KAPSÜL 58-İŞ ANALİZİNDE YENİ PERSPEKTİFLER: DESIGN THINKING+DESIGN DOING SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

Kapsül 58- İş Analizinde Yeni Perspektifler: Design Thinking + Design Doing Semineri 12.03.2019 Salı günü Yıldız Teknopark İkitelli Yerleşkesi Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Konuşmacılar Merve Alev ve Pınar Cinali seminerde, design thinking + design doing metadolojisi, tasarım odaklı iş analizi ve kapsam belirleme, agile projelerde design sprint ve tasarım odaklı yaklaşımların önemi, design thinking ile müşteri deneyimi (CX) ve çalışan deneyimi (EX) tasarımı hakkında bilgi verdiler. Seminer, dinleyicilerin aktif olarak katılımıyla başarıyla son buldu.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.