HORİZON 2020 KOBİ ARACI BİLGİLENDİRME GÜNÜ

 

Horizon 2020 Kobi Aracı Bilgilendirme Günü
22 Ocak Perşembe günü, Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı ortaklığında “Horizon 2020 Kobi Aracı Bilgilendirme Günü” düzenlenecektir.
Horizon 2020 Programı, 70 milyar €’luk bütçesiyle, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. Bu program kapsamında KOBİ’ler daha önce yürütülen Çerçeve Programlarında olduğu gibi proje konsorsiyumları içerisinde yer alabilmekteler. Bunun yanında Horizon 2020 Programı ile sadece KOBİ’lere yönelik olan ve ortaklık gerektirmeyen bir KOBİ Aracı tasarlanmıştır.
KOBİ Aracı, diğer Horizon 2020 çağrılarından farklı olarak açık çağrı sistemi ile çalışacaktır ve 1 Mart 2014 itibari ile proje başvuru sistemi açılmıştır. Proje başvuruları yapıldıktan sonra 2-4 ay arasında değerlendirilecektir.
KOBİ arası üç fazdan oluşmaktadır. Araçla ilgili önemli noktalar aşağıda yer almaktadır:
* Fikrin iş planına dönüşmesini hedefleyen birinci fazda başvurusu kabul edilen firmalara sabit 50.000€ ve koçluk desteği verilecektir. Söz konusu koçluk desteği AİA merkezleri tarafından sağlanacaktır. Faz 1 için yapılan başvuruların 2 ayda sonuçlandırılması ve projelerin maksimum 6 ay sürmesi beklenmektedir.
* İş planının Pazara girebilecek bir aşamaya dönüştürülmesini destekleyen Faz 2 kapsamında firmaların %70 + %25 dolaylı masrafları desteklenecektir. Faz 2 projelerinin 4 ay içerisinde değerlendirilmesi ve proje süresinin 12-24 ay olması beklenmektedir. Komisyon katkısı en az 500 bin € en fazla 2,5 milyon € olacaktır.
* Faz 1’e başvurmadan doğrudan Faz 2’ye başvuru yapılabilir. Ancak Faz 1’de desteklenen projelerin Faz 2’ye sunulması durumunda desteklenme ihtimalinin daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir.
* Faz 3 ise ticarileştirme aşamasıdır. Bu aşamada Horizon 2020 kapsamında maddi katkı olmamakla birlikte, finansa erişim konusunda aracılık desteği verilecektir.
* Projelerin değerlendirilmesinde en önemli kriter projenin yaratacağı etki (impact) olacaktır. Değerlendirme sırasında ilk olarak bu kriter dikkate alınacak ve 5 üzerinden en az 4 alamayan projelerin değerlendirilme işlemi sonlandırılacaktır. Toplamda ise eşik değer Faz 1 projeleri için 13, Faz 2 projeleri için 12 olarak belirlenmiştir.
PROGRAM:
09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:30 Emre YURTTAGÜL, TÜBİTAK – Horizon 2020 KOBİ Aracı (SME Instrument) Programının Tanımı, Program Kapsamında Teklif Hazırlanması ve Online Başvuru Yapılması
10:30 – 11:00 Abdurrahman TÜRK, Sabancı Üniversitesi – KOBİ Aracı Mentorluk Süreci ve Genel Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network) Hizmetleri
11:00 – 11:15 Özgür ZAN, Done Bilişim ve Emrullah ZAFER, Techbase – KOBİ Aracı Başarı Hikayeleri
11:15 –11:30 Kahve Arası
11:30 – 12:00 Yasemin Eda ERDAL, H2020 Kobi Aracı Değerlendirme Hakemi – KOBİ Aracı Proje Değerlendirme Kriterleri
12:00 – 12:30 Bülent ERBAŞ, YASAD – FI-WARE FRACTALS Çağrısı Bilgilendirme
12:30 – 13:30 Yemek Arası
13:30 – 17:00 İkili Görüşmeler:
SME Aracı: Emre YURTTAGÜL (TÜBİTAK); Abdurrahman TÜRK, Can KARTOĞLU, Beril KIRCI, Kıvanç TOS, Caner PIRNAL (Sabancı Üniversitesi) ve TTO yetkilileri.
FRACTALS Projesi: Bülent ERBAŞ, YASAD

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.