Teknoloji ve İnovasyonun Buluşma Noktası: Teknopark

Teknoparklar; üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı çatı altında araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini yürüttükleri, bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal unsurların bir araya geldiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.

Üniversite sanayi iş birliğinin somutlaştığı bu merkezler, bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış bir ekosistem oluşturarak, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek vermektedir.

YTÜ Yıldız Teknopark

YTÜ Yıldız Teknopark; yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, inşaat ve gıda gibi birçok sektörde ar-ge çalışmalarını yürüten; 700+ Ar-Ge firması, 200+ Aktif Kuluçka Girişimi ve 15.000+ nitelikli Ar-Ge personeline ev sahipliği yapan, Türkiye’nin bir numaralı Teknopark’ı olarak konumlanmıştır.

YTÜ Yıldız Teknopark, sektöre adım atmaya hazır girişimcilere, gelecek için çalışan ve inovasyonu gündeminden düşürmeyen şirketlere ev sahipliği yapıyor.