YTÜ Yıldız Teknopark'ın uluslararası hedefleri nelerdir?

YTÜ Yıldız Teknopark, 2025 Vizyonu doğrultusunda dünya genelinde TeknolojiKuluçka ve Pazarlama Merkezleri ile bölgesel liderliği hedeflemektedir. Projelerini hem ulusal hem de uluslararası alanda hayata geçirerek global rekabette söz sahibi olmayı amaçlamaktadır.