Prof. Dr. Uğur DOĞAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Prof. Dr. Uğur DOĞAN, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde 1989 – 2002 yılları arasında tamamlamıştır. Aynı bölümde, 1995 – 2003’de Araştırma Görevlisi, 2003 – 2009’da Yardımcı Doçent ve 2009 – 2014 yılları arasında Doçent olarak akademik kariyerine devam etmiş ve 2014 yılından itibaren de Profesör olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Doktora ve doktora sonrası çalışmaları için Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ve TÜBİTAK NATO A2 bursları ile Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi ve Kanada Calgary Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev almıştır. 

Uluslararası ve ulusal alanda pek çok yayını bulunan ve TÜBİTAK, AB, özel ve kamu kurumu destekli projelerde yürütücülük ve danışmanlık görevi yürüten Prof. Dr. Uğur DOĞAN, GPS ve gravite ölçülerinin analizi, yer kabuğu deformasyonların izlenmesi ve modellenmesi, uzay jeodezisi ve jeodinamik ve aktif tektonik alanında çalışmalar yürütmektedir. Eylül 2020 tarihinden itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Uğur Doğan, 15 Aralık 2021 tarihi itibariyle Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem, Alt Yapı ve Planlama faaliyetlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı görevini yürütmektedir.