BASEFY BİLİŞİM HİZM. A.Ş.

BASEFY BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Kategori : Ar-Ge
Firma Adı : BASEFY BİLİŞİM HİZM. A.Ş.
Sektör : Yazılım
Yerleşke : YILDIZ TEKNOPARK DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ
Bina : Kuluçka Merkezi A1 Blok
Web Site : http://www.basefy.com
Basefy Commerce 4.0 vizyonu ile, kurumların kitlelerini “Yapay Zeka Mobil Sosyal Eticaret” teknolojisi ile harekete geçiren - bireyler için hızlı ve kolay, - kurumlar için son derece esnek, ihtiyaca hızlıca adapte olabilen mobil stratejiler ve teknolojiler üretir ve bunlara web ortamında destek verir. Esneklik ve hızımızın temel nedeni; hali hazırda bir çok ihtiyaca hizmet eden bir sosyal mobil eticaret platformumuz hazır ve adaptasyon sonrası, müşterilerimiz için kendi markaları altında mobil pazaryerleri olarak hayata geçiriliyor. Nasıl çalışır? Kitle sahibi Kurum/Şirket vb için Mobil Pazaryeri açılır. Şirket kendi müşterilerini Pazaryeri’nin içine toplar Tüm kullanıcılar hem alıcı hem satıcı olarak saniyeler içinde eticarete başlayabilir Çalışma modelleri 1)C2C (Ürün yada hizmet satışı) a) Çek –sat b) Seri ilan c) Çek-Talep et d) Grup satınalma 2) B2C (Firmanın ana mağazası) 3) B2B2C 4) B2B Basefy Ekip ve İş Stratejisi İle, Stratejik Olarak En Değerli Varlıkları Biriktirir. CRM / Veri Basefy tüm çalışan projeler için merkezi bir veri barındırma stratejisi izler ve CRM ekibini ürünün ayrılmaz parçası görür. Pazarlama Operasyonu Pazarlama Faaliyetleri çalışılan kurumun sorumluluğundadır ve performansı kontratın parçasıdır. E-Ticaret Operasyonu Elektronik ticaret, ürün eğitimi, süreçler ve çağrı merkezi kanalları dış kaynak hizmet sağlayıcılar ile proje bazlı çözülür. Ödeme Sistemleri Ödeme sistemleri ve e-para süreçleri, süreç, raporlama ve risk kriterleri ile e-para iş ortağı tarafından üstlenilir. Basefy Kitle Sahibi Kurum/Firma'ların Ortak Problemlerini Çözmeye Odaklanmıştır. Karlılık Kitlenin tüm potansiyelinden faydalanamama Datayı gelir amaçlı işleyememe Mobil uygulamaların tutunamaması Müşteriyi anlayamama, ağırlıklı faydayı kendi lehinde tutma. Pazarlama da 3S problemi. (Seyyar Satısı Sendromu) Bu Problemleri Çözere Aşağıdaki Faydaları Sağlar Platform, firmanın kendi sosyal ağı haline gelir. Ek gelir --Komisyon --Reklam --Çapraz satış geliri (Örn: Kredi satışı) Bağlı müşteri --Sosyal data arttıkça satış kolaylaşır --Kullanıcının ne sattığını bilmeniz, O’na satış yapmanızı kolaylaştırır. --Monobrand firmaların tutunma problemini çözer. Motive eden teklifler. Sosyal mobil eticaret datası ile rafine CRM</span></div> <div><span><br> </span></div> <div><span><b>(İngilizce)</b></span></div> <div><span>Basefy, the masses of institutions acted with "Artificial Intelligence Mobile Social Ecommerce" technology fast and easy for the individual, highly flexible for institutions, able to adapt quickly It produces mobile strategies and technologies and supports them on the web. The main reasons for our flexibility and speed; we already have a social mobile ecommerce platform, which is already serving a lot of needs, and after adaptation, it is being launched as whitelabel marketplaces for our customers. How does it work? The Mobile Marketplace is opened for Audience / Company etc. The company collects its customers into the Marketplace All users can start eCommerce within seconds as both buyer and seller Working Models 1) C2C (sale of service on the product side) a) Take photo - sell b) Classified ad c) Take photo - request d) Group purchase 2) B2C (Firm's main store) 3) B2B2C 4) B2B With Basefy Team and Business Strategy, Strategically Accumulate Most Valuable Assets. CRM / Data Basefy follows a centralized data hosting strategy for all running projects and sees the CRM team as an integral part of the product. Marketing Operation Marketing activities are the responsibility of the institution being worked on and performance is part of the contract. E-Commerce Operation Electronic commerce, product training, processes and call center channels are solved on a project basis with outsourcing service providers. Paying system Payment systems and e-money processes are undertaken by e-money partner with process, reporting and risk criteria. Basefy is focused on solving Common Problems of Mass Media Organization / Firms. profitability Unable to take full advantage of the potential Do not process the data for revenue purposes Mobile apps can not hold Do not understand the customer, do not take advantage of the weighted benefit. Marketing is also a 3S problem. (Mobile Sales Syndrome) Solving These Problems Provide The Following Benefits The platform becomes the company's own social network. Additional income --Commission --Advertisement - Cross selling revenue (eg credit sales) Affiliate - Sales increase as the number of social data increases - Knowing what the user is selling makes it easier to sell. - Monobrand solves the problem of holding companies. Motive offers. Refined CRM with social mobile eCommerce data
