenek Savaşlarının En Önemli Sorunlarının Çözümü İçin Çalışıyor

Startup’ların başarılı olması için en önemli unsur, ne tür yeteneklere ihtiyaçları olduğunun belirlenmesi ve takibinde belirlenen yeteneklere sahip güçlü bir takıma sahip olunmasını sağlanmasıdır. Doğru ekiplerle yola çıkan ve aynı zamanda elindeki yeteneklerini kaybetmeyen startup’ların başarı hikayeleri yazmaları ve geleceğin unicornları olmaları ise kaçınılmaz. Özellikle, yatırımcılar için sadece ürün ve pazarın çok iyi olması yetmiyor aynı zamanda yaptığı işe tutkuyla bağlanan, ilham veren, azim ve isteği olan, geliştirilen projeye inanan ve hedef birliği ile çalışan takımlara yatırım yapmak istiyor.
 

Ekipteki her yeteneğin kabiliyetleri başarı için önemli bir parametre. Ekibinizdeki bireylerin endişelerini dile getirecek ve kültürel sorunların nabzını tutabilecek bir kişinin olması da çok önemli. Şeffaflık ve açık geri bildirim kültürü startup’larda sorunları daha hızlı çözmenize yardım ediyor. Bu değer önerileri ile hareket edecek bir ekip kurmak, gerçekten her seviyede startup için güç bir iş.

Startup’lar büyürken henüz bir marka adının olmaması, rekabetçi maaş sağlayamama gibi dezavantajlardan dolayı ani gelişen pozisyon gereksinimleri için yetenek havuzuna ulaşmada yetersiz kalıyor. ‘Güven’ kavramı startup’larda yetenek edinmede bu aşamada devreye giriyor. Dolayısıyla girişimciler, tanıdık veya güvenilir ağlar ve öneriler çerçevesindeki kişileri değerlendirerek yetenek edinmeye çalışıyorlar. Diğer sıklıkla karşılaştığımız bir konu ise çalışanların, startup’ların önemli bir sorununa mümkün olan en iyi şekilde yenilikçi bir çözüm sunduğuna inanması. Bu inancın oluşturulamadığı durumda, çalışanların motivasyonu olumsuz etkilenmesi ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan yeteneklerin de takımda tutulamaması gibi sorunlar ortaya çıkar. 

Kuluçka merkezleri, startup’ların yeni yetenek kazanma ve elde tutabilme alanında karşılaştıkları zorlukları aşmak için programlar yürütüyorlar. Startup’ların ihtiyaçlarına yönelik yeteneklere erişim fırsatı sunan ve bu yeteneklerin gelişmesine öncülük eden dünyadaki bazı benzersiz örnekleri ele alalım.

STATION F, teknoloji dünyasını Paris’te toplayıp ‘Dünyanın En Büyük Startup Kampüsü’ olma yolunda startup’ların büyümeleri için çok çeşitli hızlandırma programlarını hayata geçirerek, güçlü bir ekosistem kurma adına çalışmalar yürütüyor. Girişimcilerin en büyük zorluklarından olan doğru takımla çalışma, sürdürülebilirliğin sağlanması konularında girişimcilere destek olacak çeşitli etkinlikler düzenliyor.  ‘Talent Fair’ ile 100’den fazla startup’ı yeni yeteneklerle buluşturuyor ve ekosisteme eşsiz yeni yeteneklerin katılmasını sağlayarak bir girişimcinin büyüme yolculuğunda destekler veriyor.

Dünyanın en büyük girişim hızlandırma şirketlerinde biri olan Y Combinator (YC) ise, Startup School programı ile en iyi startup’ların deneyimlerini paylaşacağı ücretsiz bir platform yaratarak yeteneklerin gelişimini destekliyor. Her seviyeden girişimciye ilham veren müfredat sunuyor. Yeteneklerin gelişiminin yanı sıra, en iyi startup’larda iş bulma konusunda da imkan sunuyor ve YC şirket kurucuları ile yeteneklerin birebir görüşmesini sağlıyor.

YTU Startup House'da Neler Var?

YTU Startup House ezber bozan yaratıcı fikirlerin, geleceği inşa eden girişimcilere dönüşmesi için 15’in üzerinde program yürütüyor. Multi-disipliner bir ekiple girişimci deneyimini yeniden tasarlıyor ve global ölçekte çözüm bekleyen problemler için tüm ekosistemi bir araya getiriyor.

YTU Startup House çatısı altında yerini alan yeni nesil “Talent Management” programı, YTU’nin 111 yıllık yetenek geliştirme kültürünün verdiği güçle startup’lara;

  • yeni yeteneklere erişim sağlanması,
  • yeteneklerin marka elçisine dönüştürülmesi,
  • çalışan bağlılığının iyileştirmesi,
  • dijital deneyimin iyileştirilmesi ve kurumsal dayanıklılığının artırılması

alanlarında, geleceğin yetenek savaşlarının en önemli sorunları karşısında güçlü durabilmeleri için destek oluyor.

