YILDIZ TTO PATENT PORTFÖYÜNDE YER ALAN 4 PATENTİ ÜSİMP PATENT FUARINA KATILDI

27-28 Kasım 2019 tarihlerinde bu yıl beşincisi düzenlenen ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İş birliği Ulusal Kongresi, “Üniversite Sanayi İş Birliğinde Toplumsal Fayda İçin Arayüzlerin Yeri” teması ile düzenlendi. Yıldız TTO beşincisi düzenlenen fuar da portföyünde bulunan 4 patentini sergiledi.

 

Fuara, bir gövdeye sahip en az bir parça, söz konusu parçaların başka parçalar ile birleştirilerek modüler yapılar oluşturulmasına imkân veren en az bir yüzeyinde her biri üçgensel formda girinti ve/veya çıkıntılara sahip taraklı geçme prensibi (finger joint) ile çalışan birleştirici kısımlara sahip olan modüler eğitim ve oyuncak blokları ile ilgili olan ‘Bir modüler eğitim eğlence ve oyuncak bloğu’ patenti,

 

Bir rahim içi cihaz olup, bir ana eksen üzerinde; kullanımdayken kullanıcının uterus boşluğunda yer almak üzere, bu ana eksen boyunca bir uterus tarafı distal uç, kullanımdayken kullanıcının serviks kanalı içerisinde yer almak üzere bir serviks tarafı distal uç ve kullanımdayken kullanıcının internal orifisinde tutulmak üzere birinci uç ile ikinci uç arasında yer alan bir boyun içermesi ile geliştirilen ‘Dahili kullanım için geliştirilmiş bir tıbbi cihaz’ patenti,

 

Tek bir hammadde kullanılarak üretilen ve nano boyutlarda doğal hidrolik kireç içeren hazır enjeksiyon malzemesi ve bu malzemenin üretim yöntemi ile ilgili İnşaat, yapı malzemeleri, bakım – onarım ve tarihi eser restorasyonu alanlarında kullanıma elverişli  ‘Nano hidrolik kireç içeren hazır enjeksiyon malzemesi üretim yöntemi’ patenti,  

 

Tümör protezleri ile ilişkili kullanılan otonom uzatma sistemi olan bu patent giyilebilir kemik uzunluğu ölçüm sensörü içeren entegre bir kemik uzatma sistemidir. Giyilebilir kemik uzunluğu ölçüm sensörü, protez ve uzatma mekanizması ile donatılmış olan uzvun uzunluğunu sürekli olarak ölçer ve ölçülen uzunluk değerleri, sağlıklı uzuv uzunluk verisi esas alınarak değerlendirilebilmektedir. Böylece, uzatma mekanizması ile uzatılması için tahrik edilen uzvun uzunluğu takip edilmekte ve sağlıklı uzuv verisi ile karşılaştırılarak tedavinin hassasiyetinin ayarlanması sağlanmaktadır. Söz konusu uzatma mekanizması; bir uzama ekseni üzerinde birbirine göre kaydırılabilen, eş eksenli iki tüp içeren teleskopik bir yapıda olan ‘Tümör protezi otonom kontrol ve uzatma sistemi’ patentleri ile katıldı.

 

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören patentlerin sergilendiği Yıldız TTO standını Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’da ziyaret ederek patentler ile ilgili bilgiler aldı.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.