KAPSÜL 14 “TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ” SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

Küreselleşen ve rekabetin ön plana çıktığı iş dünyası koşullarında tüm kuruluşlar ürün ve hizmet kalitesinde sürekli daha iyiyi aramak ve daha iyi olmayı hedeflemek zorundadır.

Toplam Kalite Yönetimi(TKY), bir kurumun sürekli gelişmesi için uyguladığı sistematik, bütünsel ve organizasyonel yaşam biçimidir. Müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, ürün ve hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için her süreçte personelin katılıma dayalı olan bu yönetim modeli, kurumlarda sürekli gelişim ve iş süreçlerinde iyileştirmeler sağlayarak kurumun başarılı sonuçlar elde etmesini hedefler.

Yıldız Teknopark olarak Toplam Kalite Yönetimi’nin artan bu öneminden dolayı bünyemizdeki firmalarımızı ve ilgi duyan kişileri bilgilendirmek amacıyla 27 Nisan Çarşamba günü Y.T.Ü. Davutpaşa Kongre Merkezi’nde Yeşil Salon’da Pazarlama İletişimi Semineri  düzenledi. Yıldız Teknopark firma yöneticilerinin, çalışanlarının ve YTÜ öğrencilerinin katılım gösterdiği seminerde Kalite Uzmanı Hatice Ergüven; Toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri, kalite sistemleri, müşteri ilişkileri yönetimi ve ölçüm sistemleri, organizasyon ve kalite, Toplam kalite yönetiminde kullanılan teknikler gibi birçok konuda tecrübelerinden örnekler vererek dinleyicileri bilgilendirdi. Katılımcıların aktif olarak katıldığı seminer soru-cevap bölümüyle son buldu.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.