Başvuru

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimci/şirketler, Yıldız TGB Teknopark A.Ş. Kiralama Birimi’ne bilgi almak için müracaat ederler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir. 

Başvurular “Yıldız Teknopark” web sayfasındaki “Online Başvuru” linkinden yapılacaktır. Ayrıca, başvuru formu, başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde Yıldız TGB Teknopark A.Ş. Proje Birimi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulacaktır. 

 

Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri için Proje Başvuru Ücreti aşağıda belirtilmiştir: 

 1. Girişimci/Şirket Adayı Proje başvuru ücreti KDV dahil 5000 TL olarak uygulanır. Projenin başlama ve bitiş süresi içindeki proje revizyonlarında ayrıca bir değerlendirme ücreti alınmaz.
 2. Kuluçka Komisyonundan geçen projeler için Kuluçka Merkezi’ne başvuru ücreti KDV dahil 650 TL olarak uygulanır. Projenin başlama ve bitiş süresi içindeki proje revizyonlarında ayrıca bir değerlendirme ücreti alınmaz.
 3. Teknoparkta yer alan firmaların ikinci ve daha sonraki projeleri için proje başvuru ücreti KDV dahil 2000 TL olarak uygulanır.

Yukarıdaki bedeller ‘’Firma Adı – Proje Kodu’’ açıklaması ile aşağıdaki hesap/Iban Numarasına Havale/Eft yapılarak, Ödeme dekontu, Argeportal başvuru dosyası ekinde sunulacaktır.

 

ÖDEMENİN TÜRÜ

PARA CİNSİ

BANKA ADI

ÜNVAN

IBAN NUMARASI

PROJE BAŞVURU ÜCRETİ

TL

İŞ BANKASI

YILDIZ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş.

TR16 0006 4000 0011 3770 0969 75

 

 

 

TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği, SANTEZ ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen kamu destekli projelere doğrudan kabul süreci işletilebilecektir. Proje kabul yazısı ve destek sözleşmesi imzalanmış olan ve destek süresi bitmemiş proje başvuruları, aynı şekilde “Yıldız Teknopark” web sayfasındaki “Online Başvuru” alanından yapılabilecektir. Başvuru ekinde, kamu destekli proje kabul yazıları ve imzalı sözleşme ekleri sunulacaktır. Daha sonra başvuru formu ve başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde Yıldız TGB Teknopark A.Ş. Proje Birimi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tür proje başvurularında “Proje Başvuru Ücreti” alınmamaktadır. 

Proje konusunda uzmanlaşmış Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görev yapan iki akademisyen ve bir sektör temsilicisinden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu’na değerlendirme yapılmak üzere gönderilir. Komisyon üyeleri başvuru kapsamındaki projenin 4691 sayılı Yasa kapsamında olup olmadığı hakkındaki görüşlerini yazılı olarak Yıldız TGB Teknopark A.Ş.’ye bildirir. Olumlu/olumsuz görüş verilen projeler Yıldız TGB Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Başvurunun kabul edilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır. 

 

KİRALAMA BİRİMİ:

 

Handan ERGİN

Kiralama Süreçleri Uzman Yardımcısı

T. (0212)-483-70-00/128

M. handan.ergin@yildizteknopark.com.tr

 

 

PROJE VE MUAFİYET BİRİMİ:

 

Aslıhan YILDIRIM

Proje Uzman Yardımcısı

T. (0212)-483-70-00/127

M. aslihan.yildirim@yildizteknopark.com.tr

 

 

Resul CEYLAN

Muafiyet Uzman Yardımcısı

T. (0212)-483-70-00/140

M. resul.ceylan@yildizteknopark.com.tr 

 

 

 

 

 

Online Başvuru için tıklayınız.

Başvuru Adımları

Değerlendirme Kriterleri

Teknopark’da yürütülmek istenen projeler, 10 Ağustos 2016 tarih 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’ nin 14/1-g bendi kapsamında yer alan kriterlere göre bir Ar-Ge projesi olup olmadığı bakımından incelenir.

İnceleme Kriterleri

 • Ticarileşme potansiyeli,
 • İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürün geliştirme potansiyeli,
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme potansiyeli,
 • Ürün kalitesini veya standardını yükseltme, verimliliği artırma potansiyeli,

 

 • Üretim maliyetlerini düşürme potansiyeli,
 • Teknolojik bilgi üretme potansiyeli,
 • Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirme potansiyeli,
 • Proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu.
Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.