Bir ülke, markaları kadar güçlü ve zengindir.

Biliyoruz ki markalarımız ne kadar büyür, gelişir ve güçlenir, dünyaya açılırsa, ülkemiz de o kadar zenginleşir.

YTÜ Yıldız Teknopark olarak, bu topraklardan dünya markaları doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurmayı ve ülkemizin uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmayı misyon edindik. Bu misyon doğrultusunda tüm paydaşlarımızla değer üretmek için çaba sarf ediyor, elde ettiğimiz başarılara yenilerini ekliyoruz.

Tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında, üst üste 3. kez Türkiye’nin birincisi* ve en başarılısı seçilmekten gurur duyuyoruz.

Dünyanın baş döndürücü değişimine uyumlu, araştırma, inovasyon ve ticarileşme faaliyetlerini desteklemek, sınırlarımızı aşacak milyar dolarlık girişimlerin doğuşunu hızlandırmak için biz daima burada olacağız.

YTÜ Yıldız Teknopark

* 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi Ödül Töreni- 10 yaş ve üzeri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sıralamasına göre.

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.