STAR BIGG - Yeşil Büyüme Programı AB Raporu’nda

YTÜ Yıldız Teknopark ve EIT InnoEnergy Hub Türkiye ortaklığında yürütülen STAR BIGG-Yeşil Büyüme Programı, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından yayınlanan Bölgesel İnovasyon Programı Faaliyet Raporu’nda, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma alanında başarılı olan programlar arasında gösterildi. 
 

Avrupa’nın inovasyon kapasitesini artırmak ve küresel düzeyde rekabetçi olmasını sağlamak amacıyla kurulan bağımsız bir Avrupa Birliği organı olan EIT (Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü), Bölgesel İnovasyon Programı Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Avrupa’nın dört bir yanında inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma alanında önemli başarılar elde eden startuplar ve inovatörlerle ilgili bilgilere yer verilen raporda YTÜ Yıldız Teknopark, EIT InnoEnergy Hub Türkiye’yle ortaklaşa hayata geçirdiği STAR BIGG-Yeşil Büyüme Programı’yla yer aldı. Program, girişimcilerin teknoloji ve inovasyon odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürmelerine ve hibe desteğiyle şirket kurmalarına olanak tanımakta. 

“Çevreci Girişimleri Desteklemeye Devam Edeceğiz”

Teknopark olarak STAR BIGG-Yeşil Büyüme programıyla iş fikirlerini ticarileştirdiklerini söyleyen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, “Bu programlarla, iş fikirlerini ticarileştirerek TGB bölgelerinde şirketleşmelerini sağlıyoruz. Yani fikirleri topluyoruz, eğitimden geçiriyoruz ve ticarileştirerek ekosisteme kazandırıyoruz. EIT InnoEnergy Hub Türkiye ile de enerji ve sürdürülebilirlik alanında inovasyonu desteklemek aynı zamanda Türkiye'nin enerji sektöründeki dönüşümüne katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında girişimleri destekleyerek çevreci ve yenilikçi teknolojilerin iş modellerine entegre edilmesini sağlamak adına genç girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi. 

STAR BIGG-Yeşil Büyüme Programı 

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen kapsamlı değişikliklerin yanı sıra, uluslararası ekonomi ve ticarette meydana gelen dönüşüm karşısında, 2023 ve kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyecek dönüşümün sağlanması ayrıca Türkiye’nin 1980 sonrası ihracata dayalı büyüme stratejisi ile küresel ekonomiyle sağladığı bütünleşmenin korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” doğrultusunda 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme çağrısı çıkılmaktadır. 1. Aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan ettikleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul etmektedir. Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dâhilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. Aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütmektedir. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecini içeren hızlandırıcı programında, Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği, vb. hizmetler sağlamaktadır. 1. Aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. Aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapılmaktadır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülen 2. Aşama panellerinde değerlendirilmektedir. 2. Aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden şirket kurmaları istenmektedir.

EIT InnoEnergy Hub Türkiye Hakkında 

EIT InnoEnergy Hub Türkiye, EIT tarafından desteklenen ve enerji alanında sürdürülebilirlik ve inovasyonu teşvik etmeye odaklanan bir Bilgi ve İnovasyon Topluluğu'dur (KIC). EIT InnoEnergy, enerji sektöründe sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve uygulamak için Türkiye'deki ve Avrupa genelindeki üniversiteler, araştırma kurumları, şirketler ve girişimcilerle iş birliği yapar. EIT, Avrupa çapında bilgi ve yetenek alışverişini teşvik etmek için KIC (Knowledge and Innovation Communities) adını verdiği tematik ağlar kurmaktadır. KICler, işletmeler, araştırma kurumları ve yükseköğrenim kurumları arasındaki ortaklıklarla kurulur ve enerji, iklim değişikliği, sağlık ve teknoloji gibi belirli alanlara odaklanır. EIT, farklı paydaşları bir araya getirerek inovasyonu teşvik etmeyi, yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi ve Avrupa Birliği içinde sürdürülebilir büyüme ve nitelikli iş imkanları yaratmayı amaçlamaktadır.