Bu program, yeni yetenekleri elde tutma ve kazanma sırasındaki zorlukları keşfederek inovatif çözümler oluşturuyor. Yüksek nitelikli çalışanlar için ‘neyin daha çekici’ olduğunun keşfedilmesi ve bağlılığın yüksek tutulması amacıyla yeni metotlar geliştiriyor.

Startup’lar için yetenek kazanımında ve elde tutmada benimsenen bazı benzersiz parametreleri tanımlayalım.

Çalışan beklentilerini anlama

Sınırları aşacak milyar dolarlık yıkıcı girişimlerin doğuşunu hızlandırmak için yeni nesil çalışanların sesi olmanın öneminin farkındayız. Bu sebeple programlarımızın en değerli yönlerinden biri girişimcilerimizin ihtiyacına odaklı görüşmeler yaparak problemlere çözüm oluşturulması. Bu da startup çalışanlarının daha fazlasını istedikleri bir gerçek. Hızla büyümeye odaklanan çalışanlar, yaptıklarının nasıl bir etkisi olduğunu bilmeyi tercih ediyor ve özellikle yeni nesil çalışanlar büyük resmin neresinde yer aldıklarını bilmek istiyor. Görmek istedikleri manzarayı startup’ın stratejik hedefleri ile bağdaştırıp sağladıkları katkının açığa çıkmasına yardımcı oluyoruz. Tam olarak beklentileri anlayıp bir ekosistem inşa ediyoruz.

Mekan Bağımsız Çalışma

Çevresel değişkenler geleneksel çalışma düzenini etkiledi. Nerede, nasıl, ne zaman çalışmayı seçeceği konusunda beklentiler değişti. YTU Startup House çalışanlara odaklanarak, yetenekleri çekme ve elde tutma yaklaşımlarına destekleyici olarak uzaktan çalışma fırsatı sunarak tam burada sahneye çıkıyor. Çalışanların mutlu olacağı bir ekosistem yaratıyor. Uzaktan çalışma imkanı sağlayan yeni nesil iş modelleri fiziksel mekan sınırlarına bağlı kalmadan genç ve yetenekli çalışanlar için bir cazibe merkezi haline geliyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanında ortak çalışma alanları ve hibrid çalışma fırsatları sunarak ‘Farklı Kıtalarda Aynı Atmosferde’ iddiamızla, yeni yeteneklerin her geçen gün startup’larımıza erişimini kolaylaştırıyoruz.

Marka Elçisine Dönüştürme

Startuplarımızın her birine ait bir marka itibarı ve kişiliği bulunmakta. Çalışan değerleri ile şirket değerleri, hedefleri örtüştüğünde, çalışanların kurumlara olan bağlılığı ve sadakatini artmakta ve böylece çalışanların güçlü marka elçisine dönüşmesini sağlamakta. YTU Startup House, startup’ların dayanıklılığını artırmak için üyelerine daha yakın olabilmek, onları iyi anlamak, kitlelerin savunuculuğunu yapmak adına çalışmalar yürütüyor.

Dijital Öğrenme Ekosistemi

YTU Startup House, geliştirdiği dijital ekosistemde startup’lar için ilgili öğrenme ve ağ oluşturma fırsatları sunarak startuplarımızın dayanıklılığını güçlendiriyor. Yeni nesil eğitim, çalıştay ve atölye çalışmalarını içeren programlar ile startup’ların inovasyon stratejisi çerçevesinde ihtiyaç duyduğu insan kaynağı profilini geliştiriyoruz. Ayrıca, YTU Yıldız Teknopark 550’den fazla yıldızı parlayan teknoloji firmalarına ev sahipliği yapmakta. Bu platformda kurucuların deneyimlerini yeni yeteneklerle paylaşacağı ortamlar yaratıyoruz.

YTU Startup House, girişimcileri daha çevik ve ekonomik çözümler üreterek ürünlerinde ve hizmetlerinde yaratıcı olmayı başardı. Bunu sürdürülebilir şekilde ilerletmek için artan yenilik ve inovasyon çılgınlığına yetişmenin en doğru yolunun doğru takımlarla yola çıkma ve elde tutma olduğunun farkındayız. Ekosistemde değer oluşturmak adına yürüttüğümüz “Talent Management” programından mezun olan YTU Startup House yetenekleri, kuruma aidiyet hissettiklerinden dolayı kurumun elçisi olurlar ve ‘BİZ’ bilinci ile ortak değerle başarıya giden yolda hareket ederler. Türkiye’deki yıldızı parlayan birçok girişime, gelir ve büyüme açısından bakıldığında, önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye’deki milyar dolarlık girişim sayısının 10’a çıkması öngörülmektedir. Bu bağlamda güçlü bir konuma sahip YTU Startup House’ın yıldızı parlayan girişimcilerin sayısını yürüttüğü programlarla arttırarak global rekabette söz sahibi olacağı inancındayız.