Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi

YIKICI İNOVASYONU DESTEKLEYEN BİR MEKANİZMA

Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi, küresel gelişmelere ilham verici araştırma, inovasyon ve ticarileşme faaliyetlerinde öncü bir yapı...

Akademisyenler ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı temel amaçlarından biri olarak benimseyen Yıldız TTO, bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerini sunuyor. Yıldız TTO, yıkıcı inovasyonun önemine inanarak, bu tanımın tam karşılığı olan birçok projeye destek oldu, olmaya da devam ediyor. Harvard Business School Profesörü ve dünyada inovasyon konusunda önde gelen isim olan Clayton M. Christensen tarafından geliştirilmiş bir teori olan yıkıcı inovasyon, şirketlerin rakiplerinin olmadığı pazara yeni bir hizmet sunması veya lider olan firmanın odaklanmadığı müşterilerine odaklanması anlamına geliyor. Teknoloji transferi ise yıkıcı inovasyonu destekleyen bir mekanizma. Yıldız TTO da yıkıcı inovasyonun gerekleri ışığında yoluna birbirinden önemli başarılara imza atarak devam ediyor.

Üniversite – Sanayi İş Birliği Faaliyetleri: Üniversite ve sanayi iş birliği alanında yaptıklarımız;

  • Endüstrinin gereksinimlerine yönelik akademik çözümler sunuyoruz.
  • Proje fikirlerinden ürüne giden süreçler için yol haritası oluşturuyoruz.
  • Proje fonları için gereksinim değerlendirmesi yapıp fon programı başvurularını hazırlıyoruz.
  • Sanayi sektörüne nitelikli elemanlar sağlamak için öğrencilerle iş birlikleri kuruyoruz.
  • Bilgilendirme etkinlikleri ve eğitimler düzenleyerek bilgi paylaşımını teşvik ediyoruz.
 
Patent ve Lisanslama: Patent ve Lisanslama Birimi, öncelikle Yıldız Teknik Üniversitesi'nin araştırmacıları, öğretim üyeleri ve öğrencileri olmak üzere, işletmeler, araştırmacılar ve öğrenciler gibi tüm kesimlere fikri mülkiyet haklarının korunması süreçlerinde destek verir. Aynı zamanda farkındalık oluşturma çabalarına katkı sağlar ve lisanslama ile ticarileştirme hizmetlerini sunar.

Uluslararası Projeler Birimi: Uluslararası Projeler Birimi;
 
  • Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon kuruluşları tarafından yayımlanan hibe programlarının takibi,
  • Farkındalık yaratmak için bilgilendirme günleri ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,
  • Araştırmacıların yaptığı uluslararası proje başvurularında konsept ve bütçeyi şekillendirme, ortak bulma ve paydaşları eşleştirme konularında bire bir destek sağlamak,
  • TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Destek ve Ödül programları için araştırmacıların hazırlayacağı başvurulara destek olmak,
  • Uluslararası hibe programları kapsamında açılan çağrı başlıkları ile araştırmacı profillerinin (YTÜ ve/veya Yıldız Teknopark'ta bulunan firmalar) eşleştirilmesi suretiyle ilgili araştırmacıların bu programlara yönlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

IPA Proje Koordinatörlüğü: IPA Proje Koordinatörlüğü, fon alan projelerin planlanması, yönetilmesi, koordine edilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini yöneten bir organizasyondur. Ayrıca, doğrudan temin veya ihalelere teklifler sunarak iş geliştirmeyi de destekler. Hibe fonlarının etkili bir şekilde kullanılmasını ve projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla projeler arasında iş birliği ve koordinasyonu teşvik eder.