YTÜ Yıldız Teknopark, üniversite-sanayi iş birliği konusunda nasıl bir rol üstleniyor?

YTÜ Yıldız Teknopark, üniversite-sanayi iş birliğinde sürdürülebilirliği sağlama motivasyonu ile çalışmalarını yürütmektedir. Yüksek standartlara sahip üretken bir teknoloji merkezi olarak, Türkiye'nin 2023 hedeflerini desteklemek amacıyla ulusal Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirmektedir. Bu iş birliği sayesinde yeni teknoloji firmaları desteklenmekte, yabancı yatırım çekilmekte ve ihracat artırılmaktadır.