Prototip Atölyesi

 

Amacımız, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin projelerini, Yıldız Teknopark çatısı altında Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi destek ve olanaklarını da kullanarak sektör ihtiyaçlarına çözüm sunacak prototip üretmeleri konusunda desteklemek ve proje sahiplerine verilecek ilk üretim desteği ile ülkemizde farklı bir girişimcilik ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamak.


 

Prototip Atölyesi başvurunuz için başvuru formunu doldurarak prototip@yildizteknopark.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

İstanbul Kalkınma Ajansı projesi kapsamında verilecek eğitimler için, eğitim başvuru formunu online olarak doldurabilirsiniz.


Başvuru Formu
İlkelerimiz

PROJE BAŞVURU VE KABUL İLKELERİ

a) Proje başvuru sahipleri arasında YTÜ öğretim elemanı ve/veya öğrencileri bulunması zorunludur. Projelerin sanayiden ve/veya bir bilim kuruluşundan destek alması, üniversite-sanayi işbirliğini pekiştirmesi açısından önemli öncelik sebebidir. Yıldız Teknopark firmalarının başvuru sahipleri arasında yer alması tercih edilme nedenleri arasında olabilir.

b) Teknopark Yönetimine, başvuru sahipleri tarafından projenin amaç ve kapsamı ile aldığı destekleri belirten bir e-posta veya yazı ile yapılan başvurular, ön incelemeden geçirilir, uygun bulunanlardan ayrıntılı bir proje dosyası sunmaları istenir. Projeler yönetim tarafından sağlanacak bir formata uygun olarak hazırlanacaktır. Danışma kurulu proje başvuru dosyası üzerinden veya yüz yüze görüşme ile değerlendirme yapabilir.

c) Danışma Kurulu proje başvurularında araştırmacının telif haklarının korunması için gerekli önlemleri alır.

d) Araştırmacılar buluş ve/veya patent haklarının tescili için teknopark desteklerinden yararlanabilir.
 

PROTOTİP ATÖLYESİ DESTEKLERİ

a) Araştırmacılara verilecek destekler, açık çalışma ofisi, bilgisayar ve internete erişim olanakları, mevcut mühendislik ve dizayn programlarını kullanma hakkı ve danışma olanakları yanında, atölye içinde prototip çalışması için alan ve temel gereksinmelere yönelik makine, alet, teçhizat ve üretim için yardımcı olacak teknisyenden oluşur. Bunlara ek olarak çalışmalarda kullanılabilecek bazı malzemeler ve bağlantı elemanları sağlanacaktır.

b) Prensip olarak Teknopark parasal destek sağlamayacaktır. Ancak, Danışma Kurulu önerisi ve Teknopark onayı ile projeye yönelik alımlar kısıtlı olarak yapılabilir ve alınanlar Teknoparkın malı olarak kayıt altına alınır.

c) Sigorta ve sosyal güvenlik konusunda Prototip Atölyesi yönetimi gerekli önlemleri alır. Atölyeye giriş ve çıkışlar kontrollü ve kartlıdır. Araştırmacılardan SGK güvencesi olanlardan belge istenir. SGK güvencesi olmayanlar için grup kaza sigortası yaptırılır.

d) Teknopark TTO kanalı ile araştırmacılara TÜBİTAK, Santez vb. proje destek kuruluşlarına başvuru dosyası hazırlanması desteği sağlar.

e) Teknopark, Prototip Atölyesinde öğrenci ve öğretim elemanlarının normal çalışma saatleri dışında çalışabilmeleri için gerekli önlemleri olanaklar ve ekonomik şartların izin verdiği oranda alır.

Üretim Alanı

 
 
 
 

İnovasyon ve Prototip Atölyesi Makine Parkı

Prototip Atölyesi’nde projenizde ihtiyacınız olan malzemeleri temin ettikten sonra bu makineleri kullanarak üretim yapabilirsiniz.

3 boyutlu yazıcı                                                    Havya Makinesi

Profesyonel 3 Boyutlu Yazıcı                               Satıh Taşlama

CNC Router                                                          NC Dalma Tezgahı

CNC Freze

CNC Torna

Torna

Freze

Matkap

Şerit Testere

Gaz altı kaynak makinesi

Hidrolik Pres

Profil Kesme

Kılavuz Çekme Makinesi

Osiloskop

Güç Kaynağı

Sinyal Jeneratörü

 

 


İletişim
 

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi D-2 Blok Esenler – İstanbul

Mail:prototip@yildizteknopark.com.tr

Tel: 0 212 483 70 10

Destekçilerimiz

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.