Teknopark nedir?

Teknopark, üniversiteler veya benzeri kuruluşlar tarafından oluşturulan özel bölgelerdir. Bu bölgeler, genellikle Ar-Ge çalışmaları yürüten teknoloji odaklı şirketlere uygun altyapı ve destek sağlar. Teknoparklar, inovasyonu teşvik etmekgirişimcilik faaliyetlerini desteklemek ve üniversite-sanayi iş birliğini artırmak amacıyla kurulurlar.