Prototip Atölyesi

Amacımız, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin projelerini, Yıldız Teknopark A.Ş. çatısı altında YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi destek ve olanaklarını da kullanarak sektör ihtiyaçlarına çözüm sunacak prototip üretmeleri konusunda desteklemek ve proje sahiplerine verilecek ilk üretim desteği ile ülkemizde farklı bir Girişimcilik Ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamak.

Proje Başvuru Formu

 

Prototip Atölyesi başvurunuz için başvuru formunu doldurarak prototip@yildizteknopark.com.tr adresine mail atabilirsiniz.


İstanbul Kalkınma Ajansı projesi kapsamında verilecek eğitimler için, eğitim başvuru formunu online olarak doldurabilirsiniz.


Başvuru Formu - Eğitim Başvuru Formu
İlkelerimiz

PROJE BAŞVURU VE KABUL İLKELERİ

a) Proje başvuru sahipleri arasında YTÜ Öğretim Elemanı ve/veya öğrencileri bulunması zorunludur. Projelerin Sanayiden ve/veya bir bilim kuruluşundan destek alması, Üniversite-sanayi işbirliğini pekiştirmesi açısından önemli öncelik sebebidir. YTÜ Teknopark firmalarının başvuru sahipleri arasında yer alması tercih edilme nedenleri arasında olabilir.

b) Teknopark Yönetimine, başvuru sahipleri tarafından projenin amaç ve kapsamı ile aldığı destekleri belirten bir e-posta veya yazı ile yapılan başvurular, ön incelemeden geçirilir, uygun bulunanlardan ayrıntılı bir proje dosyası sunmaları istenir. Projeler yönetim tarafından sağlanacak bir formata uygun olarak hazırlanacaktır. Danışma kurulu proje başvuru dosyası üzerinden veya yüz yüze görüşme ile değerlendirme yapabilir.

c) Danışma Kurulu proje başvurularında araştırmacının telif haklarının korunması için gerekli önlemleri alır.

d) Araştırmacılar buluş ve/veya patent haklarının tescili için Teknopark desteklerinden yararlanabilir.
 

PROTOTİP ATÖLYESİ DESTEKLERİ

a) Araştırmacılara verilecek destekler, açık çalışma ofisi, bilgisayar ve internete erişim olanakları, mevcut mühendislik ve dizayn programlarını kullanma hakkı ve danışma olanakları yanında, atölye içinde prototip çalışması için alan ve temel gereksinmelere yönelik makine, alet, teçhizat ve üretim için yardımcı olacak teknisyenden oluşur. Bunlara ek olarak çalışmalarda kullanılabilecek bazı malzemeler ve bağlantı elemanları sağlanacaktır.

b) Prensip olarak Teknopark parasal destek sağlamayacaktır. Ancak, Danışma Kurulu önerisi ve Teknopark onayı ile projeye yönelik alımlar kısıtlı olarak yapılabilir ve alınanlar Teknoparkın malı olarak kayıt altına alınır.

c) Sigorta ve sosyal güvenlik konusunda Prototip Atölyesi yönetimi gerekli önlemleri alır. Atölyeye giriş ve çıkışlar kontrollü ve kartlıdır. Araştırmacılardan SGK güvencesi olanlardan belge istenir. SGK güvencesi olmayanlar için grup kaza sigortası yaptırılır.

d) Teknopark TTO kanalı ile araştırmacılara TÜBİTAK, Santez vb. proje destek kuruluşlarına başvuru dosyası hazırlanması desteği sağlar.

e) Teknopark, Prototip Atölyesinde öğrenci ve Öğretim Elemanlarının normal çalışma saatleri dışında çalışabilmeleri için gerekli önlemleri olanaklar ve ekonomik şartların izin verdiği oranda alır.

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KOYUN – Danışma Kurulu Başkanı

Erdem BEKTAŞ – Danışma Kurulu Üyesi (Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Mesut GÜNER – Danışma Kurulu Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Tamer KEPÇELER – Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN – Danışma Kurulu Üyesi

Fatih AYHAN – Danışma Kurulu Genel Sekreteri

Üretim Alanı

Prototip çalışması için temel gereksinimlere yönelik makine, alet ve teçhizat listesi güncellenmektedir.

İletişim

 

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi D-2 Blok Esenler – İstanbul

Mail:prototip@yildizteknopark.com.tr

Tel: 0 212 483 70 10

Destekçilerimiz

Yıldız Teknik Üniversitesi, TeknoPark - Copyright © 2015.