Teknoparkların Avantajları Nelerdir?

Ülkemizde teknoparkların oluşturulması, işletilmesi ve denetlenmesini sağlayan yasal düzenlemeler 06 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" ve 01 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ile büyük ölçüde hayata geçirilmiştir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, bu bölgelerde faaliyet gösteren kuruluşlara, bölgede çalışmayı düşünen üniversite ve kamu personeline ve bölge yönetici şirketlere önemli avantajlar sunmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Sağlanan Avantajlar:

  • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet sağlanmaktadır.
  • Bölgede çalışan araştırmacılar, yazılımcılar ve Ar-Ge personeli ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet sağlanmaktadır.
  • Sigorta primi desteği Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı 31 Aralık 2023 tarihine kadar muafiyet kapsamına alınmıştır.
  • Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti uygulanmaktadır.
 

Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar:

  • Üniversite ve kamu kurumları personeli, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak bu bölgelerde çalışma hakkına sahiptir.
  • Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulmaktadır.
  • Öğretim elemanları, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla şirket kurma, mevcut bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma hakkına sahiptir.