Basefy Commerce 4.0 vizyonu ile, kurumların kitlelerini “Yapay Zeka Mobil Sosyal Eticaret” teknolojisi ile harekete geçiren - bireyler için hızlı ve kolay, - kurumlar için son derece esnek, ihtiyaca hızlıca adapte olabilen mobil stratejiler ve teknolojiler üretir ve bunlara web ortamında destek verir. Esneklik ve hızımızın temel nedeni; hali hazırda bir çok ihtiyaca hizmet eden bir sosyal mobil eticaret platformumuz hazır ve adaptasyon sonrası, müşterilerimiz için kendi markaları altında mobil pazaryerleri olarak hayata geçiriliyor. Nasıl çalışır? Kitle sahibi Kurum/Şirket vb için Mobil Pazaryeri açılır. Şirket kendi müşterilerini Pazaryeri’nin içine toplar Tüm kullanıcılar hem alıcı hem satıcı olarak saniyeler içinde eticarete başlayabilir Çalışma modelleri 1)C2C (Ürün yada hizmet satışı) a) Çek –sat b) Seri ilan c) Çek-Talep et d) Grup satınalma 2) B2C (Firmanın ana mağazası) 3) B2B2C 4) B2B Basefy Ekip ve İş Stratejisi İle, Stratejik Olarak En Değerli Varlıkları Biriktirir. CRM / Veri Basefy tüm çalışan projeler için merkezi bir veri barındırma stratejisi izler ve CRM ekibini ürünün ayrılmaz parçası görür. Pazarlama Operasyonu Pazarlama Faaliyetleri çalışılan kurumun sorumluluğundadır ve performansı kontratın parçasıdır. E-Ticaret Operasyonu Elektronik ticaret, ürün eğitimi, süreçler ve çağrı merkezi kanalları dış kaynak hizmet sağlayıcılar ile proje bazlı çözülür. Ödeme Sistemleri Ödeme sistemleri ve e-para süreçleri, süreç, raporlama ve risk kriterleri ile e-para iş ortağı tarafından üstlenilir. Basefy Kitle Sahibi Kurum/Firma'ların Ortak Problemlerini Çözmeye Odaklanmıştır. Karlılık Kitlenin tüm potansiyelinden faydalanamama Datayı gelir amaçlı işleyememe Mobil uygulamaların tutunamaması Müşteriyi anlayamama, ağırlıklı faydayı kendi lehinde tutma. Pazarlama da 3S problemi. (Seyyar Satısı Sendromu) Bu Problemleri Çözere Aşağıdaki Faydaları Sağlar Platform, firmanın kendi sosyal ağı haline gelir. Ek gelir --Komisyon --Reklam --Çapraz satış geliri (Örn: Kredi satışı) Bağlı müşteri --Sosyal data arttıkça satış kolaylaşır --Kullanıcının ne sattığını bilmeniz, O’na satış yapmanızı kolaylaştırır. --Monobrand firmaların tutunma problemini çözer. Motive eden teklifler. Sosyal mobil eticaret datası ile rafine CRM</span></div> <div><span><br> </span></div> <div><span><b>(İngilizce)</b></span></div> <div><span>Basefy, the masses of institutions acted with "Artificial Intelligence Mobile Social Ecommerce" technology fast and easy for the individual, highly flexible for institutions, able to adapt quickly It produces mobile strategies and technologies and supports them on the web. The main reasons for our flexibility and speed; we already have a social mobile ecommerce platform, which is already serving a lot of needs, and after adaptation, it is being launched as whitelabel marketplaces for our customers. How does it work? The Mobile Marketplace is opened for Audience / Company etc. The company collects its customers into the Marketplace All users can start eCommerce within seconds as both buyer and seller Working Models 1) C2C (sale of service on the product side) a) Take photo - sell b) Classified ad c) Take photo - request d) Group purchase 2) B2C (Firm's main store) 3) B2B2C 4) B2B With Basefy Team and Business Strategy, Strategically Accumulate Most Valuable Assets. CRM / Data Basefy follows a centralized data hosting strategy for all running projects and sees the CRM team as an integral part of the product. Marketing Operation Marketing activities are the responsibility of the institution being worked on and performance is part of the contract. E-Commerce Operation Electronic commerce, product training, processes and call center channels are solved on a project basis with outsourcing service providers. Paying system Payment systems and e-money processes are undertaken by e-money partner with process, reporting and risk criteria. Basefy is focused on solving Common Problems of Mass Media Organization / Firms. profitability Unable to take full advantage of the potential Do not process the data for revenue purposes Mobile apps can not hold Do not understand the customer, do not take advantage of the weighted benefit. Marketing is also a 3S problem. (Mobile Sales Syndrome) Solving These Problems Provide The Following Benefits The platform becomes the company's own social network. Additional income --Commission --Advertisement - Cross selling revenue (eg credit sales) Affiliate - Sales increase as the number of social data increases - Knowing what the user is selling makes it easier to sell. - Monobrand solves the problem of holding companies. Motive offers. Refined CRM with social mobile eCommerce data
< Geri Dön: Firmalarımız
Invalid object name 'Unigate_Cookie'.